Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Zdasz na 100%. BIOLOGIA Repetytorium matura GREG

04-06-2012, 5:06
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 8 zł      Najwyzsza cena licytacji: 8 zł     
Użytkownik damar_zdwola
numer aukcji: 2349414176
Miejscowość ŁÓDŹ
Licytowało: 5    Wyświetleń: 162   
Koniec: 29-05-2012 15:01:49
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

W razie pytan dajemy Panstwu do dyspozycji
nastepujace kanaly kontaktowe z nasza firma:

[zasłonięte]@gmail.com
[zasłonięte]13033
694 [zasłonięte] 47 62
"DAMAR" Mariusz Kacperowski
Tymienice 66b
98-220 Zduńska Wola
ING Bank Slaski
60 1050 [zasłonięte] 1[zasłonięte]4610090 [zasłonięte] 682442

Zdasz na 100 % Biologia. Repetytorium maturzysty. Poziom podstawowy i rozszerzony - Mikołajczyk Maciej

Repetytorium ma służyć do przygotowania do matury na poziomie rozszerzonym i podstawowym oraz do codziennej nauki. To pozycja dla wszystkich, którzy chcą szybko odnaleźć, powtórzyć, usystematyzować potrzebne wiadomości.

 

Wstęp

 • Drogi Maturzysto!

Biochemia czyli chemia życia

 • Metody określania składu chemicznego organizmów
 • Makroelementy i pierwiastki biogenne
 • Mikro- i ultraelementy
 • Tlenek wodoru czyli woda
  • Właściwości wody i ich znaczenie dla życia
 • Związki organiczne, ich występowanie i rola biologiczna
  • Cukry
  • Lipidy (tłuszczowce)
  • Białka i ich monomery
  • Kwasy nukleinowe
  • Metody wykrywania związków organicznych
 • Skutki niedoboru makro- i mikroelementów dla żywych organizmów

Cytologia: budowa i właściwości żywych komórek

 • Komórkowa teoria budowy organizmów żywych
 • Eukariotyczny i prokariotyczny plan budowy komórki
 • Błony biologiczne
  • Składniki i budowa molekularna błon plazmatycznych
  • Rola cholesterolu
  • Transport substancji przez błony
  • Błona komórkowa
 • Ultrastruktura komórki prokariotycznej
  • Bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie
  • Fałdy błony komórkowej i struktury pochodne
  • Substancje zapasowe
  • Nukleoid, plazmidy i rybosomy
 • Ultrastruktura komórki eukariotycznej
  • Cytoplazma
 • Aparat Golgiego (GA)
  • Jądro komórkowe

Fizjologia żywej komórki

 • Metabolizm komórkowy
  • Enzymy
  • Tempo reakcji enzymatycznej
  • Enzymy i szlaki metaboliczne
  • Procesy anaboliczne i kataboliczne
  • ATP jako uniwersalna waluta energetyczna
 • Odżywianie się komórek
  • Autotrofy
  • Przyswajanie azotu atmosferycznego u bakterii autotroficznych
 • Uwalnianie energii dla procesów życiowych
  • Cytoplazmatyczny etap oddychania komórkowego
  • Oddychanie mitochondrialne
 • Równowaga osmotyczna komórki
  • Plazmoliza i deplazmoliza
 • Gospodarka odpadami metabolicznymi
  • Dezaminacja i transaminacja
  • Cykl mocznikowy
 • Ruch cytoplazmy, organelli i komórek
 • Cykl życiowy komórki
  • Fazy cyklu komórkowego
 • Mitoza, czyli podział komórki na dwie potomne
  • Cytokineza
  • Rola biologiczna mitozy
 • Mitoza i mejoza: porównanie przebiegu i funkcji biologicznych
  • Inne sposoby podziału komórki

