Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Najem lokali użytkowych aspekty prawne, podatkowe

20-01-2014, 19:39
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 70 zł     
Użytkownik czeslawgs
numer aukcji: 3866723962
Miejscowość Prudnik
Wyświetleń: 6   
Koniec: 18-01-2014 13:22:20

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
Okładka: miękka
Rok wydania (xxxx): 2013
Kondycja: bez śladów używania
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Sprzedam książkę , którą mam 6 miesięcy ale stan idealny cena księgarni 160 zł Najem lokali użytkowych - aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe dr Marcin Jamroży, Renata Kabas-Komorniczak, Katarzyna Judkowiak, Anna Główka, Grzegorz Stachyra, Tomasz Balcerak wydawnictwo: ODDK - Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr symbol: PGK826 objętość: 272 str. format: B5 oprawa: miękka klejona wydanie: 2013 ISBN:[zasłonięte]978-8304-095-8 OPIS: Bardzo szczegółowa i praktyczna analiza najmu lokali użytkowych na gruncie prawa, podatków dochodowych, podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz aspektów rachunkowych. Autorzy dogłębnie wyjaśniają: cechy umowy najmu, poszczególne elementy jej treści, arkana zawarcia i zakończenia stosunku najmu, problemy opodatkowania przychodów (dochodów) z najmu lokali użytkowych osiąganych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zasady opodatkowania podatkiem VAT, zasady rozliczenia podatku od nieruchomości, w tym przykłady optymalizacji tych obciążeń, ujęcie rachunkowe zagadnień przychodów i kosztów w najmie lokali użytkowych, tu również problem wyceny nieruchomości inwestycyjnej i przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji. Wszystkie rozważania zilustrowane są licznymi przykładami z praktyki Autorów – wysokiej klasy specjalistów z . Książkę dopełnia najnowsze orzecznictwo sądowe, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz innych organów podatkowych. Stan prawny: 2013 r. Partner projektu: www.roedl.pl Z recenzji dra hab. Grzegorza Gołębiowskiego, prof. WSFiZ Do najważniejszych zalet książki należy jej przejrzystość, jasność prezentowanych zagadnień, na korzyść czego wpływają umieszczone w każdym rozdziale bardzo przydatne przykłady praktyczne. Sztuką jest pisać przystępnie o sprawach prawno-podatkowych. Autorom ta sztuka się udała i należą im się za to słowa uznania. Kolejną pozytywną cechą recenzowanego działa jest kompleksowość ujęcia zagadnienia najmu a także jej wybitnie praktyczny charakter. Przedstawione zostały wszystkie ważne sfery problematyki najmu, od cech umowy począwszy, przez zasady opodatkowania podatkiem dochodowym, podatkiem VAT oraz podatkiem od nieruchomości a kończąc na ujęciu rachunkowym całego zagadnienia. Lektura poszczególnych rozdziałów daje przekonanie o dużej wiedzy Autorów, w tym biorącej swe źródło w doświadczeniach z praktyki. (…) Spis treści w pliku PDF: Najem lokali użytkowych – aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe – spis treści O AUTORACH: dr Marcin Jamroży Doktor nauk ekonomicznych, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych. Doradca podatkowy, radca prawny, biegły sądowy. Partner w Rödl & Partner. Autor lub współautor wielu publikacji krajowych i zagranicznych, w tym m.in. książek: Dokumentacja podatkowa cen transferowych, Komentarz do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, Obniżanie ciężarów podatkowych, Umowa o roboty budowlane, Praca cudzoziemców w Polsce, Spółka osobowa prawa handlowego. Renata Kabas-Komorniczak Doradca podatkowy, Associate Partner, kierownik działu księgowości w warszawskim oddziale Rödl & Partner; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, British Centre for European and English Law Studies oraz American School of Law (University of Florida); absolwentka studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej i wykładowca akademicki. Autorka i współautorka kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych. Brała udział w sporządzaniu ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Sejmu RP. Katarzyna Judkowiak Doradca podatkowy i Associate Partner w warszawskim oddziale Rödl & Partner; absolwentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; specjalistka w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego; autorka publikacji i komentarzy z zakresu prawa podatkowego, doświadczony wykładowca. Anna Główka Prawnik w warszawskim oddziale Rödl & Partner, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w prawie podatkowym. Grzegorz Stachyra Prawnik w warszawskim oddziale Rödl & Partner; absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Tomasz Balcerak Doradca podatkowy, od 2008 r. związany z warszawskim oddziałem Rödl & Partner, gdzie pracował jako kierownik zespołu