Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

ZARYS ELEKTROAKUSTYKI Kacprowski _________ SPIS !!

20-01-2012, 20:39
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 30 zł     
Użytkownik Profi-Libris
numer aukcji: 2037591086
Miejscowość Katowice
Wyświetleń: 11   
Koniec: 14-01-2012 15:35:36

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

kontakt komentarze nasza oferta strona o mnie

6

przedmiot aukcji:

ZARYS ELEKTROAKUSTYKI

Janusz Kacprowski

Wydawnictwo: Wydawnictwa Komunikacyjne, 1960
Oprawa: miękka
Stron: 222
Stan: bardzo dobry (-), nieaktualne pieczątki

W książce omówione są w przystępny sposób zagadnienia akustyki stosowanej i elektr o akustyki ze szczególnym uwzględnieniem ich strony fizycznej.

Książka jest przeznaczona dla techników, laborantów i monterów elektroakustyków; może ponadto służyć jako podręcznik dla słuchaczy średnich i inżynierskich szkół technicznych.


SPIS TREŚCI:

Przedmowa
1. Fizyczne podstawy akustyki
1.1. Wstęp
1.2'. Drgania punktu materialnego
1.21. Drgania swobodne
1.22. Nakładanie się drgań sinusoidalnych prostych .
1.23. Drgania własne tłumione
1.24. Drgania wymuszone. Rezonans
13. Drgania brył
1.31. Właściwości drganiowe brył
1.32. Membrany płaskie kołowe
1.33. Membrany stożkowe
14. Fale dźwiękowe
1.41. Mechanizm powstawania fal dźwiękowych .
1.42. Rodzaje fal
1.43. Prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych .
1.44. Zachowanie się fali na granicy dwóch ośrodków .
1.45. Wielkości charakterystyczne pola fali dźwiękowej .
1.46. Odbicie fal dźwiękowych. Fale stojące ....
1.47. Pochłanianie energii fali dźwiękowej ....

2. Akustyka fizjologiczna
2.1. Właściwości słuchu
2.1.1. Mechanizm słyszenia
2.1.2. Czułość ucha w funkcji częstotliwości
2.1.3. Poziom głośności. Fon
2.1.4. Najmniejsze odczuwalne zmiany częstotliwości .
2.1.5. Wysokość tonu
2.1.6. Selektywność i nieliniowość słuchu
2.1.7. Kierunkowość słuchu
2.2. Właściwości dźwięków mowy i muzyki
2.2.1. Zakres częstotliwości dźwięków mowy ......
2.2.2. Zakres natężeń dźwięków mowy
2.2.3. Kierunkowość mowy
2.2.4. Zakres częstotliwości i natężeń dźwięków muzyki
2.3. Szumy i hałasy

3. Promieniowanie źródeł dźwięku
3.1. Oporność promieniowania i masa współdrgającego ośrodka .
3.2. Klusyczne modele źródeł dźwięku
Wprowadzenie
3.21. Kula pulsująca
3.22. Kula drgająca
3.23. Tłok drgający w nieskończenie wielkiej odgrodzie .
33. Wzajemna oporność promieniowania
34. Charakterystyka kierunkowości źródła dźwięku

4. Mikrofony
4.1. Ogólne właściwooci mikroionow
4.1.1. Klasyfikacja mikrofonów
4.1.2. Skuteczność mikrofonu
4.1.3. Kierunkowość mikrofonu
4.2. Mikrofony ciśnieniowe
4.2.1. Ogólne właściwości mikrofonów ciśnieniowych .
4.2.2. Mikrofon stykowy (węglowy)
4.2.3. Mikrofon pojemnościowy
4.2.4. Mikrofon piezoelektryczny
4.2.5. Mikrofon magnetyczny o ruchomej cewce (dynamiczny)
4.3. Mikrofony gradientowe
4.3.1. Zasada działania i ogólne właściwości mikrofonów gra­dientowych
4.3.2. Mikrofon magnetyczny wstążkowy
4.3.3. Mikrofon pojemnościowy gradientowy
4.4. Mikrofony ciśnieniowo-gradientowe
4.4.1. Ogólne właściwości mikrofonów ciśnieniowo-gradientowych
4.4.2'. Konstrukcje mikrofonów ciśnieniowo-gradientowych .
4.43. Mikrofony o regulowanej charakterystyce kierunkowości
4.44. Współczesne kierunki rozwojowe mikrofonów . .

