Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

LASEROWA SPEKTROMETRIA RAMANOWSKA ZAST ANALITYCZNE

28-02-2012, 15:11
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 44.99 zł     
Użytkownik Oxiplegatz
numer aukcji: 2069039710
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 20   
Koniec: 30-01-2012 19:30:00

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
Język: polski
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny                    5,10 zł

  • List polecony priorytetowy                      6,20 zł
                 OPIS - PEŁEN SPIS TREŚCI, ZDJĘCIA. WYSYŁKA ZA POMOCĄ PP.


   KLIKNIJ ŻEBY PRZEJŚĆ OD RAZU DO SPISU TREŚCI                 Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

                 PRZEDMOWA
   W roku 1923 zostało teoretycznie przewidziane przez Smekala zjawisko rozproszenia światła ze zmianą częstości. Potwierdzenie tego przypuszczenia zostało dokonane doświad­czalnie w roku 1928 przez uczonego hinduskiego Ramana i fizyków radzieckich Mandel-sztama i Landsberga. Odkrycie to wzbudziło od razu duże zainteresowanie wśród fizyków i chemików.
   Śledzący na bieżąco literaturę z zakresu spektroskopii cząsteczkowej Profesor Stefan Pieńkowski zainicjował już w roku 1929 badania widm ramanowskich w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. A w roku 1930, gdy Ramanowi przyznano Nagrodę Nobla, w Polsce nie tylko cieszono się^z analizowania widm uzyskanych we włas­nych badaniach, lecz nawet na seminarium studenckim wygłaszano referaty na ten temat. W roku 1936 Profesor Tadeusz Urbański ogłosił w Rocznikach Chemii artykuł na temat zastosowania widm Ramana w chemii. Po II wojnie światowej tematykę tę podjęli w Pol­sce profesor Zbigniew Kęcki i docent Roman Mierzecki, a docent Halina Barańska wpro­wadziła tę metodę do chemii analitycznej.
   Rozwój badań nad zjawiskiem Ramana przechodził przez liczne fazy, z którymi łączyły się wielkie nadzieje i nie mniejsze rozczarowania. Główna przyczyna zawodów leżała w bardzo małym natężeniu widm Ramana i braku odpowiednich urządzeń do wzbudzania widm i ich detekcji. Pierwsze obserwacje były prowadzone przez Ramana w sposób bardzo prymitywny. Promieniowanie słoneczne odpowiednio przefiltrowane stanowiło źródło wzbudzenia, detekcja zaś była wizualna. Dalsze prace prowadził Raman za pomocą udo­skonalonej aparatury. Jednakże w całym okresie międzywojennym, jako źródła wzbudzenia powszechnie służyły lampy rtęciowe o odpowiedniej charakterystyce, jako detektory zaś płyty fotograficzne dostatecznie długo naświetlane, niekiedy przez wiele godzin. Dopiero po wprowadzeniu lasera i nowoczesnych układów detekcyjnych można było realnie myśleć o wyzyskaniu w różnych dziedzinach, tak dawno odkrytego zjawiska. Rozwój współczes­nych, częstokroć zupełnie nowych dyscyplin naukowych i konieczność stosowania coraz to bardziej subtelnych metod badań, rozwój przemysłu z rosnącymi wymaganiami co do jakości produkcji, postawiły — szczególnie - przed chemią analityczną, której zakres za­stosowań zaczął obejmować coraz to rozleglejsze obszary działania, wyjątkowo trudne za­dania. Współczesna chemia analityczna musi dysponować wielu różnymi, częstokroć bardzo specyficznymi metodami, ażeby z ich zespołu mogła dobierać odpowiednie do rozwiązywa­nych zadań lub też stosując szereg metod łącznie atakować zadanie z różnych stron. Spektro­metria ramanowska jest właśnie jedną z tych metod.
   Praca zbiorowa: „Laserowa spektrometria ramanowska - zastosowania analityczne15 jest pierwszą polską pozycją książkową na temat zjawiska Ramana i jego zastosowań. Autorami są: spektroskopiści docent dr Halina Barańska z wykształcenia chemik i dr

                 Oprawa:  miekka

                 Format: 17x24 cm

                 Ilość stron: 225 str.

                 Nakład: 1500 + 200 egz.