Różnorodność organizmów żywych

 • Systematyka jako nauka
  • Historia systematyki
  • Definicja gatunku
  • Różne podejścia do systematyki
  • Źródła wiedzy o pokrewieństwie organizmów
  • Zarys systematyki świata żywego
 • Wirusy
  • Budowa wirionu i klasyfikacja wirusów)
  • Wirusy jako obiekty z pogranicza świata żywego
  • Cykl replikacyjny faga litycznego i lizogenicznego
  • Cykl replikacyjny wirusa HIV i choroba AIDS
  • Choroby wirusowe roślin, zwierząt i człowieka,
  • Poglądy na pochodzenie wirusów
 • Królestwo Procaryota (Monera)
  • Sposoby odżywiania się bakterii
  • Procesy płciowe bakterii
  • Klasyfikacja morfologiczna komórek i kolonii bakteryjnych
  • Ekologia i systematyka bakterii
  • Znaczenie bakterii w przyrodzie, życiu i gospodarce człowieka
  • Choroby bakteryjne
  • Aseptyka, antyseptyka i antybiotyki
 • Protisty jako najprostsze organizmy eukariotyczne
  • Systematyka protistów
  • Cykle życiowe protistów
  • Protisty jako czynniki chorobotwórcze
 • Grzyby (Mycetes) jako odrębne królestwo
  • Cechy biologii grzybów
  • Przegląd systematyczny
  • Znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu człowieka
 • Porosty (Lichenes)
 • Tkanki roślinne
  • Pierwotna i wtórna ściana komórkowa: struktura, powstawanie i modyfikacje
  • Tkanki twórcze
  • Tkanki stałe
 • Organy wegetatywne roślin
  • Korzeń i jego funkcje
  • Pęd jako stelaż dla aparatu asymilacyjnego
  • Liść i jego rola
  • Metamorfozy organów roślinnych
 • Teoria telomowa i pochodzenie roślin
 • Psylofity i ryniofity: pierwotne rośliny lądowe
 • Mszaki jako poboczna linia rozwojowa roślin telomowych
  • Specyficzne cechy mszaków
  • Cykl życiowy mchu płonnika
  • Systematyka, występowanie i znaczenie mszaków
 • Paprotniki (Pteridophyta)
  • Organy wegetatywne paprotników
  • Cykl życiowy paproci jednakozarodnikowych
  • Cykl życiowy paprotników różnozarodnikowych
  • Przegląd współczesnych i wymarłych paprotników
 • Rośliny nasienne (Spermatophyta)
  • Przystosowanie organów wegetatywnych roślin nagonasiennych (Gymnospermae) do lądu
  • Cykl życiowy sosny zwyczajnej
  • Systematyka nagonasiennych
  • Znaczenie przyrodnicze i gospodarcze nagonasiennych
  • Okrytozalążkowe (okrytonasienne, Angiospermae)
  • Budowa kwiatu okrytonasiennych
  • Rozwój i budowa zalążka
  • Podwójne zapłodnienie
  • Ochrona przed zapyleniem własnym pyłkiem
  • Rodzaje kwiatów i kwiatostanów
  • Powstawanie nasion i owoców
  • Owoce i owocostany
 • Zoologia systematyczna
 • Wczesny rozwój zarodka zwierząt: bruzdkowanie
 • Gąbki (Poriphera): zwierzęta przedtkankowe
 • Dwuwarstwowce: parzydełkowce i żebropławy
  • Środowisko życia
  • Ruch, symetria, forma życiowa
  • Budowa ciała
  • Czynności życiowe
  • Rozmnażanie
  • Przegląd systematyczny
  • Znaczenie w przyrodzie
  • Znaczenie dla człowieka
  • Najprostsze trójwarstwowce: robaki płaskie (Platyhelminthes)
 • Wstężniaki
 • Robaki obłe (obleńce, Nemathelminthes)
 • Pierwsze zwierzęta celomatyczne: pierścienice (Annelida)
 • Stawonogi (Arthropodd)
  • Budowa ciała
  • Rozmnażanie
  • Przegląd systematyczny stawonogów
  • Znaczenie dla człowieka
 • Mięczaki (Molluscd) jako odrębna linia rozwojowa zwierząt celomatycznych
  • Środowisko życia
  • Ruch i symetria
  • Budowa ciała
  • Czynności życiowe
  • Rozmnażanie
  • Przegląd systematyczny mięczaków
  • Znaczenie w przyrodzie
  • Znaczenie dla człowieka
 • Wtórouste (Deuterostomata)
 • Szkarłupnie (Echinodermata): mieszkańcy ciepłych i słonych mórz
 • Strunowce (Chordata)
  • Bezczaszkowce (Cephalochordatd)
  • Osłonice (Tunicatd)
 • Kręgowce (Vertebratd)
  • Kręgowce niższe (kręgowce o dwu błonach płodowych)
  • Kręgowce wodne - ryby (Pisces)
  • Płazy: kręgowce ziemnowodne (Amphibid)
  • Kręgowce wyższe (owodniowce)
  • Gady (Reptilia)
  • Ptaki (Aves)
  • Pochodzenie ptaków, upierzenie i zdolności do lotu
  • Ssaki (Mammalia) jako najwyżej rozwinięta gromada kręgowców

