Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

ŚLĄSK OPOLSKI 1[zasłonięte]921 19 T 1 robotnicy TEKSTY ŹRÓDŁ

19-01-2012, 14:08
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 40 zł     
Użytkownik Askeladden
numer aukcji: 2034180102
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 6   
Koniec: 12-01-2012 20:22:05

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Dostawa i płatność

 

Płatność z góry
 • Przelew bankowy
 • List polecony ekonomiczny                    7,50 zł

   

   

 • List polecony priorytetowy                      9 zł

   

   
               

              Tytuł: 

Źródła do historii ruchu robotniczego na śląsku opolskim T1
1[zasłonięte]921-19


              Autor: opracowanie : J.WENDT

              Wydawnictwo i rok wydania: 
INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU 1977


              Stan: db lekkie przybrudzenia okladki, nieaktualne pieczatki z biblioteki, brak strony tytulowej

              Oprawa:  twarda

              Ilość stron: 331 str.

              Format: 17x24 cm

              Ilustracje: posiada

              Spis treści: 
Spis treści
Wstęp 11
Kronika ważniejszych wydarzeń na Opolszczyźnie 21
Nr 1. Odezwa Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Górnego Śląska
„Do powstańców górnośląskich15, datowana w maju 1921 r .25
Nr 2. Odezwa Konferencji Okręgowej Komunistycznej Partii Górnego Śląska
do proletariatu polskiego „Wspólna walka niemieckiej i polskiej klasy
roBotniczej! Zabrze, 18 maja 1921 r. 27
Nr 3. Sprawozdanie Górnośląskiego Okręgu KPD przedstawione II Zjazdowi
Komunistycznej Partii Niemiec. Jena 22—26 sierpnia 1921 r 31
Nr 4. Memoriał przywódcy gminy żydowskiej w Opolu dr. Braunschweigera do
Centralnego Związku Obywateli Niemieckich Wyznania Izraelickiego
w Berlinie. Opole, 30 maja 1922 r. 35
Nr 5. Meldunek posterunku policji w Maciowakszu do landrata w Koźlu. Ma-
ciowaksze, 24 czerwca 1922 r. 33
Nr 6. Notatka z ustnej interwencji przedstawicieli książąt Hohenlohe. Berlin,
26 czerwca 1922 r 42
Nr 7. Pismo landrata raciborskiego do prezydenta rejencji w Opolu. Racibórz,
30 czerwca 1922 r. 44
Nr 8. Artykuł pt. Nacjonalistyczne zbrodnie na Górnym Śląsku. Nacjonali­styczna bestia w działaniu, „Die Rotę Fahne!) Nr 310 z 11 lipca 1922 r. 45
Nr 9. Pismo komisarycznego landrata w Prudniku do prezydenta rejencji
w Opolu. Prudnik, 17 lipca 1922 r 52
Nr 10. Memoriał landrata niemodlińskiego w sprawie stanu bezpieczeństwa
w powiecie. Niemodlin, 18 lipca 1922 r 56
Nr 11. Wyciągi z dziennych meldunków policyjnych w sprawie ochrony zagro­
żonych przez bandy Selbstschutzu Polaków na terenie Rejencji Opolskiej.
Około 13 sierpnia 1922 r 58
Nr 12. Artykuł pt. Referendum w sprawie autonomii na niemieckim Górnym
Śląsku, „Die Rotę Fahne11 nr 389 z 5 września 1922 r 64
Nr 13. Wyjątki z przemówienia Wilhelma Piecka, wygłoszonego w dniu 4 paź­
dziernika 1922 r. na forum pruskiego Landtagu 65
Nr 14. Notatka prasowa pt. Przeciw knowaniom band orgeszowskich. Ostatnie
ostrzeżenie związków zawodowych wobec władz, „Hindenburger Volks-
blatf nr 52 z 4 marca 1923 r 92
Nr 15. Notatka prasowa pt. Strajki i niepokoje na Górnym Śląsku, „Schlesi-
sche Zeitung11 nr 500 z 25 października 1923 r 96
Nr 16. Fragment sprawozdania politycznego, przedłożonego IX Zjazdowi KPD.
Frankfurt n/M., 7—10 kwietnia 1924 r 99
Nr 17. Notatka prasowa pt. Rozłam w SPD. Zjazd Zjednoczeniowy KPD i opo­
zycji SPD na Górnym Śląsku, „Die Rotę Fahne11 nr 97 z 5 września
1924 r 100
