Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

METODYKA PIERWSZYCH LAT EDUKACJA NAUCZANIE 1929

19-01-2012, 15:20
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 25 zł     
Użytkownik kahlau
numer aukcji: 1999895945
Miejscowość Morąg
Wyświetleń: 11   
Koniec: 14-01-2012 15:45:36
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha


BIBLJOTEKA DZIEŁ PEDAGOGICZNYCH


LUDWIKA JELEŃSKA
DOKT. FILOZ. UNIW FRYB.


METODYKA
PIERWSZYCH LAT NAUCZANIA


Wydanie III

NAKŁADEM „NASZEJ KSIĘGARNI"
SPÓŁKI AKC. ZWIĄZKU POLSKIEGO NAUCZYCIELSTWA
SZKÓŁ POWSZECHN.
WARSZAWA, ŚWIĘTOKRZYSKA 18

1 9 2 9 ROK


Liczba stron: 344


Stan: DOBRY+ / BARDZO DOBRY, twarda oprawa introligatorska, wykluczona z magazynu bibliotecznego


Koszt wysyłki: 8
Galeria zdjęć
darmowe zdjęcia na aukcje Allegro
Kliknij aby powiększyć
darmowe galerie na Allegro
_________________________
T
1
T R E S C.
PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO ... II
DRUGIEGO..... 13
TRZECIEGO .... 14
WSTĘP. PRZEDMIOT I PODZIAŁ METODYKI .... 15
CZĘŚĆ I OGÓLNA.
ROZDZIAŁ I. NATURA NAUCZANIA....... 17
Istota rozumienia. — Podświadomy grunt.
ROZDZIAŁ II. ZADANIE NAUCZANIA.
Cel nauczania — wartość nauki. — Wpływ nauczania — wartość nauczania.
§ 1. Cel nauczania............21
Wzgląd utylitarny. — Wzgląd społeczny. — Wzgląd wychowawczy. — Wzgląd indywidualny.
§ 2. Wpływ nauczania..........24
Kształcenie materjalne. — Kształcenie formalne. — Umiejętność.
ROZDZIAŁ III. METODY.
Rozróżnienie: metody nauczania — metody badań naukowych.
§ 1. Metody nauczania..........27
Metoda Pouczająca. — Metoda Wyświetlająca.
§ 4. Gramatyka.............
Ćwiczenia gramatyczne, a gramatyka. — Przygotowanie podświadome.
§ 5. ćwiczenia piśmienne.........
Ćwiczenia ortograficzne. — Przygotowanie do wypracowań. Tematy i formy wypracowali. — Poprawianie ćwiczeń piśmiennych.
ROZDZIAŁ II. ARYTMETYKA......
Wstęp: Charakter nauki. Zdolności matematyczne.—Zrozumienie i zmechanizowanie. — Kształcenie myśli matematycznej. — Momenty przełomowe.
§ 1. Liczba..............
Pojęcie liczby. — Wyodrębnienie cech wielkościowych. — Odwzorowywanie. — Monografìa liczb. — Figury liczbowe. — Cyfry.
§ 2, Formuła matematyczna........
Rozróżnienie między działaniem a formułą. — Stopniowanie w dojściu do pierwszej formuły. — Odczytywanie i zapis. — Formuła z nawiasami.
§ 3. System dziesiątkowy.........
Wyćwiczenie dziesiątki. — Wprowadzenie na konkretach. — Pogłębienie systemu dziesiątkowego.
§ 4. System pozycyjny..........
Pojęcie pozycyjnej wartości cyfr. — Rozszerzenie systemu pozycyjnego.
§ 5. Metoda w działaniach.........
Konieczność metody. — Metody dodawania. — Metody odejmowania. — Metody mnożenia. — Metody dzielenia. — Sztuczne metody działań.
§ 6. Podział i mieszczenie.........
Potrzeba rozróżnienia. — Dobór konkretów. — Zapis i odczytywanie.§ 7. Ułamki..............
Koła ułamkowe. — Przygotowanie do działań na ułamkach.
§ 8. Zadania..............
Charakter zadań. — Rozwiązywanie zadań. — Wzory do zadań. — Rozbudowa i odbudowa zadań.
ROZDZIAŁ III. GEOMETRJA.......
Wstęp: Charakter nauki. Spekulatywność i praktyczność nauki. — Odbicie dwojakiego charakteru nauki w nauczaniu.
Geometrja w I oddziale........
Linja prosta. — Decymetr. — Kreślenie. — Kąt. — Figury geometryczne.
Geometrja w II oddziale.......
Rozbudowa materjału I oddziału: Unje, miary, kreślenie, kąty, figury geometryczne. — Przygotowanie do skali. — Miary powierzchni.
Geometrja w III oddziale.......
Pogłębienie wiadomości: kąt, skala, miary kwadratowe w systemie metrycznym. — Obliczenie pól figur geometrycznych. — Miary objętości. — Miary pojemności. — Przygotowanie do kreślenia planów.
ROZDZIAŁ IV. ĆWICZENIA ARTYSTYCZNE.
Wstęp: Charakter nauki........
Nazwa. — Działanie Piękna. — Wzgląd estetyczny.
§ 1. Budzenie zainteresowań estetycznych . . .
Dwa kierunki zainteresowań. — Rozwój twórczości artystycznej. — Uzdolnienie do kontemplacji estetycznej: korekta zbiorowa; pobudzenie do patrzenia, pobudzenie do wyobrażania; postrzeganie piękna w naturze, § 2. Różnorodność ćwiczeń artystycznych . . . Ugrupowanie ćwiczeń: ćwiczenia obserwacyj-
§ I-§ 2.
§ 3.— 10 —
ne, wyobrażeniowe — kompozycyjne, techniczne, estetyczne. — Pomoc nauczyciela.
ROZDZIAŁ V. H I S T O R J A........293
Wstęp: Charakter nauki. Różne poglądy na istotę historji. — Przeszłość w nas.
§ 1. Przeżycia historyczne......... 296'
Zmysł historyczny. — Uzmysłowienie czasu. — Poglądowość w nauczaniu historji.
ROZDZIAŁ VI. PRZYRODA.......304
Wstęp: Charakter nauki.
Poznanie przyrody. — Czynnik biologiczny.
§ 1. Przyroda w I i II oddziale.......311
Plan.
§ 2. Wskazówki metodyczne........314
Wycieczki.—Obserwacje.—Porównania i uogólnienia. — Rysunek. — Forma lekcji. — Niebezpieczeństwo chaosu. — Praca nauczyciela.
ROZDZIAŁ VII. OEOGRAFJA.......323
Wstęp: Charakter nauki.
Przedmiot geografji. — Cel nauczania. —
Wpływ nauczania.
g 1. Obserwacja w geografji .'.......327
Obserwacja faktów. — Opis faktów. — Wyszukiwanie związku między zjawiskami.
§ 2. Najbliższa okolica w nauczaniu geografji . . 334
Najbliższa okolica, jako punkt wyjścia. — Konkret w nauczaniu geografji. — Uzmysłowienie odległości. — Najbliższa okolica, jako przedmiot nauki.
ZAKOŃCZENIE...............340
KONSTRUKCJA FIGUR LICZBOWYCH PROF. A. M. RUSIECKIEGO ............342


METODYKA PIERWSZYCH LAT EDUKACJA NAUCZANIE 1929