Funkcjonowanie organizmu człowieka w oparciu o struktury anatomiczne

 • Tkanka, narząd, układ: poziomy organizacji ciała człowieka
  • Tkanka nabłonkowa
  • Tkanka łączna
  • Tkanka mięśniowa
  • Tkanka nerwowa
 • Organizacja tkankowa a powstawanie nowotworów
 • Odżywianie
  • Klasyfikacja składników odżywczych
  • Witaminy i skutki ich braku
  • Bilans energetyczny
  • Rola błonnika w diecie
  • Tłuszcze w diecie
 • Układ pokarmowy człowieka
  • Przewód pokarmowy
  • Wątroba i drogi żółciowe
  • Trzustka
  • Trawienie u przeżuwaczy
  • Etapy trawienia cukrów, tłuszczów i białek u człowieka
  • Transport i magazynowanie wchłoniętych składników pokarmowych
  • Zaburzenia odżywiania i choroby metaboliczne
 • Układ oddechowy i wymiana gazowa
  • Oddychanie pod wodą
  • Powierzchnie oddechowe u zwierząt oddychających powietrzem
 • Drogi oddechowe człowieka
  • Jama nosowa
  • Tchawica i oskrzela
  • Płuca
  • Mechanizm i regulacja oddychania
  • Regulacja tempa oddechu
  • Transport gazów oddechowych we krwi
  • Ciśnienie parcjalne i oddychanie człowieka na dużych wysokościach.
 • Serce i układ krążenia
  • Rodzaje naczyń krwionośnych
  • Sieci kapilarne
  • Położenie i budowa serca
  • Duży i mały krwiobieg
  • Cykl pracy serca
  • Badanie pracy serca: osłuch, EKG. Pomiar ciśnienia i tętna
  • Rozrusznik serca
  • Krew, jej rola i składniki
  • Krwotok i hemostaza
 • Swój czy obcy? Odpowiedź immunologiczna organizmu
  • Centralne i obwodowe narządy limfatyczne
  • Zapalenie jako nieswoista odpowiedź immunologiczna
  • Mechanizmy odporności swoistej
  • Alergie i choroby autoimmunologiczne
 • Układ wydalniczy
  • Osmoregulacja u ryb
 • Wydalanie u człowieka
  • Budowa i funkcja nerki
  • Choroby i higiena układu moczowego
  • Metody stosowane przy niewydolności nerek
  • Analiza moczu
 • Zwierzęta osmokonformistyczne i osmoregulujące
  • Końcowe produkty przemiany azotowej w świecie zwierząt
 • Rozmnażanie płciowe u zwierząt i człowieka
  • Gametogeneza
  • Męskie narządy rozrodcze i ich funkcjonowanie
  • Żeński układ rozrodczy, cykl płciowy i zapłodnienie
  • Ciąża i poród
 • Regulacja nerwowa czynności życiowych i praca mózgu
  • Zjawiska elektryczne i chemiczne w błonie komórkowej neuronu
  • Budowa i mechanizm działania synapsy
  • Anatomia układu nerwowego
  • Łuk odruchowy
  • Funkcjonalny podział układu nerwowego
 • Podstawy zoopsychologii
 • Narządy zmysłów
  • Pojęcie receptora i ogólna klasyfikacja zmysłów
  • Narząd zmysłu wzroku
  • Narząd zmysłu słuchu i równowagi
  • Zmysł chemiczny: węch i smak
  • Zmysły skórne
  • Czucie wisceralne i proprioceptywne
 • Hormonalna regulacja czynności życiowych
  • Czynność wydzielnicza komórek i typy gruczołów
  • Porównanie regulacji nerwowej i hormonalnej
  • Gruczoły wydzielania wewnętrznego
  • Rodzaje hormonów ssaków i człowieka
  • Hormony stawonogów
  • Działanie, skutki nadmiaru i niedoboru hormonów u człowieka
  • Hierarchiczność kontroli hormonalnej i rola podwzgórza
 • Skóra jako narząd
  • Budowa skóry człowieka
 • Układ ruchu
  • Rodzaje i funkcja szkieletu u zwierząt
  • Szkielet człowieka: kości i ich połączenia
  • Choroby układu szkieletowego
  • Mięśnie jako czynna część aparatu ruchu
 • Termoregulacja
  • Zmiennocieplność i stałocieplność
 • Ontogeneza człowieka

