Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

KSIĄŻKA POLSKA WCZORAJ I DZIŚ 500 lecie drukarstwa

16-01-2012, 18:01
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 25 zł     
Użytkownik Askeladden
numer aukcji: 2033609979
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 24   
Koniec: 12-01-2012 20:20:00

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny                    5,10 zł

  • List polecony priorytetowy                      6,20 zł
                 PONIŻEJ : ZDJĘCIA, SPIS TREŚCI, SPIS ILUSTRACJI (jeśli jest w książce), STAN. WYSYŁKA - POCZTĄ.   Przewiń do spisu treści


                 Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

   Free Image Hosting at www.ImageShack.us

                 PRZEDMOWA
   W pięćsetną rocznicę wprowadzenia sztuki drukarskiej do Pol­ski Biblioteka Narodowa przedstawia warszawskiej społecz­ności naukowej i kulturalnej wystawę „Książka polska wczoraj i dziś11.
   Wczoraj - to w sposób jasny i przystępny, z uwzględnieniem wyników najnowszych badań, zaprezentowany dorobek pol­skiego drukarstwa i polskiej książki w wieku XV i XVI.
   Dziś - to przedstawienie niektórych osiągnięć polskiego ru­chu wydawniczego w XXX-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Lu­dowej. Sygnalizujemy je tylko, ponieważ zdobycze polityki wy­dawniczej zmierzające do umasowienia kultury socjalistycznej znajdą obszerniejsze przedstawienia w innych ekspozycjach.
   Wczoraj i dziś książki polskiej spinają klamrą idee, które pol­skie drukarstwo rozwijało wytrwale w ciągu pięciu wieków: służba postępowi kulturalnemu, naukowemu i gospodarczemu kraju, zaspokojenie potrzeb czytelnika, jego dążeń do poznania świata.
   Byliśmy ósmym z kolei na kontynencie europejskim krajem, w którym rozwinęła się sztuka tłoczenia ksiąg. Przynieśli ją dru­karze obcy, którzy znaleźli w Polsce nie tylko chłonny rynek zbytu, ale przede wszystkim przybraną ojczyznę zapewniającą chleb i pracę.
   Pod wpływem wielkiej siły oddziaływania kultury polskiej szybko się polonizowali, a następnie razem już z drukarzami ro­dzimego pochodzenia stali się ważnym czynnikiem w rozwoju kultury narodowej w XVI stuleciu.
   Praca krajowych oficyn drukarskich sprzyjała rozwojowi ję­zyka polskiego i literatury ojczystej, przyspieszała proces kształ­towania się świadomości narodowej i ogólnego postępu kultury. Wniosła też swój wkład w propagandę tolerancji w Polsce. Dzię­ki temu byliśmy jednym z niewielu krajów w XVI-wiecznej Europie, którego nie rozdzierały wojny religijne.
   Jest więc dorobek polskiego drukarstwa ważną częścią ogól­noludzkiej spuścizny kulturalnej i naukowej.
   Wczoraj i dziś polskiej książki łączy również wspólne dążenie do piękna. Piękna oprawa, krój czcionki, sztuka zdobienia decy­dują nadal, obok treści, o powodzeniu książki, o jej miejscu w ogólnej kulturze społeczeństwa.
   W Trzydziestoleciu Polski Ludowej nastąpił poważny rozwój naszego ruchu wydawniczego. Polityka państwa ludowego spra­wiła, że krąg czytelników niesłychanie rozszerzył się, że po raz pierwszy w naszych dziejach objął on całe społeczeństwo.
   Książka była najważniejszym orężem w likwidacji analfabe­tyzmu, w rozwoju i upowszechnieniu oświaty, a dziś jest pod­stawowym środkiem rewolucji naukowo-technicznej.
   Pragnęliśmy przedstawić na wystawie najpiękniej wydane książki w XXX-leciu Polski Ludowej. Są wśród nich pozycje na­grodzone na konkursach pięknej książki, wyróżnione za granicą. Staraliśmy się wskazać, w jaki sposób i w jakiej mierze podtrzy-

                 Oprawa:  miękka

                 Format: 12x24 cm

                 Ilość stron: 65 str.

                 Nakład: 1500 egz.

                 Stan: -bdb

                 Tytuł, autor i wydawnictwo 
   BIBLIOTEKA NARODOWA
   KSIĄŻKA POLSKA WCZORAJ I DZIŚ
   Wystawa
   w pięćsetlecie narodzin sztuki drukarskiej w Polsce
   PRZEWODNIK
   Warszawa 6 maja - 2 czerwca 1974 roku


                 Spis treści: 


                 Ilustracje: 

   Przejdź na górę strony

   Strona o mnie

   Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)


   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.