Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

polityka DEMOKRACJA RADYKALNI DEMOKRACI PL 1863 75

19-01-2012, 14:06
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 25 zł     
Użytkownik Askeladden
numer aukcji: 2033609887
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 6   
Koniec: 12-01-2012 20:18:23

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Dostawa i płatność

 

Płatność z góry
 • Przelew bankowy
 • List polecony ekonomiczny          7,50 zł

   

   

 • List polecony priorytetowy             9 zł

   

   
 i. TRZY ŚRODOWISKA MYŚLI RADYKALNEJ NA EMIGRACJI i
Wysiłki organizacyjne większości Polaków, którzy znaleźli się na obczyźnie po powstaniu styczniowym, skupiały się głównie w trzech środowiskach: Paryżu, Londynie i Genewie. Wychodźcy przynieśli ze sobą na emigrację nie tylko ból z powodu przegranej, ale swary i kłótnie wywołane rozpatry­waniem przyczyn klęski, oceną istniejącej sytuacji i chęcią jej naprawy. W ogniu nieustających sporów i walk ideolo­gicznych powstawały nowe kierunki myśli politycznej i spo-
1 O radykalnych demokratach pisali w okresie przedwojennym: Bo­lesław Limanowski w wielu pracach z historii demokracji, (m.in. Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej, pierwsze wydanie Zurych 1901, ostatnie Warszawa 1957; Stanisław Worcell, Kraków 191 o i Warszawa 1948; Szermierze wolności, Kraków 1911, Stuletnia walka narodu polskiego
0 niepodległość przez XT, Lwów 1894; Sto dwudziestoletnia walka narodu
polskiego o niepodległość, Kraków 1916; Rozwój polskiej myśli socjalistycznej,
Warszawa 1929, i in.); M. Mazowiecki (L. Kulczycki) : Historia ruchu
socjalistycznego w zaborze rosyjskim, Kraków 1903; Jan Kucharzewski:
Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz
na emigracji (zarys bibliograficzno-historyczny), Warszawa 1911; W. Feldman:
Dzieje polskiej myśli politycznej, Kraków 1913; Res Y. PerłJ : Dzieje ruchu
socjalistycznego w zaborze rosyjskim, Warszawa 1910, t. I; Maria Złoto-
rzycka, J. Żmigrodzki, Wł. Pobóg-Malinowski i inni w szeregu prac
zamieszczonych w wydawnictwie „Niepodległość^, Warszawa 1929—-
1939- Krytykę poglądów międzywojennej historiografii burżuazyjnej
oraz własny pogląd na temat rewolucyjnych demokratów wyłożyła
w szeregu prac prof. Celina Bobińska. Są to prace następujące: Marks
1 Engels a sprawy| polskie do osiemdziesiątych lat XIX w., Warszawa 1954;
Ideologia rewolucyjnych demokratów lat 60-tych, maszynopis powielany, Ma­
teriały dyskusyjne Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewicza
PAN, Warszawa 1955; Ideologia rewolucyjnych demokratów polskich w latach
sześćdziesiątych XIX w., „Kwartalnik Historycznycc nr 6/1955; toż samo
jako osobne wydawnictwo, Warszawa 1956, oraz toż samo w wydaw­
nictwie: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej, KiW Warszawa,
1957, t. III.

Tytuł:

RADYKALNI DEMOKRACI POLSCY
Wybór pism i dokumentów
1863 - 1875Autor: Wyboru dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła Felicja Romaniukowa

Wydawnictwo i rok wydania:
1960 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE
Wyd. I
1000+250 egz.


Stan: db odbarwienia na okladce i wyklejkach (prawdopodobnie od tasmy klejacej z okladki papierowej), pieczatki z biblioteki zakladowej huty

Oprawa: twarda

Ilość stron: 620 str.