Stan zdrowia i choroby

 • Definicja choroby. Najważniejsze źródła chorób człowieka

Fizjologia roślin

 • Fotosynteza
  • Budowa i właściwości chlorofilu
  • Anteny fotosyntetyczne i fotosystemy
  • Reakcje zależne od światła
  • Reakcje niezależne od światła
  • Uwarunkowania tempa fotosyntezy
 • Wymiana gazowa u roślin
 • Transpiracja i transport wody w roślinie
  • Zjawiska kapilarne
 • Transport asymilatów w roślinie
 • Regulacja czynności życiowych roślin
  • Rodzaje czynników regulujących
  • Fotoperiodyzm
  • Termoperiodyzm
  • Fitohormony
 • Pobudliwość i ruchy roślin
 • Spoczynek i kiełkowanie nasion
  • Przebieg kiełkowania

Ekologia

 • Populacja ekologiczna
  • Cechy populacji
  • Dynamika liczebności populacji
 • Biocenoza
  • Producenci, konsumenci i reducenci
  • Jak rozumieć pojęcie niszy ekologicznej
  • Stosunki antagonistyczne między populacjami
  • Stosunki nieantagonistyczne
  • Pierwotna i wtórna sukcesja ekologiczna
  • Bioróżnorodność i jej znaczenie
 • Ekosystem
  • Energia i materia w ekosystemie
  • Cykle biogeochemiczne
  • Łańcuchy i sieci troficzne
  • Piramidy liczebności, biomasy i produkcji
  • Produkcja brutto i netto oraz produkcja pierwotna i wtórna
 • Biosfera i biomy Kuli Ziemskiej

Genetyka

 • Historia odkrycia DNA jako nośnika informacji genetycznej i jego struktury..
 • Replikacja DNA
  • Komplementarność jako reguła rządząca replikacja DNA
  • Replikacja semikonserwatywna
  • Energia do syntezy DNA i potrzebne enzymy
  • Etapy replikacji
 • Genetyka mendlowska
  • Prawa Mendla
  • Proste krzyżówki genetyczne
  • Ewolucja pojęcia genu
  • Pozorne odstępstwa od praw Mendla
  • Geny dopełniające się
  • Epistaza i plejotropia
  • Geny kumulatywne i dziedziczenie cech ilościowych
 • Teoria chromosomowa Morgana
  • Mapowanie genów
 • Dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią
  • Cechy sprzężone z płcią
 • Główny „dogmat" biologii: DNA -> RNA -> białko
  • Ekspresja genu u Prokaryota i Eukaryota
  • Transkrypcja: przepływ informacji genetycznej z DNA na RNA
  • Kod genetyczny
  • Przebieg transkrypcji
  • Regulacja transkrypcji
  • Translacja: „przekład" sekwencji nukleotydów na sekwencję aminokwasów.
  • Przebieg translacji
 • Mutacja: błąd podczas przetwarzania informacji genetycznej
  • Różne rodzaje mutacji
  • Mutageny
 • Analiza drzew rodowych
 • Choroby genetyczne, ich uwarunkowania i przejawy
  • Ciężkie upośledzenia wrodzone
  • Bloki metaboliczne

Pochodzenie i zmienność form życia

 • Biogeneza: pochodzenie i powstanie życia na Ziemi
  • Teoria samorództwa i jej obalenie
  • Poglądy na powstanie życia
 • Dowody na istnienie życia przed milionami lat i ewolucję organizmów
  • Dowody pośrednie
  • Dowody bezpośrednie
  • Datowanie skamieniałości roślin i zwierząt
 • Definicja i rodzaje zmienności w populacjach naturalnych
  • Zmienność dziedziczna i niedziedziczna
 • Mechanizmy ewolucji
  • Losowość i bezkierunkowość mutacji
  • Dobór naturalny i dostosowanie genotypów
  • Selekcja sztuczna
  • Dryf genetyczny
 • Prawo Hardy'ego-Weinberga
  • Znaczenie rekombinacji genetycznych
  • Preadaptacje
 • Powstawanie gatunków i rodzaje specjacji
  • Radiacja adaptatywna
 • Etapy rozwoju życia na Ziemi
  • Najstarsze kopalne ślady życia
  • Tabela stratygraficzna
  • Afryka kolebką ludzkości: formy przedludzkie i praludzkie

Indeks

 

 

Stan: Nowa
Okładka: Miękka
Wydawnictwo: Greg
ISBN:
978[zasłonięte][zasłonięte]81713
Liczba stron: 360
Wymiary: 15,50 x 20,50
Data wydania: 2010

TERAZ WYSTARCZY ŻE KLIKNIESZ A REWELACYJNE REPETYTORIUM W ATRAKYCJNEJ CENIE ODRAZU BĘDZIE TWOJE !