5. Głośniki i słuchawki
5.1. Podział głośników
5.2. Głośniki otwarte
5.2.1. Zasada działania i konstrukcja głośnika dynamicznego
5.2.2. Warunki promieniowania mocy przez głośnik otwarty .
5.2.3. Sposoby rozszerzania pasma przenoszonego ....
5.2.4. Odgroda głośnika
5.2.5. Właściwości kierunkowe głośników otwartych ....
5.2.6. Zniekształcenia nieliniowe w głośnikach
5.2.7. Sprawność głośników otwartych
5.3. Głośniki tubowe
5.3.1. Cele stosowania głośników tubowych
5.3.2. Konstrukcje głośników tubowych
5.3.3. Właściwości kierunkowe głośników tubowych .....
5.4. Słuchawki
5.4.1. Ogólne właściwości słuchawek
5.4.2. Słuchawka magnetyczna o ruchomej kotwicy ....
5.4.3. Słuchawka o ruchomej cewce (dynamiczna) ....
5.4.4. Słuchawka piezoelektryczna

6. Zapisywanie i odczytywanie dźwięku
6.1. Wstęp .
6.2. Mechaniczne zapisywanie dźwięku
6.2.1. Ogólny opis metody
Dane eksploatacyjne mechanicznej metody zapisywania i odczytywania dźwięku
6.23. Zapisywacze i adaptery gramofonowe
6.24. Rodzaje stosowanych nośników
6.1. Optyczne zapisywanie dźwięku
6.1.1. Ogólny opis metody
6.1.2. Modulatory światła
6.1.3. Zniekształcenia przy zapisywaniu i odczytywani dźwię­ku metodą optyczną . "
6.2. Magnetyczne zapisywanie i odczytywanie dźwięku ....
6.2.1. Ogólny opis metody
6.2.2. Rodzaje stosowanych nośników dźwięku
6.2.3. Konstrukcje głowic magnetofonowych i rodzaje zapisu
6.2.4. Czynniki wpływające na jakość zapisywania i odczyty­wania

7. Akustyka pomieszczeń zamkniętych
7.1. Ogólne warunki rozchodzenia się fal dźwiękowych w pomiesz­czeniach zamkniętych
7.2. Chłonność akustyczna pomieszczenia
7.3. Narastanie i zanikanie dźwięku w pomieszczeni. Cras pogłosu
7.4. Najkorzystniejszy czas pogłosu
1. Wpływ czasu pogłosu na jakość odtwarzania mowy i muzyki
2. Zależność najkorzystniejszego czasu pogłosu od wielko­ści pomieszczenia i częstotliwości
7.5. Adaptacja akustyczna pomieszczeń
1. Cele stosowania i rodzaje materiałów dźwiękochłonnych
2. Ustroje akustyczne o zmiennym pochłanianiu ....
7.6. Ogólne wytyczne dotyczące budowy pomieszczeń ....
1. Audytoria, sale wykładowe
2. Sale koncertowe i teatralne
3. Sale zmegafonizowane
4. Studia mikrofonowe

8. Zniekształcenia przy przenoszeniu dźwięków drogą elektryczną .
8.1. Warunki niezniekształconego odtwarzania przebiegów dźwię­kowych
8.2. Ocena jakości odtwarzania przebiegów dźwiękowych .
8.3. Czynniki wpływające na zrozumiałość mowy
8.4. Czynniki wpływające na jakość Odtwarzania muzyki .
8.5. Stereofoniczne przenoszenie dźwięków

9. Miernictwo elektroakustyczne
91. Wstęp
92. Pomiary podstawowych wielkości akustycznych
9.21. Pomiar natężenia dźwięku
9.22. Pomiar prędkości cząsteczki
9.23. Pomiar ciśnienia akustycznego
9.24. Cechowanie ciśnieniowe mikrofonów pomiarowych .
9.25. Pomiar poziomu głośności
9.26. Analiza dźwięku
9.27. Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku . . . .
93. Badanie akustycznych właściwości pomieszczeń zamkniętych
9.31. Zakres zagadnienia
9.32. Pomiar czasu pogłosu
Automatyczny zapisywaez poziomu
9.33. Pomiar izolacyjności pomieszczeń
9.4. Badanie przetworników elektroakustycznych
9.41. Akustyczne warunki badania przetworników
9.42. Badanie mikrofonów
9.43. Badanie głośników
9.44. Badanie słuchawek
9.45. Badanie adapterów gramofonowych

10. Telefonometria
10.1. Wstęp
10.2' Podstawowe kryteria jakości transmisji telefonicznej .
10.21. Wyrazistość i zrozumiałość
10.22. Skuteczność elektroakustyczna aparatu telefonicznego
10.23. Tłumienność odniesienia
103. Układy odniesienia do wyznaczania tłumienności odniesienia
10.31. Wzorzec SFERT
10.32. Wzorce robocze do wyznaczania tłumienności odnie­sienia
104. Pomiar tłumienności odniesienia
10.41. Uwagi ogólne
10.42. Pomiar tłumienności odniesienia łączy telefonicznych
10.43. Pomiar tłumienności odniesienia aparatu telefonicz­nego przy nadawaniu
10.44. Pomiar tłumienności odniesienia aparatu telefonicz­nego przy odbiorze
105. Syntetyczne kryteria jakości transmisji telefonicznej .
10.51. Uwagi ogólne
10.52. Tłumienność użytkowa
10.53. Tłumienność równoważna wyrazistości
106. Obiektywne metody badania aparatów telefonicznych .
10.61. Celowość stosowania metod obiektywnych ....
10.62. Obiektywny miernik tłumienności odniesienia .
Wylkaz literatury
Skorowidz rizeczowy

strona o mnie | nasza oferta | komentarze | kontakt

Copyright © 2011 Profi-Libris Marcin Badocha
created by krzysztofschmidt