księgowości finansowej w centrum outsourcingu finansowego, obecnie jako doradca podatkowy w kancelarii prawnej. Absolwent Wydziału Ekonomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej. Posiada wieloletnią praktykę w przeglądach oraz badaniach podatkowych. Autor wielu artykułów z zakresu księgowości i prawa podatkowego. RECENZJA: Z recenzji dra hab. Grzegorza Gołębiowskiego, prof. WSFiZ Książka „Najem lokali użytkowych” pod redakcją Pana dr. Marcina Jamrożego jest opracowaniem zawierającym w szczególności analizę problemów prawno-podatkowych związanych z najmem lokali użytkowych. Rozważania nie są jednak wolne od analizy konsekwencji rachunkowych czy ekonomicznych. Do najważniejszych zalet książki należy jej przejrzystość, jasność prezentowanych zagadnień, na korzyść czego wpływają umieszczone w każdym rozdziale bardzo przydatne przykłady praktyczne. Sztuką jest pisać przystępnie o sprawach prawno-podatkowych. Autorom ta sztuka się udała i należą im się za to słowa uznania. Kolejną pozytywną cechą recenzowanego działa jest kompleksowość ujęcia zagadnienia najmu a także jej wybitnie praktyczny charakter. Przedstawione zostały wszystkie ważne sfery problematyki najmu, od cech umowy począwszy, przez zasady opodatkowania podatkiem dochodowym, podatkiem VAT oraz podatkiem od nieruchomości a kończąc na ujęciu rachunkowym całego zagadnienia. Lektura poszczególnych rozdziałów daje przekonanie o dużej wiedzy Autorów, w tym biorącej swe źródło w doświadczeniach z praktyki. Biorąc to pod uwagę książka może stać się użyteczna dla przedsiębiorców, specjalistów z zakresu prawa, rachunkowości czy studentów. Dzięki licznym, praktycznym przykładom zamieszczonym przez Autorów poszczególnych rozdziałów, wszyscy wymienieni przeze mnie potencjalni odbiorcy, mają szansę znaleźć odpowiedź na pytania, które pojawią się w trakcie ich pracy czy studiów a mające swoje odniesienie do omawianych w książce zagadnień. Książka liczy 271 stron. W sposób logiczny została podzielona na pięć rozdziałów. Struktura jest odpowiednia do przyjętych przez Autorów założeń. Podział treści pomiędzy wszystkie rozdziały jest dość równomierny. W rozdziale pierwszym, który jest jednocześnie najobszerniejszy, omówione zostały podstawowe cechy umowy najmu oraz poszczególne elementy jej treści, jak też kwestie związane z zawarciem umowy oraz zakończeniem stosunku najmu. Z mojego punktu widzenia niezwykle interesujący był fragment dotyczący sukcesji praw i obowiązków wynajmującego i najemcy. W rozdziale drugim przedstawiono problematykę opodatkowania przychodów (dochodów) z najmu lokali użytkowych osiąganych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podobnie jak w rozdziale pierwszym prowadzony tok wywodu obejmuje zarówno perspektywę wynajmującego jak i najemcy. Zwieńczeniem rozważań w tym rozdziale jest omówienie wybranych aspektów opodatkowania przychodów nierezydentów. W rozdziale trzecim omówiono zasady opodatkowania podatkiem VAT. Przedmiotowe zagadnienia ujęte są w sposób wyczerpujący i obejmują takie kwestie jak rozliczenia z tytułu czynszu najmu, opłat eksploatacyjnych, zarówno tych związanych bezpośrednio z użytkowaniem danego lokalu użytkowego, jak i tych odnoszących się do powierzchni wspólnych, a także opłat o charakterze marketingowym. Rozważania rozszerzone zostały m.in. o konsekwencje bezczynszowego używania przedmiotu najmu po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy najmu czy transgranicznych świadczeń usług najmu. Rozdział czwarty poświęcony jest zasadom rozliczenia podatku od nieruchomości w przypadku najmu powierzchni użytkowych. Oprócz procedur podatkowych w tym zakresie przedstawione zostały przykłady optymalizacji obciążeń w podatku od nieruchomości. W zamykającym książkę rozdziale piątym, objętościowo najmniejszym, dominuje ujęcie rachunkowe zagadnień przychodów i kosztów w najmie lokali użytkowych. W tym rozdziale omówiony został też problem wyceny nieruchomości inwestycyjnej, jak również zagadnienia związane z przekwalifikowaniem nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji. Kupując na moich aukcjach oraz wybierając przesyłkę Pocztą Polską automatycznie upoważniasz mnie do zawarcia w Twoim imieniu umowy z Pocztą Polską na dokonanie wysyłki i zabezpieczenie towaru na czas transportu. Pełnomocnictwo udzielone przez internet jest traktowane jako pełnomocnictwo ustne. Cena towaru obejmuje czynności związane z wykonaniem pełnomocnictwa. Działając w oparciu o pełnomocnictwo jedynie przekazuję pieniądze kupującego Poczcie Polskiej nie wykazując tego w księgach podatkowych, ani nie księgując w koszty opłat pocztowych. Kwota nadwyżki przekazywana przez nabywcę do sprzedawcy jest zwrotem opłaty pocztowej poniesionej przez pełnomocnika (a nie wynagrodzeniem za usługi transportowe