Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Szara księga POLITYKA EKSPANSJI I NEOHITLERYZM

19-01-2012, 14:08
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 25 zł     
Użytkownik Askeladden
numer aukcji: 2033609998
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 7   
Koniec: 12-01-2012 20:20:01

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
Język: polski
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny                    7,50 zł

  • List polecony priorytetowy                      9 zł
                 

                 Tytuł: POLITYKA EKSPANSJI I NEOHITLERYZM W NIEMCZECH ZACHODNICH   KULISY
   CELE
   METODY
   DOKUMENTACJA
   SPORZĄDZONA
   PRZEZ
   NACZELNĄ
   RADĘ
   FRONTU
   JEDNOŚCI
   NARODU
   NIEMIECKIEJ
   REPUBLIKI
   DEMOKRATYCZNEJ

                 Autor: 

                 Wydawnictwo i rok wydania: Interpress 1968 Wyd. I
   3000 + 260 egz.

                 Stan: db- przytarcia okladki, zadarcia okladki i na grzbiecie, przygiecie rogow stron, pieczatki z Tow. Ziem. Zach.

                 Oprawa: miekka

                 Ilość stron: 522 str.

                 Format: 17x24 cm

                 Ilustracje: posiada

                 Spis treści: 

   11 BONN ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU EUROPY
   12 Roszczenie do wyłącznego repre­zentowania zagraża bezpieczeństwu Europy
   15 Senat zachodnioberliński spiskuje razem z Kiesingerem
   17 Spisek atomowy wyłącznych re­prezentantów
   20 Wylęgarnie neohitleryzmu i eks­pansji
   22 NRD demaskuje bońskie pełno­mocnictwa na wypadek stanu wy­jątkowego
   25 Niemcy zachodnie potrzebują no­wej polityki
   29 KULISY - CELE - METODY
   ROZDZIAŁ I 5 44 NOWY ETAP POLITYKI EKSPANSJONIZMU
   zentowania 50 Pod maską uśmiechów
   44 METODA RIBBENTROPA 49 Roszczenie do wyłącznego repre-
   46 Strategia globalna i przerzucanie mostów
   SZARA KSIĘGA
   SPIS TREŚCI


   ROZDZIAŁ III 184 PODSTAWY EKONOMICZNE EKSPANSJI I NEOHITLERYZMU
   ROZDZIAŁ IV 251 PRZEJŚCIE DO NEOHITLEROWSKICH METOD RZĄDZENIA
   258 „Skoncentrowana akcja11 przeciwko związkom zawodowym
   Zagrożone prawo współdecy­
   dowania
   ZBURZENIE DEMOKRATYCZ­
   NYCH POSTANOWIEŃ KON-
   ROZDZIAŁ II 132 BROŃ NUKLEARNA JAKO ŚRODEK PRESJI WOBEC NARODÓW EUROPY
   Pierwsze plany zbrojeń ato­
   mowych
   Ofensywa rządu Kiesingera-
   -Straussa
   134 Różne drogi wiodą ku bombie
   137 Działalność przeciwko układowi
   51 Tajne postanowienia wykonawcze 53 Szary plan i szare eminencje
   Rada Naukowa — organ oficjalny
   Zespolenie państwowo-monopoli-
   styczne
   58 Hitlerowscy specjaliści od rabun­ków w „Radzie Naukowejlf
   Pobrzękiwanie szablą
   Punkty programu doraźnego

   Tajne wykazy w szafie pancernej
   Wzorem: a Zielona teczka^ Góringa

   Od Mozeli do Kłajpedy
   Przede wszystkim być Niemcem
   73 Rewizjonizm w atlasie szkolnym

   Teren eksperymentalny — Berlin
   Zachodni
   Tajny memoriał Senatu Berlina
   Zachodniego
   80 NOWA TAKTYKA STAREJ POLITYKI WSCHODNIEJ
   W ślepjTn zaułku
   Pozory i rzeczywistość