5
Nr 18. Artykuł pt. Obieżysasi, „Proletariusz?I nr 9 z 1 maja 1925 r 101
Nr 19. Sprawozdanie kluczborskiego landratu do prezydenta rejencji w Opolu.
Kluczbork, 17 lutego 1927 r 103
Nr 20. Sprawozdanie górnośląskiego okręgu KPD przedłożone XI Zjazdowi KPD.
Essen 2—7 marca 1927 r 105
Nr 21. Meldunek dzienny prezydenta policji w Gliwicach. Gliwice, 2 kwietnia
1927 r 108
Nr 22. Artykuł pt. Tajemnice i morderstwa z Górnego Śląska, „Głos Ludu11
nr 14 z 15 lipca 1927 r 110
Nr 23. Artykuł pt. Naród pozbawiony minimum egzystencji z „Oberschlesische
VolksstimmeJI 114
Nr 24. Meldunek policyjny o jednolitofrontowym protestacyjnym wiecu robot­
ników w Opolu przeciw zapowiedzianemu zakazowi działalności Związku
Czerwonych Frontowców. Opole, 21 kwietnia 1928 r 113
Nr 25. Meldunek policyjny o wiecach protestacyjnych w prawie wszystkich
miastach i licznych gminach wiejskich Opolszczyzny przeciw zapowie­
dzianemu zakazowi działalności Związku Czerwonych Frontowców. Gli­
wice, 23 kwietnia 1928 r 120
Nr 26. Orzeczenie Senatu Karnego Sądu Rzeszy 121
Nr 27. Fragmenty artykułu barona v. Ohlena z Opola pt. Niedola górnośląskie­go rolnictwa, „Ostdeutsche Morgenposf, Wydanie specjalne z maja 1928 r. 122
Nr 28. Meldunek policyjny o IV Zlocie Okręgowym Związku Czerwonych Fron­
towców w Opolu w dniu 4 sierpnia 1928 r 124
Nr 29. Fragmenty artykułu G. Schneidera pt. Niemieckie niedole nad granicą.
„Oberschlesien Heff nr 12 z 1 października 1928 r 127
Nr 30. Meldunek landrata prudnickiego do prezydenta policji w Gliwicach.
Prudnik, 23 kwietnia 1929 r 128
Nr 31. Ulotka organizacji KPD w Opolu wzywająca na wiec protestacyjny prze­ciw działalności Związku Czerwonych Frontowców w dniu 8 maja 1929 r. 130
Nr 32. Meldunek prezydenta policji w Opolu o wiecu protestacyjnym, zorgani­
zowanym przez KPD w dniu 8 maja 1929 roku w Opolu. Opole, 10 maja
1929 r 132
Nr 33. Sprawozdanie prezydenta policji w Gliwicach o zamknięciu lokali Związ­
ku Czerwonych Frontowców i dokonanych rewizjach. Gliwice, 10 maja
1929 r 136
Nr 34. Dyskusyjny głos, przedstawiciela górnośląskiego okręgu, Waltera na
XII Zjeździe KPD w Berlinie. Berlin-Wedding, 9—16 czerwca 1929 r. . 141
Nr 35. Artykuł pt. Komedia sprawiedliwości na polskim procesie, „Arbeiterzei-
tungn nr 186 z sierpnia 1929 r 145
Nr 36. Memoriał Zarządu wrocławskiej izby adwokackiej do prezydenta rejen­
cji opolskiej, dotyczący adwokata Lichtensteina z Zabrza, obrońcy w pro­
cesach działaczy robotniczych. Wrocław, 22 stycznia 1930 r 147
Nr 37. Meldunek prezydenta policji do prezydenta rejencji o powołaniu na Za-
odrzu w Opolu Związku Ochrony przed Faszyzmem. Opole, 23 stycz­
nia 1930 r 153
Nr 38. Statut Związku Walki Przeciwko Faszyzmowi 155
Nr 39. Meldunek policyjny o powołaniu w Raciborzu Związku Walki Przeciwko
Faszyzmowi i o starciu tej organizacji robotniczej z hitlerowcami w dniu
22 listopada 1929 r. Racibórz, 27 maja 1930 r 160
Nr 40. Meldunek prezydenta policji w Gliwicach o starciu komunistów z poli­
cją i o wiecu hitlerowskim w dniu 18 września 1930 r. w Gliwicach. Gli­
wice 26 września 1930 r 162
Nr 41. Tekst proklamacji Komitetu Okręgowego Górnego Śląska Komunistycz­
nej Partii Niemiec z września 1930 r. pt. Wyzwolenie narodowe i spo­
łeczne dopiero w Radzieckim Górnym Śląsku, „Głos Pracy11 nr 9 z 7 listo­
pada 1930 r. 167
Nr 42. Notatka pt. Polski Centralny Związek Zawodowy na niemieckim Gór­
nym Śląsku przechodzi na stanowisko Rewolucyjnej Opozycji Związko­
wej, „Nowy Przegląd!) nr 6 z 1930 r. . . . 170
