Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Sterownik kotła,pieca z podajnik tlokowym RK-30

26-01-2012, 5:46
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 290 zł     
Użytkownik marcinr55
numer aukcji: 2050151798
Miejscowość Czaniec
Wyświetleń: 27   
Koniec: 24-01-2012 23:03:10

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Regulator temperatury kotła C.O. Rk-30
Stosowany jest do sterowania pracą kotła C.O zarówno z podajnikiem tłokowym jak i ślimakowym.
Steruje pracą podajnika, wentylatora, pompy c.o pompy c.w.u


Regulator pozostaje w trybie pracy do momentu wzrostu temperatury jaka została ustawiona przez użytkownika. Następnie regulator przechodzi w stan podtrzymania palenia wyłączając wentylator i podajnik, natomiast pompy pracują zgodnie z ustawionymi parametrami. Jeżeli temperatura zmniejszy się o zadane stopnie w histerezie regulatora, ponownie tryb pracy automatycznej. Czynności te powodują, że praca kotła jest w pełni zautomatyzowana.

 

Obsługa

Obsługa regulatora jest bardzo intuicyjna. Zmiana wartości parametrów każdego z podprogramów następuje poprzez wejście w wybrane menu programowe.

np.

punkt 2- podajnik opału.

wciskając klawisz ,,ENTER" wchodzimy w dalsze podmenu programu 

punkt 2.1-podajnik praca.

wciśniecie   kolejny raz przycisku ,,ENTER" powoduje wejście w tryb ustawiania poszczególnych parametrów pracy (zaczyna pulsować lewy dolny rząd cyfr oznaczający minuty i sekundy pracy podajnika)

 

Funkcje sterownika

1- Praca Ręczna
Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł Pracy Ręcznej. W funkcji tej, każdy element systemu (podajnik, nadmuch, pompa C.O., pompa C.W.U,) Funkcja ta pozwala użytkownikowi załączać bądź wyłączać każdy z podpunktów tego programu. 

2- Podajnik Opału 

Funkcja ta pozwala odpowiednie dobranie parametrów pracy i przerwy podajnika stosownie do zastosowanego opału .Odpowiednio dobrane parametry zapewniają mniejsze zużycie opału przez co ogrzewanie pomieszczeń staje się ekonomiczniejsze. 

2.1-Podajnik Praca 

W tym punkcie można regulować czas pracy podajnika (minuty i sekundy) 

2.2-Podajnik Przerwa 

W kolejnym punkcie można regulować czas przerwy podajnika czyli odstęp miedzy podaniem opalu a każdym następnym aż do osiągnięcia zadanej temperatury na kotle. 

2.3-Podajnik Opóźnienie 

W tej funkcji podajemy w jakim czasie od momentu załączenia się dmuchawy ma zostać załączony podajnik ( pierwsze podanie każde następne będzie po czasie ustalonym w punkcje ,,2.2'') 

3-Podtrzymanie Palenia 

Funkcja ta zapobiega przed wygaśnięciem w kotle poprzez cykliczne załączanie dmuchawy i podajnika. 

3.1-Podtrzymanie praca 

W tym punkcie ustalamy na jaki czas ma się załączyć podajnik. 

3.2-Podtrzymanie Przerwa 

W tym punkcie ustalany jest czas jaki ma upłynąć od momentu osiągnięcia temperatury zadanej na kotle do momentu załączenia się funkcji podtrzymania palenia (podajnik wraz z dmuchawą)  

3.3- opóźnienie wyłączenia dmuchawy 

funkcja ta określa czas opóźnienia wyłączenia dmuchawy jaki ma nastąpić od momentu wyłączenia się podajnika. 

(Taki sam czas zostanie ustalony w momencie osiągnięcia temperatury zadanej na kotle) 

4-Pompa C,O 

Temperatura załączenia się obiegowej pompy C,O (zakres nastawień 40oC - 80oC.) 

5-Alarm Spadku temperatury. 

Funkcja ta powoduje włączenie alarmu i wyłączenie pieca jeśli po upływie czasu ustalonego w tym punkcie nie zostanie osiągnięta temperatura zadana na kotle, co również zapobiega przesypaniu opału do popielnika w razie wygaśnięcia w piecu. 