   Polityka wschodnia przeciw NRD
   Testament Wenzela Jakscha
   „Obowiązek opieki11 dla zamasko­
   wania dążeń odwetowych
   90 „Przestrzeń życiowa11 w obcych państwach
   90 Kompani w rządzie
   92 Rewizjonizm w stosunku do Polski
   94 Pajęcza sieć rewizjonizmu
   o nierozpowszechnianiu broni nuklearnych
   96 Hassel — specjalista od kontrrewo­lucji
   97 Plac ćwiczeń — Górna Adyga
   99 STARA IDEA: DOMINACJA NAD
   EUROPĄ ZACHODNIĄ 100 EWG jako narzędzie
   Polityka wywierania nacisku
   Przenikanie do kluczowych stano­
   wisk w NATO
   106 SPISEK Z IMPERIALIZMEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH
   KRWAWE PRZYGODY
   W WIETNAMIE
   Nekrologi
   Eksport w celu wspierania agresji
   Kredyty dla dyktatorów
   Pod płaszczykiem dewizowych
   płatności wyrównawczych
   Zjfski z wojny chemicznej
   Technicy na żołdzie wojskowym
   Legion lotników wojskowych
   KOLONIALIZM W NOWYM
   WYDANIU
   122 Monopole chcą więcej
   124 Roszczenie do wyłącznego repre­zentowania Niemiec w stosunkach z ^ trzecim światem k
   aBen Wisch of Arabia^
   STARA KADRA W MINISTER­
   STWIE SPRAW ZAGRANICZ­
   NYCH
   127 Brunatne kamizelki w mini­
   sterstwie...
   128 ...i brunatne fraki w ambasadach
   130 „Badacze Wschodu11 jako doradcy
   144 Obłudny argument postępu
   naukowo-technicznego
   145 ^Równouprawnieniem a la Hitler
   147 Szantażowanie sojuszników
   w NATO
   147 W obawie przed opinią publiczną 150 NOWY KIERUNEK: KARTEL RAKIETOWO-ATOMOWY
   150 Spisek spod znaku bomby 157 Kuźnie broni atomowej 161 Tajne układy z dyktatorami
   faszystowskimi 167 Konspiracja z Izraelem wokół
   broni atomowej 169 Potentaci atomowego klubu
   184 SKUPIANIE POTĘGI 184 Odwrót od Poczdamu 187 Miliarderzy organizują koncen­trację
   Monopole określają kierunek
   polityki
   Rada gospodarcza CDU — spadko­
   bierczynią kręgu przyjaciół
   Himmlera
   193 Trust mózgów związków monopoli
   195 GOSPODARKA ZBROJENIOWA -
   BENEFICJUM MILIARDERÓW 195 Budżet w służbie militaryzmu 199 Wojenny taniec wokół złotego
   cielca
   206 Kto i co dostarcza Bundeswehrze 213 HITLEROWSCY KIEROWNICY
   GOSPODARKI WOJENNEJ NA
   KLUCZOWYCH STANOWISKACH 213 „Niepokonani11
   MASY PRACUJĄCE ZOSTAJĄ
   POZBAWIONE PRAW
   Generalny atak na zdobycze
   socjalne
   Skracanie czasu pracy, obniżka
   płac, zwolnienia
   7 255 Zaostrzenie wyzysku
   Płace maleją — zyski wzrastają
   Pełnomocnictwa w celu umocnienia
   panowania monopoli

   Nielegalna produkcja rakiet dla
   potrzeb militarnych
   W oparciu o własny arsenał
   177 Poprzez współprace, z sojusznikami
   NATO
   177 Przez wzajemne umowy 179 Na kluczowych stanowiskach
   216 Od A (jak Abs) do Z (jak Zangenl
   MOCNY CZŁOWIEK MONOPOLI:
   STRAUSS
   ?^aulca wyniesiona z okresu
   hitlerowskiego
   Koncepcja Franz-Josefa Straussa
   na temat ekspansji

   Neohitleryzm w polityce
   wewnętrznej
   Powiązania z przemysłem zbroje­
   niowym

   Minister finansów monopoli
   Brunatni bankierzy Blessinga
   230 WYKONAWCA: SCHILLER
   230 Hitlerowski profesor...
   240 ...jego hitlerowska załoga 245 NIERÓWNOMIERNY ROZWÓJ ZAOSTRZA SPRZECZNOŚCI
   STYTUCJI 264 Porównania 290 Ogólnie należy stwierdzić
   Wyprzedzanie zachodnich sąsiadów
   Zmora gospodarczych fluktuacji
   SZARA KSIĘGA
   SPIS TREŚCI

   Szmira w 3 miliardach broszur
   Nielegalna cenzura
   381 Samowola „samokontroli11 385 Fala Bondyzmu 385 Zeszyty żołnierskie 388 Głosy przestrogi
   INSTRUMENT AGRESJI
   Zenker
   tłbelhack
   420 Kielmansegg
   422 POSIEW PRZEMOCY
   428 GENEZA NEOFASZYZMU
   Usidlanie młodzieży
   Stary emblemat: Hełm stalowy
   433 Bundeswehra — pomocnik w wy­
   borach NPD

   Bundeswehra jako potencjał wy­
   borczy NPD
   NPD faszyzuje armię
   Kariera kapitana Hossa
   441 NAWRÓT DO WEHRMACHTU
   445 Coś dla ducha
   449 Symbole dnia wczorajszego
   Ukoronowanie: SS — trupie
   czaszki w Bundeswehrze
   SS-mani w Bundeswehrze
   ROZDZIAŁ V 330 URABIANIE LUDZI W DUCHU EKSPANSJI I NEOHITLERYZMU
   468 NPD paruje cięcia
   471 Demagogia na drugim zjeździe
   partyjnym NPD 474 PROGRAMOWANIE NOWEGO
   MITU 476 IDENTYCZNOŚĆ TEZ NSDAP,
   NPD i CDU/CSU
   Na drodze do totalnej dyktatury
   kanclerskiej
   Federalny Urząd Kanclerski —
   zmodernizowana Kancelaria
   Rzeszy
   295 Nowe wydania ustaw wyjątkowych
   Pętla nowego prawa karnego
   8 ustawa w sprawie zmiany prawa
   karnego legalizuje samowolę wy­
   miaru sprawiedliwości

