Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Jackel, Forster - Jestem synem księdza

08-06-2015, 17:25
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 8 zł     
Użytkownik Qbard
numer aukcji: 5404273801
Miejscowość Luboszyce
Wyświetleń: 1   
Koniec: 08-06-2015 17:08:27

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
Okładka: miękka
Rok wydania (xxxx): 2003
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Zapraszam do zakupu nowej książki:

Karin Jackel, Thomas Forster
"Jestem synem księdza"

wyd. Videograf II 2003r.

287 stron

miękka okładka

ISBN 83-7183-278-8

 

 

Dane kontaktowe:

QBARD Przemysław Kubów, 46-022 Luboszyce, ul. Dalii 17, NIP 754[zasłonięte]5825, REGON 531[zasłonięte]112
e-mail: [zasłonięte]@qbard.pl, tel. 501[zasłonięte]882, godz. 9.00-17.00

 

Do każdego zakupu dołączam fakturę VAT

 

Płatności:

wpłata PayU lub wpłata na konto mBank: 78 1140 [zasłonięte] 2[zasłonięte]0040002 [zasłonięte] 754296
Przesyłki wysyłam po zaksięgowaniu wpłaty na koncie
W tytule przelewu proszę o wpisanie swojego loginu i numeru aukcji
Na wpłatę czekam do 7 dni

 

Wysyłka:

Przesyłki wysyłam Pocztą Polską
cena podana w kosztach dostawy
- Przy wygranych kilku aukcjach proszę o kontakt w celu ustalenia jednego kosztu wysyłki
- Nie wysyłam za pobraniem
- Nie wysyłam za granicę
- Wysyłka następuje do 2 dni roboczych od wpłynięcia pieniędzy
- Wysyłam na adres podany przez Allegro (o zmianie adresu wysyłki proszę informować zaraz po zakończeniu aukcji)


REGULAMIN

1. Aukcja firmy QBARD Przemysław Kubów, ul. Dalii 17, 46-022 Luboszyce, NIP 754[zasłonięte]5825, REGON 531[zasłonięte]112.
2. Adres na potrzeby korespondencji, reklamacji i zwrotów QBARD Przemysław Kubów, ul. Dalii 17, 46-022 Luboszyce.
3. Rodzaje, koszty i terminy dostawy znajdują się w zakładce „Dostawa i płatność” na stronie każdej aukcji.
4. Wszystkie ceny wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT jeśli jest należny).
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
6. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie. Wysłanie zamówionego produktu ma miejsce w ciągu 2 dni od zaksięgowania wpłaty (dla zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych).
7. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy na nasz adres.
8. Konsumentowi jednak zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
12. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez konsumenta zwrócimy wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, to nie zwrócimy konsumentowi dodatkowych kosztów (zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego).
13. Świadczymy usługi i sprzedajemy rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych.
14. Ponosimy odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). Pismo określające żądanie: obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady należy przesłać na nasz adres. Odpowiemy na nie jak najszybciej, nie później niż w 14 dni.
15. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
16. Nie pobieramy żadnych opłat za komunikację.
17. Przestrzegamy zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
18. Kwestie sporne, jeśli konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
19. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części udzielonych przez nas informacji z obowiązującym prawem deklarujemy bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego zapisu, gdyż może być on jedynie wynikiem błędu, a nie celowym działaniem.

Użyte na stronie pojęcia:
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.