Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

POLITYKA ZDROWOTNA WOBEC DOSTĘPNOŚCI OPIEKI ZDROWO

19-01-2012, 14:07
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 24.90 zł     
Użytkownik buchlandia
numer aukcji: 2033609643
Miejscowość Wrocław
Wyświetleń: 6   
Koniec: 12-01-2012 20:13:26
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captchaWITAJ W BUCHLANDII

 

Wszystkie aukcje O mnie Komentarze Dodaj do ulubionych Zadaj pytanie


 

PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST KSIĄŻKA:


STANISLAWA GOLINOWSKA (RED.)
POLITYKA ZDROWOTNA WOBEC DOSTĘPNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ, WYKLUCZENIA ORAZ NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU

Spis treści

WPROWADZENIE - KONCEPCJA BADANIA I PREZENTOWANEJ PUBLIKACJI 

Rozdział 1 
SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZDROWIA. PODEJŚCIA BADAWCZE
Wprowadzenie 
1. Zdrowie i nierówności w zdrowiu 
2. Uwarunkowania nierówności w stanie zdrowia 
2.1. U podstaw badań nierówności zdrowia - Raport Blacka
2.2. Warunki bytu a stan zdrowia 
2.3. Kulturowe i behawioralne uwarunkowania stanu zdrowia 
2.4. Uwarunkowania psychospołeczne stanu zdrowia 
2.5. Stan zdrowia a cykl życia 
2.6. Stan zdrowia a system opieki zdrowotnej Wnioski 

Rozdział 2 
POLITYKA ZDROWOTNA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE 
1. Wykluczenie społeczne a zdrowie - kierunki zależności
2. Polityka zdrowotna 
3. Grupy upośledzone i szczególnie upośledzone 
4. System zdrowotny 
5. Programy interwencji 
Podsumowanie i wnioski 

Rozdział 3 
REFORMOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W KONTEKŚCIE PROBLEMU RÓWNOŚCI DOSTĘPU OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZWALCZANIA NIERÓWNOŚCI ZDROWIA W POLSCE 
1. Reformowanie opieki zdrowotnej 
1.1. Pierwsza faza reformy 
1.2. Druga faza reformy 
2. Nowy kształt NFZ 
3. Próby oddłużenia 
4. Niektóre nowe idee reformatorskie: sieć szpitali 
5. Wnioski 
6. Komentarze końcowe 

Rozdział 4 
PROBLEMY DOSTĘPNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ 
W AKTACH PRAWNYCH 
1. Dostęp do świadczeń zdrowotnych w aktach prawnych w świetle zasad Konstytucji RP 
2. Uprawnieni do świadczeń z tytułu ubezpieczenia - zakres podmiotowy 
2.1. Zmiany kategorii osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia w kolejnych nowelizacjach 
3. Zakres przedmiotowy - koszyk świadczeń 
4. Pozaubezpieczeniowe źródła uprawnień do świadczeń - regulacje odrębne 
5. świadczenia w zakładzie pracy 
6. Dostęp do leków 
7. Współpłacenie 
8. Wnioski 

Rozdział 5 
DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W REGULACJACH MINISTERSTWA ZDROWIA 
1. Świadczenia finansowane z budżetu państwa 
2. Badania lekarskie, świadczenia lecznicze, środki farmaceutyczne 
3. Profilaktyka 
3.1. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych 
4. Choroby, niepełnosprawność, zasiłek pielęgnacyjny, rehabilitacja lecznicza 
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo pracy 
6. Koszyk świadczeń gwarantowanych w stomatologii 
7. Dostęp do leków 
8. Poziom wynagrodzeń jako potencjalny czynnik ograniczenia dostępu 
9. Decyzje w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów jako uwarunkowanie podażowe 
10. Grupy narażone na bariery w dostępie do świadczeń: kobiety, kobiety w ciąży, dzieci, nieletni, młodzież
11. Ochrona zdrowia psychicznego 
12. świadczenia zdrowotne w lecznictwie odwykowym alkoholików, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 
13. Uchodźcy, cudzoziemcy 
14. Kolejki 
15. Wnioski 

Rozdział 6 
PROBLEMY DOSTĘPNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRATEGIACH 
I PROGRAMACH NARODOWYCH 
1. Programy ogólnokrajowe 
1.1. Narodowy Program Zdrowia 
1.2 Strategiczne i operacyjne cele rozwoju ochrony zdrowia zawarte w Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2[zasłonięte]007-20 
1.3. Dostęp do leków 
1.4. Programy Zdrowotne Ministerstwa Zdrowia o charakterze interwencyjnym 
2. Strategie wspólne z UE 
2.1. Narodowa Strategia Integracji Społecznej 
2.2. Krajowy program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2[zasłonięte]006-20" 
3. Wnioski końcowe 
4. Rekomendacje 

Rozdział 7 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU NIERÓWNOŚCI DOSTĘPU ORAZ ZDROWIA W PLANACH I STRATEGIACH WOJEWÓDZKICH 
1. Charakterystyka regionalnych strategii i planów zdrowotnych 
2. Wnioski 
3. Rekomendacje 

Rozdział 8 
FAKTY STATYSTYCZNE O DOSTĘPNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
Wprowadzenie 
1. Kadry 
2. Opieka stacjonarna 
3. Opieka ambulatoryjna 
4. Dostęp do leków 
5. Dostęp do profilaktyki 
6. Zasoby finansowe 
7. Wnioski 

Rozdział 9 
NIERÓWNOŚCI ZDROWIA. ANALIZA WPŁYWU ZMIENNYCH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 
Wprowadzenie 
1. Metoda badawcza 
2. Miary i wskaźniki stosowane w badaniach nierówności stanu zdrowia 
2.1. Syntetyczne wskaźniki umieralności i trwania życia 
2.2. Zachorowalność na gruźlicę 
2.3. Subiektywne miary stanu zdrowia 
3. Analiza jednostkowa czynników wpływających na subiektywną ocenę stanu zdrowia w Polsce 
4. Podsumowanie i wnioski 
BIBLIOGRAFIA 
WYKAZ DOKUMENTÓW PRAWNYCH 
DOKUMENTY PLANISTYCZNE, PROGRAMY, STRATEGIE I INNE 
Załącznik 
ZMIANY ZAKRESU PODMIOTOWEGO REGULACJI USTAWOWYCH DOTYCZĽCYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

ROK WYDANIA:
WARSZAWA 2007

 
LICZBA STRON:
218

  STAN KSIĄŻKI:
BDB

 ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA LICYTOWANY PRZEDMIOT

NIE KOŃCZĘ AUKCJI PRZED CZASEM

ODBIÓR OSOBISTY JEST MOŻLIWY PO WPŁACIE PIENIĘDZY NA KONTO(!)


POLITYKA ZDROWOTNA WOBEC DOSTĘPNOŚCI OPIEKI ZDROWO


Copyrights by BUCHLANDIA © - kopiowanie opisu i zdj zabronione