   Ustawa ta zaostrza karalność
   dążeń do porozumienia
   Rozszerzenie pojęcia zdrady stanu

   Wprowadzenie „interesu wywiadu11
   jako nowego pojęcia stanu
   faktycznego
   Rozszerzenie zakazu strajków
   Ustawy chronią sprzeczne z kon­
   stytucją praktyki rządu
   Rozporządzenie wyjątkowe wpro­
   wadza wojenne prawo karne
   Likwidacja ustalonej w konstytu­
   cji organizacji sądów
   330 ZAPRZEPASZCZONA SPOSOB­NOŚĆ DUCHOWEGO ODRO­DZENIA
   330 Nauki wyniesione z wojny 332 Nowa legenda o ciosie w plecy 334 FALA NACJONALIZMU PO 13 ZJEŹDZIE CDU
   Ideał obywatela-konsumenta
   Gwałtownie zerwani ze snu
   Fanfary „elity duchowej11

   Wojna w czwartym wymiarze
   Powrót do psychologii z okresu
   Hitlera
   PAŃSTWOWE NARZĘDZIA
   PODJUDZANIA

   Początek w szkole
   System kanałów
   Federalna Centrala politycznego
   wypaczania
   304 Likwidacja niezawisłości sędziów
   Podważenie jawności wymiaru
   sprawiedliwości
   Ograniczenie zasad postępowania
   karnego w stosunku do obywatela

   Sieć politycznych Izb Karnych
   Decydująca rola ustawodawstwa
   stanu wyjątkowego
   Decydujące ustawy dyktatorskie
   już uchwalone
   309 Praktyczna próba dyktatury stanu wyjątkowego w manewrach „Fallex 6611
   312 Spisek rządu Kiesingera/Straussa
   Dyktatorskie ustawy wymierzone
   przeciwko własnej ludności
   Frontalny atak na prawa
   robotnicze
   320 Dyktatorskie pełnomocnictwa dla
   aparatu przymusu 325 Zabezpieczenie władzy przez
   reformę prawa wyborczego
   346 Na konferencjach nie porusza się
   spraw kultury
   347 „Wiedza o Wschodzie11 w nauczaniu
   349 SZKOŁA W SZPONACH
   URABIACZY 349 Zarażanie młodzieży 352 Diabolizowanie odwiecznych
   wrogów
   Muzy, których nie oszczędzono
   Nauczyciele w NPD
   BRUNATNA FALA I JEJ INTE­
   LEKTUALNE SZUMOWINY
   358 Wtargnięcie na uniwersytety 361 Profesorowie i literaci 363 CODZIENNE ŚRODKI
   MASOWEGO PRZEKAZU 365 Hitlerowscy propagandziści znowu
   nadają ton
   367 POTĘGA AXELA CAESARA
   SPRINGERA 373 UNIFORMIZACJA
   POPRZEZ SZANTAŻ 373 Nagonka na profesora Jaspersa 375 Nacisk odwetowych przywódców 378 WSPIERAJĄCY OGIEŃ
   PRZEMYSŁU ROZRYWKOWEGO
   ROZDZIAŁ VI 390 BUNDESWEHRA - OGNISKO NEOFASZYZMU I
   CZY ZNOWU MAJĄ ZAGRZMIEĆ 417 Moll
   STRZAŁY 418 Steinhoff
   BUNT GENERAŁÓW
   394 MACHINA ZBROJENIOWA 397 INTEGRACJA
   MARSZ NAPRZÓD
   DOKTRYNA WOJNY
   „Obraz wojny11

   „Koncepcja wysuniętej obrony11
   „Obrona totalna11
   „Eskalacja11

   MILITARYZACJA
   SPOŁECZEŃSTWA
   Ustawodawstwo wyjątkowe
   Wojska obrony terytorialnej
   PRÓBA GENERALNA
   410 Podczas ćwiczeń „Fallex 6611 412 „Panthersprung11
   GENERAŁOWIE BELZEBUBA
   De Maiziere
   417 Buchs
   ROZDZIAŁ VII 457 NPD - PRODUKT I BOJÓWKA MONOPOLI
   457 Wychuchana roślina systemu bońskiego
   462 WŁADCY I MISTRZOWIE
   9 NEOHITLERYZMU
   464 Związki przedsiębiorców wkra­czają do akcji
   467 Poparcie ze strony rządu
   S Z AR A KSIĘGA
   480 FINANSOWANIE PRZEZ WIELKI PRZEMYSŁ
   482 POWIĄZANIA POMIĘDZY CDU/CSU i NPD
   488 RUCH HITLEROWSKI JAKO NAUCZYCIEL
   495 TARAN PRZECIWKO
   ZWIĄZKOM ZAWODOWYM
   497 STARZY HITLEROWCY JAKO BOJOWA ELITA
   502 SZANTAŻ W STOSUNKU -DO ZAGRANICY
   ROZDZIAŁ VIII 508 LUDZIE, BĄDŹCIE CZUJNI!   Strona o mnie

   Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)


   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.