Nr 43. Wytyczne Górnośląskiego Zarządu Okręgowego Związku Walki Przeciw­
ko Faszyzmowi dla organizacji związku i komitetów strajkowych w gór­
nictwie. Zabrze, 7 stycznia 1931 r 171
Nr 44. Meldunek prezydenta policji w Opolu o przebiegu okręgowej konferencji
Związku Walki Przeciwko Faszyzmowi w Zabrzu w dniu 14 grudnia
1930 r. Opole, 14 stycznia 1931 r 174
Nr 45. Meldunek prezydenta policji w Opolu do prezydenta policji w Berlinie
na temat działalności Związku Walki Przeciwko Faszyzmowi na terenie
prowincji górnośląskiej. Opole, 6 lutego 1931 r 180
Nr 46. Artykuł pt. Policja ręka w rękę z nazistami, „Neue ZeitungI( nr 37
z 13 lutego 1931 r 186
Nr 47. Notatka prasowa pt. Zaraza nazistowska krwawo katuje robotnika, „Neue
Zeitung11 nr 54 z 5 marca 1931 r 189
Nr 48. Meldunek prezydenta policji w Opolu dotyczący obrażenia kanclerza
Briininga przez Jadwigę Weigelt w Zabrzu. Opole, 6 marca 1931 r. . . . 191
Nr 49. Decyzja nadprezydenta prowincji górnośląskiej zakazująca wydawania
przez okres 3 tygodni organu górnośląskiego okręgu KPD „Die Neue
Zeitung11 za obrazę Severinga. Opole, 23 marca 1931 r 192
Nr 50. Meldunek prezydenta policji w Opolu na temat przebiegu wiecu człon­
ków KPD i Związku Walki Przeciwko Faszyzmowi oraz bezrobotnych,
który miał miejsce w Gliwicach w dniu 26 marca 1931 r. Opole, 11 kwiet­
nia 1931 r . 195
Nr 51. Artykuł Fr. Erhardta pt. Zwalczanie bezrobocia, „Leobschiitzer Rund-
schau11 nr 117 z 29 kwietnia 1931 r 193
Nr 52. Program KPD pomocy chłopom, ogłoszony 16 maja 1931 r 205
Nr 53. Fragment planu stworzenia możliwości pracy, opublikowany przez Ko­
munistyczną Partię Niemiec w maju 1931 r 210
Nr 54. Meldunek prezydenta policji w Opolu do prezydenta rejencji na temat
przebiegu zebrania Związku Walki Przeciwko Faszyzmowi w Bytomiu
w dniu 28 kwietnia 1931 r. Opole, 18 maja 1931 r 220
Nr 55. Meldunek prezydenta policji w Opolu na temat pochodu Związku Walki
Przeciwko Faszyzmowi w Raciborzu i związanych z nim wydarzeń w dniu
10 lipca 1931 r. Opole, 17 lipca 1931 r 223
Nr 56. Notatka prasowa na temat wielkiego wiecu w Raciborzu, „Neue Zeitung11
Nr 161 z 8 sierpnia 1931 r 226
Nr 57. Ulotka wydana przez Komitet Centralny KPD w czasie kampanii za roz­
wiązaniem pruskiego Landtagu, ok. 9 sierpnia 1931 r 228
Nr 58. Protest organizacji Czerwonej Pomocy w Strzelcach Opolskich, skiero­wany do prezydenta rejencji. Strzelce Opolskie, 4 września 1931 r. . . . 231
Nr 59. Notatka na temat akcji solidarnościowej z więźniami politycznymi sana­
cyjnego reżimu w Polsce przeprowadzonej w Niemczech i na Opolszczy-
źnie, „Głos Pracy11 nr 8 z 1 października 1931 r 233
Nr 60. Odezwa Rewolucyjnej Opozycji Związkowej i Związku Zawodowego Jed­ności Robotników Rolnych i Leśnych oraz Komitetów Centralnych KPD
i KPP. „Do wyjeżdżających do Polski sezonowych robotników rolnych11
Berlin, październik 1931 r 934
Nr 61. Meldunek prezydenta policji w Opolu dotyczący grupy aktywu KPD
Opole, 1 grudnia 1931 r 238
Nr 62. Notatka prasowa o aresztowaniu w Gliwicach 12 członków Związku
Walki Przeciwko Faszyzmowi, „Oberschlesische Tageszeitung11 z 31 gru­
dnia 1931 r 240
Nr 63. Tekst przysięgi członka Związku Walki Przeciwko Faszyzmowi .... 241
Nr 64. Meldunek komisariatu policji w Oleśnie dotyczący akcji NSDAP zmie­
rzającej do rozbicia zebrania socjaldemokratycznej organizacji Reichs-
banner Schwarz-Rot-Gold. Olesno, 16 stycznia 1932 r 242
Nr 65. Odezwa redakcji „Głosu Pracy11 pt. — Do Emigrantów wracających do
