Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

AUTOMATYKA Macierze strukturalne i ich zastosowani

19-01-2012, 14:08
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 20 zł     
Użytkownik Oxiplegatz
numer aukcji: 2034071656
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 5   
Koniec: 12-01-2012 20:17:27

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny                    5,10 zł

  • List polecony priorytetowy                      6,20 zł
                 W książce przedstawiono nową metodę ilustracji i analizy układów równań opisu­jących różne układy dynamiczne, w tym układy regulacji automatycznej. Metodę oparto na zastosowaniu szczególnej postaci zapisu macierzy współczynników, nazwanej macierzą strukturalną układu, W macierzach takich można bez dodatkowych opisów graficznych bezpośrednio prześledzić przepływ sygnału od dowolnego wejścia do dowolnej współ­rzędnej układu, a także wpływ jednej współrzędnej na drugą, analogicznie jak w metodzie schematów- blokowych lub grafów. Wyprowadzono nowe wzory do określenia transmi-tancji. Rozważono przykłady korekcji oddzielnych obwodów układu, ich analizę i syntezę z uwzględnieniem stabilności, niezmienniczości i autonomiczności. Książka przeznaczo­na jest dla inżynierów i naukowców zajmujących się badaniem złożonych układów dy­namicznych.

                 Tytuł: 


   Macierze strukturalne i ich zastosowanie do analizy układów                 Autor: 
   L. G. SZATICHIN


                 Wydawnictwo i rok wydania: 
   WARSZAWA 1982 ,
   PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE
   Wyd. I
   1700 + 150 egz.


                 Stan: db przytarcia okladki, wgiecie z tylu okladki widoczne na kilkunastu ostatnich stronach

                 Oprawa: miekka

                 Ilość stron i format: 298str.

                 14x20cm

                 Ilustracje: rys.

                 Spis treści: 
   Spis rzeczy
   Przedmowa autora do wydania polskiego 7
   Przedmowa ........ t 9
   Wstęp 13
   Rozdział 1. Podstawowe pojęcia metody macierzy strukturalnych układu i jej
   związek z metodami schematów blokowych i grafów 23
   Macierze strukturalne (warunkowe) układu . . . 1 23
   Zwięzła postać zapisu macierzy 26
   Transmitąncje cząstkowe 34
   Cykle macierzowe 36
   Rozdział 2 Analogie różnych metod symbolicznych i przekształcenia ekwiwalentne 40
   Przekształcenia ekwiwalentne podstawowych elementów grafów, sche­
   matów blokowych i macierzy strukturalnych układu ....... 40
   Analogie między macierzami strukturalnymi a schematami blokowymi 49
   Analogie między macierzami strukturalnymi układu a grafami ... 56
   Rozdział 3. Opis badanych układów macierzami o różnym stopniu detalizacji 68
   Macierze blokowe 68
   Macierze blokowe współrzędnych 77
   Macierze współrzędnych . . . . . 87
   Rozwinięte macierze współrzędnych 96
   Macierze elementarne 100
   Postać standaryzowana macierzy strukturalnej . . 105
   Rozdział 4. Analiza struktury układów wielowymiarowych metodą macierzy struktu­
   ralnych 108
   Określenie transmitancji układu za pomocą specjalnej reguły ma­
   cierzowej 108
   Macierz strukturalna układu ze wskaźnikami występującymi w kolej­
   ności naturalnej . 125
   Transmitancje układów z krzyżującymi się obwodami sprzężenia
   zwrotnego 132
   Postać przejściowa macierzy jednopętlowej i uogólniona zasada
   obliczania transmitancji 135
   Sprowadzanie macierzy strukturalnej obwodu do postaci jednopętlowej 141
   Badanie stabilności na podstawie macierzy strukturalnej układu . . . 155
   Macierzowe przedstawienie niektórych warunków stabilności struktu­
   ralnej . 159
   Rozdział 5. Synteza struktury macierzowej układów wielowymiarowych 179
   Problemy ogólne syntezy układów metodą macierzy strukturalnych . . 179
   Korekcja pętli z defektem na podstawie macierzy strukturalnej układu 181
   Synteza strukturalna układu regulacji obiektu jednowymiarowego 193
   Przykłady syntezy funkcji regulacji metodą korekcji pętli z defektem
   w układach wielowymiarowych 201
   5.5. Ogólne zasady przedstawienia macierzowego złożonych układów
   wielowymiarowych regulacji automatycznej 207
   Rozdział 6. Macierze strukturalne w zastosowaniu do badania niezmienniczości
   i autonomiczności układów - 211
   Pojęcie niezmienniczości strukturalnej i parametrycznej 211
   Badanie warunków niezmienniczości absolutnej w układach regulacji 219
   Układy niezmiennicze z pomiarem zakłócenia 231
   Wyrażenie warunków autonomiczności za pomocą macierzy struk­
   turalnych 237
   Rozdział 7. Zastosowanie macierzy strukturalnych w analizie układów specjalnych
   i złożonych 247
   Wybrane problemy niezawodności i czułości .......... 248
   Przedstawienie strukturalne układów nieliniowych ........ 263
   Układy złożone przy udziale człowieka jako elementu układu .... 271
   Zastosowanie macierzy strukturalnych do badań właściwości systemów 276
   Wydzielenie jądra układu ze zbioru czynników ^towarzyszących
   1 funkcjonowaniu badanego procesu . 281
   Rozdział 8. Zakończenie 285
   Struktura systemu . . . (. 286
   Struktura podstawowych części systemu . . V . 288
   Ogólne wymagania stawiane systemom . . . . 291
   Przejście do opisu ściśle matematycznego .- 292
   Spis literatury

   "Moja strona" w Allegro

   Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów
   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.