6-Dmuchawa. 

Punkt ,,6'' pozwala na zmianę ilości wtłaczanego powietrza (mniej lub więcej) poprzez płynną regulacje obrotów w zakresie od 1 do 10-ego biegu. 

7Histereza. 

Punkt ,,7'' pozwala określić o ile stopni ma spaść temperatura na kotle żeby sterownik przeszedł tryb dogrzewania.( zakres od 2-3oC) 

8-Pompa C.W.U. 

8.1 temperatura załączania pompy C.W.U. 

Temperatura załączenia się obiegowej pompy C,W.U. (zakres nastawień 40oC - 80oC.)

8.2-Temperatura C.W.U. 

Funkcja ta pozwala na ustalenie górnej granicy pracy pompy C.W.U. oraz histerezę tej pompy 

8.3-Tryb Letni

Funkcja ta pozwala na ogrzewanie wody w bojlerze w okresie letnim poprzez wyłączenie pompy C.O.

8.4-Pompa C.W.U. praca równoległa/priorytet

9-Ustawienia inne

9.1-Ustawienia fabryczne

Funkcja ta powoduje przywrócenie pierwotnych ustawień(ustalonych przez producenta). Po aktywowaniu przyciskiem ,,ENTER'' ustawienia zostaną zresetowane. Na takich ustawieniach kocioł może pracować lecz wymagana jest dodatkowa regulacja parametrów.

9.2-Pompa C.W.U. AKTYWNA/NIEAKTYWNA

funkcja ta pozwala na wyłączenie pompy C.W.U. w układzie który jej nie posiada (tzw układ z jedną pompą)

9.3-Temperatura Podajnika

Jest to funkcja zabezpieczenia podajnika przed cofającym się płomieniem. Po przekroczeniu temperatury określonej w tym punkcie, sterownik automatycznie załączy podajnik na 3 min. w celu przesunięcia palącego się opału w stronę paleniska. Automatycznie zostaje uruchomiony ALARM a na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

,,WYSOKA TEMPERATURA PODAJNIKA''

9.4-Kontrakton aktywny/nieaktywny

Sterownik RK 30 posiada możliwość podłączenia termostatu pokojowego, który po osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu wyłączy pompę C.O co spowoduje mniejsze zużycie energii i opału

Zabezpieczenia:

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy, jak również jakości i niezawodności sterownik został wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia takie jak:

-wyłącznik bimetaliczny (tzw termik) na wypadek zagotowania wody w układzie.jego zadaniem jest wyłączenie przekaźników wentylatora oraz podajnika (pompy pracują automatycznie)

-szereg zabezpieczeń elektronicznych, które w przypadku przegrzania załączają pompy w celu obniżenia temperatury w kotle

-alarm dźwiękowy

-komunikaty wyświetlane na wyświetlaczy informujące o przegrzaniu oraz ewentualnej awarii sterownika bądź któregoś z podzespołów


BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:

1, Przed rozpoczęciem instalacji regulator musi być wyłączony z sieci zasilającej.
2, Podłączenia regulatora może dokonać osoba posiadająca uprawnienia.
3, Gniazdo zasilające regulator musi posiadać bolec uziemiający.
4, Nie można narażać regulatora na zalanie wodą oraz nadmierną wilgoć.


GWARANCJA UDZIELANA JEST NA 24 MIESIĄCE


PARAMETRY:

 1. Zasilanie- 230V 50 Hz
 2. Obciążenie wyjścia dmuchawy- 1A
 3. Obciążenie wyjścia pompy- 1A
 4. Obciążenie wyjścia podajnika-2,5A
 5. Pobór mocy regulatora- 4W
 6. Zakres pomiaru temperatury- 0-90oC
 7. Zakres nastaw temperatury- od 50-80oC
 8. Temperatura otoczenia- od 5-50oC
 9. Zadziałanie termostatu awaryjnego- 85oC
 10. Histereza- 2-3oC
 11. Temperatura załączania pompy C.O.- 40oC

Regulator RK 30 najlepiej współpracuje z wentylatorem typu RV-14R

Kontakt:


887-[zasłonięte]-055

[zasłonięte]@wp.pl