Polski — oraz komunikat o zebraniu polskich robotników zorganizowa­
nym przez Komitet Centralny Patronatów nad więźniami politycznymi
w Polsce i Czerwoną Pomoc w Niemczech. Berlin, luty 1932 r 246
Nr 66. Notatka prasowa pt. Tak mordują naziści w socjaldemokratycznych
Prusach, „Die Rotę Fahne11 nr 48 z 4 marca 1932 r 250
Nr 67. Instrukcja Komitetu Okręgowego PKD w sprawie działalności wśród
ludności polskiej na Górnym Śląsku. Zabrze, 4 kwietnia 1932 r 252
Nr 68. Artykuł pt. Mordercy nazistowscy z Bąkowa na wolności. Kilku mor­
derców skazanych na śmiesznie małe kary więzienia. Taka jest sprawie­
dliwość w socjaldemokratycznych Prusach, „Die Rotę Fahne11 nr 97
z 5 maja 1932 r 262
Nr 69. Komunikat Czerwonej Pomocy o aktach terroru hitlerowskiego w czasie
od 1 stycznia do 13 marca 1932 r. zatytułowany Także ten rachunek
trzeba będzie kiedyś wyrównać. Każdego dnia brunatny mord na ro­
botnikach. Brunatny mord w liczbach, „Die Rotę Fahne11 nr 152 z 10 lipca
1932 r 265
Nr 70. Reportaż z wielkiej poisko-niemieckiej manifestacji zorganizowanej
w dniu 18 lipca 1932 r. w Zabrzu z udziałem 30 000 antyfaszystów, „Die
Rotę Fahne11 nr 159 z 19 lipca 1932 r 266
Nr 71. Fragmenty przemówienia Ernsta Thalmanna, wygłoszonego w Zabrzu
w dniu 17 lipca 1932 r. pod hasłem przewodnim „Trzy kraje - jeden
czerwony sztandar11 268
Nr 72. Artykuł pt. Bestie! Bestie! Nowy bestialski mord SA. Robotnik zamor­
dowany na oczach 75-letniej matki opisujący zamordowanie Konrada
Piecucha w Potempie w pow. gliwickim, „Die Rotę Fahne11 nr 166
z 12 sierpnia 1932 r 279
Nr 73. Notatka o podpaleniu przez hitlerowców zagrody chłopskiej w Jamach
pow. Olesno, „Die Rotę Fahne11 nr 169 z 16 sierpnia 1932 r 281
Nr 74. Wyjątek artykułu na temat bytomskiego procesu morderców Piecucha,
„Die Rotę Fahne11 nr 173 z 20 sierpnia 1932 r 282
Nr 75. Notatka prasowa o tendencyjnym postępowaniu nyskiej policji wobec
robotników i tolerowaniu demonstracji hitlerowskich, „Neue Zeitung11
nr 206 z 2 września 1932 r ^
Nr 76. Notatka prasowa o ułaskawieniu morderców Piecucha, „Neue Zeitung1
noc
nr 207 z 3/4 września 1932 r ^00
Nr 77. Artykuł o sytuacji gospodarczej na Śląsku Opolskim i skutkach kry­
zysu, „Neue Zeitung11 nr 7 z 9 stycznia 1933 r 28
Nr 78. Fragmenty przemówienia Wilhelma Piecka wygłoszonego w Zabrzu
w dniu 8 stycznia 1933 r 29
Nr 79. Ulotka ogłaszająca zorganizowanie Kongresu Wolności z udziałem robot­
ników polskich i niemieckich w Gliwicach wydana przez Okręgowe Ko­
mitety KPD na Górnym i Dolnym Śląsku oraz odpowiednie kierownic­
twa Komunistycznego Związku Młodzieży Niemiec 297
Nr 80. Komunikat o zwołaniu na 29 stycznia 1933 r. niemiecko-polskiego Kon­gresu Wolności w Gliwicach, „Neue ZeitungJJ nr 23 z 27 stycznia 1933 r. 302 Nr 81. Rezolucja Kongresu Delegatów Rad Zakładowych, zwanego Kongresem
Wolności w Gliwicach, Gliwice, 29 stycznia 1933 r 303
Nr 82. Meldunek prezydenta policji w Opolu do prezydenta rejencji o wstrzy­maniu postępowania sądowego przeciwko 19 komunistom oskarżonym
o przygotowanie zdrady stanu. Opole, 31 stycznia 1933 r 307
Nr 83. Ulotka wyborcza Okręgu KPD na Górnym Śląsku wydana z okazji kam­
panii wyborczej do Reichstagu przed 5 marca 1933 r 309
Przypisy 318
Wykaz nazw i skrótów 324
Indeks nazwisk 328
Indeks miejscowości i zakładów przemysłowych 331Strona o mnie

Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)


Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.

ŚLĄSK OPOLSKI 1<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>921 19 T 1 robotnicy TEKSTY ŹRÓDŁ