                 Stan: -bdb/+db przytarcia, plama z tylu okladki, nieaktualne pieczatki z Budopolu

                 Tytuł - autor - wydawnictwo 
   Halina Barańska, Anna Łabudzińska, Jacek Terpiński

   LASEROWA SPEKTROMETRIA RAMANOWSKA
   ZASTOSOWANIA ANALITYCZNE   Warszawa 1981 Państwowe Wydawnictwo Naukowe


                 Spis treści: 
   1. Wprowadzenie do teorii zjawiska Ramana (H. Barańska) 11
   1.1 Rys historyczny 11
   Kwantowy opis rozproszenia ramanowskiego 13
   Polaryzowalność cząsteczki 16
   Cząsteczka jako drgający dipol i klasyczny opis rozproszenia ramanowskiego 18
   Natężenie rozproszenia ramanowskiego 19
   Stopień depolaryzacji 20
   Reguły wyboru dla przejść oscylacyjnych w spektrometrii IR i Ramana 24
   Rezonansowy efekt Ramana 26
   Literatura , 29
   2. Elementy teorii grup (A. Łabudzińska) 30
   Drgania cząsteczek 30
   Elementy symetrii 30
   Grupy punktowe 33
   Operacje symetrii. Typy drgań cząsteczek. Tablice charakterów 34
   Reguły wyboru dla przejść oscylacyjnych 37
   Określenie liczby i rodzajów drgań cząsteczki 38
   Literatura 40
   3. Aparatura i techniki pomiarowe 41
   3.1. Lasery jako źródła wzbudzenia w spektrometrii ramanowskiej (A. Łabudzińska) .... 41
   Zasada działania laserów 41
   Części składowe lasera i ich rola 43
   Cechy charakterystyczne wiązki laserowej 47
   Typy laserów 47
   3.2. Spektrometry ramanowskie (A. Łabudzińska) 48
   Źródło wzbudzenia 49
   Wstępny układ opłyczny 49
   Monochromator 51
   Detektor 54
   Układ wzmacniający i rejestrujący 56
   Typy spektrometrów ramanowskich 57
   3.3. Techniki pomiarowe (H. Barańska) 58
   Główne trudności eksperymentalne i przygotowanie próbek 58
   Sposoby oświetlenia próbki i naczynia pomiarowe 59
   Pomiar położenia pasm 63
   Pomiar natężenia pasm 64
   Pomiar stopnia depolaryzacji pasm 65
   Pomiary w warunkach specjalnych 67
   Literatura 67
   4. Identyfikacja związków organicznych (J. Terpiński) 68
   4.1. Zasady identyfikacji. Koncepcja drgań charakterystycznych 68
   Natężenia pasm 69
   Zakresy występowania pasm odpowiadających poszczególnym rodzajom drgań
   charakterystycznych 70
   4.1.3. Czynniki wpływające na częstości drgań charakterystycznych 72
   4.2. Częstości charakterystyczne 78
   Węglowodory 78
   Związki azotowe 90
   Związki tlenowe 95
   Związki chlorowcowe 106
   Związki siarkowe 109
   Związki fosforowe 110
   Związki krzemowe 111
   Związki metaloorganiczne 112
   Literatura 113
   5. Identyfikacja związków nieorganicznych (J. Terpiński) 114
   Literatura 120
   6. Analiza ilościowa (H. Barańska) 121
   Wprowadzenie 121
   Uwagi o metodach absorpcyjnych 123
   Podstawowe trudności analizy ilościowej i przebieg oznaczenia 123
   Przykłady oznaczeń 124
   Literatura 135
   7. Wybrane zastosowania laserowej spektrometrii ramanowskiej 136
   7.1. Polimery i biopolimery (A. Łabudzińska) 136
   Technika pomiaru 136
   Informacje o budowie polimerów uzyskiwane na podstawie widm ramanowskich . . 137
   Informacje o budowie biopolimerów uzyskiwane na podstawie widm ramanowskich , 138

   Kompleksy (H. Barańska) 139
   Matryce niskotemperaturowe (H. Barańska) 140
   Literatura 142
   Uzupełnienie 143
   8. Podstawowe pojęcia spektroskopii cząsteczkowej (H. Barańska) 144
   Wielkości charakteryzujące falę elektromagnetyczną 144
   Poziomy energetyczne. Stosunek obsadzeń. Degeneracja 145
   Stopnie swobody i drgania normalne 146
   Poziomy rotacyjne .... 148
   Poziomy oscylacyjne - 149
   Widma IR i Ramana 151
   Literatura .154
   9. Atlas widm IR 1 R (J. Terpiński) ... 155
   Skorowidz 222

                 Ryciny (ryc.) lub/i rysunki (rys.), ilustracje (il.), fotografie (fot.) : 
   rys.

   KLIKNIJ ŻEBY WRÓCIĆ DO GÓRY STRONY


   "Moja strona" w Allegro

   Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów
   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.