Format: 13x20 cm

Ilustracje: ----

Spis treści:
Wstęp
SPIS RZECZY
V-LXIII
Środowisko paryskie
Józef Brzeziński (Zygmunt Bużaniec) - nota biograficzna . . 5
1. Wyznanie wiary, „Gmina44 nr 1/1866 7
Jarosław Dąbrowski — nota biograficzna 9
1. Do Obywatela Bednarczyka i jego politycznych przyjaciół,
„Niepodległość44 nr 47/1867 13
Jan Antoni Medeksza — nota biograficzna . 21
1. Rewolucjoniści moskiewscy o Polsce, „Zmowa(! nr 1/1870 24
Włodzimierz Rożałowski —- nota biograficzna , 31
i. Krajowcom, „Zmowaff nr 1 j 1870 (fragmenty) ...... 35
Józef Tokarzewicz — nota biograficzna 41
Przeszłość i przyszłość Polski, „GminaiS nr 1 j 1866 (fra~
gmenty) 46
Do redaktorów „Kołokoła44, „Gmina44 nr 1; 1866 .... 57
Rok 1863, „Gmina44 nr 2/1866 (fragmenty)....... 58
Od wydawców „Gminy44, „Gmina44 nr 3/1866 (fragrcienty) 67
O federalizmie (korespondencja „Gminy44 z jen, Miero
sławskim), „Gmina44 nr 5 i 6/1867 - - 71
Gmina, gromada, „Gmina44 nr 5, 6, 7, 8/1867 (fragmenty) 78
Panslawizm, „Gmina44 nr 7/1867 , 89
Do Emigracji Zjednoczonej, B. Jag. 38317 II, (fragmenty) 94
9. fArtykuł od wydawców!, „Zmowa44 nr 1/1870 97
10. Czyśmy demokraci? „Zmowa44 nr 1/1870 99
u. tBez tytułuj, „Zmowa44 nr 1/1870 103
Spis rzeczy
Środowisko genewskie
Karol Brazewicz - nota biograficzna 109
1 Pokój, wolność ... a sprawiedliwość? „Le Peuple Polonais11
nr 5/1868 na
Ludwik Bulewski—nota biograficzna 121
1. Granice Rzeczypospolitej Polskiej, „Rzeczpospolita Polska11
nr 2/1869 (fragmenty) 127
O początku i czynnościach Ogniska Republikanckiego
Polskiego, „Rzeczpospolita Polskaa nr 3, 4, 5/1869, 6, 9,
13/1870 (fragmenty) 132
Czy republikanizm jest rodzimą ideą Polski, „Rzeczpospo­
lita Polska11 nr 3, 4, 5/1869, 6/1870 (fragmenty) .... 162
Jedność a zjednoczenie, „Rzeczpospolita Polska11 nr 6, 7, 8,
10, 11, 12/1870 (fragmenty) 168
5. Czego chcemy, „Rzeczpospolita Polska11 nr 13/1870 . . . 190
Józef Ćwierciakiewicz (Card) — nota biograficzna ..... 193
Z listu do J. I. Kraszewskiego, 15 marca 1865 (fragmenty) 197
Z korespondencji, „Gmina11 nr 3/1866 (fragmenty) . . . 199
Stowarzyszenia współudzielcze, „Gmina11 nr 5 i 6/1867 - 200
Stowarzyszenia rolnicze, „Gmina11 nr 8/1867 2O4
List do redaktora „Racjonalisty11, „Le Rationaliste, Journal
des libres penseurs11, Genewa 1867 208
Józef Hauke-Bosak —. nota biograficzna 211
Listy do Gromady o Zmowie Ludowej Polski, Litwy i Rusi,
1867 220
Odezwa do Demokracji Polskiej, „Głos Wolny11 nr 155,
156/1867 273
Wniosek na zebranie konstytuujące stałego Komitetu Ligi
Pokoju i Wolności w Bernie w październiku 1867 w kwestii
pokój czy wojna 275

Broszura popularna Strajk, 1869 (fragmenty) 289
Chcieć a móc, „Le Peuple Polonais11 nr 15/1869 (fragmenty) 318
Do redaktora naczelnego pisma „Le Peuple Polonais11, „Le
Peuple Polonais11 nr 18/1869 327
7. Przemówienie na lozańskim Kongresie Ligi Pokoju i Wol­
ności „w kwestii polskiej i kwestii wschodniej11, „Głos Wolny11
nr 224, 225/1869 (fragmenty) 331

619
Spis rzeczy
Sojusz Republikancki Powszechny. Wydział Polski. Ognisko Re-
publikanckie Polskie do Braci Polaków, 12 wrzesień 1867 345
Walerian Mroczkowski — nota biograficzna 353
1. Przemówienie wygłoszone na II Kongresie Ligi Pokoju
i Wolności (fragmenty) g^g
Antoni Szczęsnowicz — nota biograficzna 363
Credo demokracji, „Le Peuple Polonais11 nr 11/1869 (frag-
menty) 368
Krótki zarys naszego ideału ekonomicznego, „Le Peuple
Polonais11 nr 13/1869 (fragmenty) 378
O partiach politycznych w Polsce, „Le Peuple Polonais11
nr 17/1869 (fragmenty) 383
4. Nieporozumienie, ,,Le Peuple Polonais11 nr 23/1869 (frag-
menty) 388
411
Dwa bieguny, „Le Peuple Polonais11 nr 25, 26, 28Zi86g(frag-
menty) 394
Modusvivendi,nr„LePeuplePolonaisanr28Zi869(fragmenty) 408
O sprawiedliwości w rodzinie, „Le Peuple Polonais11 nr
15/1869 (fragmenty)
Środowisko londyńskie
Konrad Dąbrowski — nota biograficzna 423
Kronika, „Gazeta Narodowa11 we Lwowie nr 67/1872 . . 426
Z korespondencji, „Gazeta Narodowa11 we Lwowie
nr 218/1872 (fragmenty) 429
3. Z korespondencji, „Gazeta Narodowa11 we Lwowie
nr 221/1872 (fragmenty) 431
437 443
447 457
Z korespondencji, „Gazeta Narodowa11 we Lwowie
nr 229/1872 (fragmenty)
Z korespondencji, „Gazeta Narodowa11 we Lwowie,
nr 33/1875 (fragmenty)
6. Z obchodu rocznicy powstania 1863 r. w Londynie, „Wici11
nr 2/1875 (fragmenty)
Teofil Dąbrowski — nota biograficzna
Jan Kryński —- nota biograficzna 4*^5
Ludwik Oborski — nota biograficzna 4^9
1. List do J. I. Kraszewskiego, B. Jag. 6495 IV ....... 460
62o Spis rzeczy
Józef Rozwadowski — nota biograficzna 4-75
Klemens Wierzbicki —- nota biograficzna 477
Walery Wróblewski - nota biograficzna . , 479
Do Ogółu Zjednoczonej Demokracji Polskiej, „Niepodleg­
łość^ nr 96/1869 485
Do Ogółu Demokracji Polskiej na wychodztwie, B. Jag.
222457 III nr 158 (fragmenty) 489
3. jTistfl „Wiciu nr 1/1875 491
Antoni Żabicki —- nota biograficzna 493
Korespondencja z Londynu K. Bobczyńskiego, „Niepodleg­
łość^ nr 19/1867 (fragmenty) 496
Ludomił Prawdzie (pseudonim) —- nota biograficzna .... 501
Wolność hasłem naszym ! 506
Bibliografia 583
Indeks nazwisk 605Strona o mnie

Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)


Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.