Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

POLITYKA przedmiot badań i formy jej przejawiania

19-01-2012, 14:15
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 35 zł     
Użytkownik Askeladden
numer aukcji: 2034180016
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 4   
Koniec: 12-01-2012 20:20:01

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
Język: polski
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny                    7,50 zł

  • List polecony priorytetowy                      9 zł
                 Wstęp
   Niniejsza publikacja zostata przygotowana z okazji 25-lecia istnienia In­stytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Stąd na początku pracy zosta! umieszczony zarys historii INPiDz w latach 1[zasłonięte]975-20. Zawiera on informacje o rozwoju organizacyjnym Instytutu, o zmianach w je­go strukturze organizacyjnej, w składzie jego władz, działalności naukowo--badawczej i dydaktycznej, w tym o działalności kół naukowych oraz udziale pracowników Instytutu we władzach Uczelni i Wydziału. Szczegółowo przed­stawione zostały wszystkie powołane w Instytucie zakłady: ich rozwój orga­nizacyjny i kadrowy, kierunki badań naukowych i rezultaty w tym zakresie, aktywność pracowników w ramach Instytutu, Wydziału i Uczelni, a także udział w pozauczelnianych towarzystwach, radach redakcyjnych czasopism i innych gremiach.
   Książka składa się z dwudziestu trzech opracowań, których autorami są pracownicy oraz doktoranci Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Prezentuje główne kierunki badań w poszczególnych zakładach Instytutu. To zadecydowało też o takiej, a nie innej strukturze pracy. Składa się ona z pięciu części, w których zamieszczone zostały artykuły z zakresu historii myśli politycznej, najnowszej historii politycznej, systemów politycznych, teorii i praktyki komunikowania oraz stosunków międzyna­rodowych. Specyfiką publikacji jubileuszowych prac zbiorowych, takich jak niniejszy zbiór, jest różnorodność tematyczna zamieszczanych opracowań. Poszczególne artykuły zawierają indywidualne przemyślenia ich autorów w omawianych kwestiach, w które redaktorzy tomu starali się zbytnio nie ingerować.
   Wielowątkowość prezentowanej publikacji, obok wysokiego poziomu mery­torycznego, może być czynnikiem przyciągającym uwagę Czytelnika. Znajdują się w niej bowiem rozprawy poświęcone zarówno teoretycznym, jak i praktycz­nym aspektom polityki jako niezwykle ważnej dziedziny życia społecznego. Przykładem rozległości zakresu treściowego książki mogą być opracowania traktujące o podstawowych problemach współczesnej filozofii politycznej, isto­cie konserwatyzmu brytyjskiego i niemieckiego, pojęciu i modelach zachowań

                 Tytuł: POLITYKA przedmiot badań i formy jej przejawiania                 Autor: pod redakcją Piotra Dobrowolskiego i Mieczysława Stolarczyka

                 Wydawnictwo i rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2000

                 Stan: -bdb przytarcia okladki

                 Oprawa:  miekka

                 Ilość stron: 406 str.

                 Format: 17x24 cm

                 Ilustracje: ---

                 Spis treści: 

   Spis treści
   Wstęp (Piotr Dobrowolski, Mieczysław Stolarczyk) 9
   Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskie­go w Katowicach 1[zasłonięte]975-20 (Piotr Dobrowolski, Mieczysław Stolarczyk) 11
   Część I.
   Historia myśli politycznej
   Wojciech Kaute
   „Idea uniwersytetu55 u schyłku tysiąclecia a podstawowe problemy
   współczesnej filozofii politycznej . 45
   Roman Kochnowski
   Konserwatyzm brytyjski i niemiecki XX wieku. Analiza porównawcza . 63
   Szymon Hrebenda
   Fantastyka - tradycja czy współczesność? 77
   Część II
   najnowsza historia polityczna
   Jan Kantyka
   Ślązacy i Zagłębiacy w KL Auschwitz-Birkenau 89
   Marek Migalski
   Wewnętrzne uwarunkowania procesu przejmowania władzy przez Komunistyczną Partię Czechosłowacji w latach 1[zasłonięte]945-19 . . . 106
   6 Spis treści
   Część III
   Systemy polityczne
   Sylwester Wróbel
   O pojęciu i modelach zachowań wyborczych 121
   Małgorzata Domagała, Jan Iwanek
   Państwo lokalne, państwo regionalne 140
   Marek Barański
   Gmina samorządowa jako polityczna organizacja społeczności
   lokalnej 151
   Ewa Ganowicz
   Szwedzki model gminy w ramach województwa Scania 167
   Zofia Hrebenda
   Organizacje pozarządowe jako zjawisko transformacji 176
   Janusz Sztumski
   Wpływ skandali politycznych na erozję demokracji parlamentarnej . 191
   ezęść IV
   Teoria i praktyka komunikowania
   Aneta Banasik
   Podstawowe cechy politycznego komunikatu językowego 205
   Zbigniew Oniszczuk
   Terminologiczne aspekty relacji: polityka - komunikowanie maso­
   we (przyklad niemiecki) 233
   Rafat Riedel
   Era społeczeństwa informacyjnego - wyzwania dla Polski 242
   Marek Mazur
   Cechy szczególne marketingu politycznego 254
   Mirosława Wielopolska
   Przeobrażenia ustrojowe a zmiana modelu polityki kulturalnej
   w Polsce 272
   Stanisław Michalczyk
   Region jako zadanie publicystyczne 280
   Spis treści
   Marian Gicrula, Marek Jachimowski
   Społeczny odbiór i funkcjonowanie mediów na Śląsku w okresie
   transformacji społeczno-ustrojowej 1989-[zasłonięte] 19995
   Część V
   Stosunki międzynarodowe
   Stefan Marek Grochalski, Wanda Poniatowska
   Unia Europejska a problem suwerenności państwa 315
   Piotr Dobrowolski
   Regionalizm i współpraca międzyregionalna na tle europejskich
   procesów integracyjnych 328
   Bogdan Łomiński
   Zachód w rosyjskiej polityce zagranicznej 345
   Mieczysław Stolarczyk
   Interwencja NATO w Jugosławii i jej implikacje dla bezpieczeń­
   stwa międzynarodowego (niektóre aspekty) 362
   Barbara Osadnik
   Pozawojskowe aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego 393
   Aneks 403
   Summary 407
   Zusammenfassune 408   Strona o mnie

   Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)


   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.