Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

PRAWO OCHRONY SRODOWISKA WODNE POLSKI Globalizacja

24-01-2012, 5:52
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 45 zł     
Użytkownik paralala
numer aukcji: 2042096569
Miejscowość Toruń
Wyświetleń: 7   
Koniec: 16-01-2012 22:37:32

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
Okładka: twarda
Rok wydania (xxxx): 2000
Język: polski
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha


KOSZT PRZESŁANIA
 
  • 1 książka - priorytet 10 zł
  • 3 i więcej - priorytet GRATIS !
(poczta polska)

KONTO - PKO BP Intelligo
47 1020 [zasłonięte] 5[zasłonięte]0110002 [zasłonięte] 002439

FORMA: wysłanie pozycji po wpłacie na podane konto


Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej -

Andrzej Papuziński (red.)


twarda oprawa
Format: B5, 479 stron

2000 rokOPIS

Publikacja jest pierwszą próbą kompleksowej prezentacji oraz oceny polityki ekologicznej okresu 1[zasłonięte]989-19: osiągnięć, porażek, błędów. Artykuły dotyczą wewnętrznej i zagranicznej polityki ekologicznej oraz jej aspektów społeczych i teoretycznych.

SPIS TREŚCI

Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji
Prof. dr. hab. Andrzeja Papuzińskiego pt. Edukacja ekologiczna
z perspektywy polityki ochrony środowiska wygłoszone podczas
otwarcia obrad...........................................................................................   11

Część I. WEWNĘTRZNA POLITYKA EKOLOGICZNA
PAŃSTWA  .......................................................................  17


Halina Lisicka: Polityka ochrony środowiska w polityce państwa .........   19

Stefan Kozłowski: Polityka ekologiczna Państwa 1[zasłonięte]989-20
-ujęcie historyczne  ..................................................................................  37

Marek Haliniak: Działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce
w świetle „Polityki ekologicznej państwa"...............................................  89

Piotr Gliński: Współpraca administracji rządowej z polskim ruchem ekologicznym w latach 1989 — 7999 (w perspektywie realizacji celów
polskiej polityki ekologicznej)  .................................................................   97

Andrzej Papuziński: Edukacja ekologiczna jako instrument polityki ekologicznej. (Uwagi na marginesie Narodowej Strategii Edukacji
Ekologicznej „Przez edukację do zrównoważonego rozwoju ") .............. 113

Irena Fudali: Informacja ekologiczna jako czynnik kształtowania
świadomości ekologicznej  ....................................................................... 133

Jerzy Stelmasiak: Administracyjny tok instancji w sprawach
z zakresu ochrony środowiska (analiza administracyjnoprawna)............ 159

Marcin Roliński: Podstawowe instytucje prawa wodnego...................... 167


Cześć II. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA W STOSUNKACH POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ I INNYMI PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI ............. 181

Beata L. Niewada: Proces globalizacji a polityka ekologiczna ............. 183
Marek Pietraś: Zagraniczna polityka ekologiczna Polski w okresie transformacji systemowej ........................................................................ 199

Alicja Lisowska: Prawne podstawy ochrony środowiska
Unii Europejskiej....................................................................................... 233

Jerzy Sommer: Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska
Z prawem Wspólnoty Europejskiej jako zagadnienie polityczne  ............. 243

Zbigniew Bukowski: Stan dostosowania polskiego prawa ochrony
środowiska do prawa Unii Europejskiej...................................................255

Eugeniusz Kośmicki: Możliwości ekologizacji rolnictwa w warunkach
integracji Polski z Unią Europejską. Problemy i perspektywy................. 271

Lesław Koćwin: Polsko-niemiecka współpraca trans graniczna
w dziedzinie ochrony środowiska w Regionie Środkowego Nadodrza...... 287

Sławomir Baczulis: Konwencja z Aarhus a uspołecznienie ochrony
środowiska w Polsce................................................................................. 323

Grzegorz Kaczmarek: Realizacja idei zrównoważonego rozwoju
(na przykładzie Projektu Habitat „ Obserwatoriów Miejskich ").............. 335


Część III. TEORETYCZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY OCHRONY
ŚRODOWISKA  ...........................355


Janusz Golinowski: Przesłanki i bariery promocji postaw
proekologicznych w społeczeństwie okresu transformacji...................... 357

Grzegorz Dobrzański: Trwały rozwój a teoria ekonomii ...................... 377

Mirosław Geise: Ekorozwój w świetle teorii ekonomii ..........................387

Andrzej Kiepas: Technika a idea zrównoważonego rozwoju ................403

Dariusz Kiełczewski: Aksjologiczne aspekty polityki ekologicznej
(wybrane problemy) .................................................................................419

Roman Sapeńko: Wartości ekologiczne w reklamie...............................433

Streszczenie..............................................................................................443
Summary ..................................................................................................451
Zusammenfassung....................................................................................459
Coflepacamie.............................................................................................469
Nota o autorach ........................................................................................477