Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

WYTWARZANIE PŁASKICH WYROBÓW WALCOWANYCH NA GORĄCO

22-01-2014, 19:07
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.
Użytkownik hirudina
numer aukcji: 3818327801
Miejscowość Katowice
Wyświetleń: 3   
Koniec: 20-01-2014 10:27:37
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

e-mail: [zasłonięte]@hirudina.pl
tel. stacjonarny: (32)[zasłonięte]352-04
tel. komórkowy: 513-[zasłonięte]-833
komunikator: [zasłonięte]40558

Adres sklepu: ul. Księdza Bednorza 14
(pod apteką)
Katowice-Szopienice

Godziny pracy: Pon - Pt: 8.30 – 16.30

Lokalizacja sklepu:


Przelew na konto mBank:
16 1140 [zasłonięte] 2[zasłonięte]0040002 [zasłonięte] 406776

Wszystkie zamówienia realizowane
są przez Pocztę Polską.

Książki wysyłamy zgodnie z
wyborem opcji:
- po wpłacie na konto
- za pobraniem
Wysyłamy również
za granicę!

Koszty przesyłki są u nas
zawsze zgodne
z aktualnym cennikiem
Poczty Polskiej.

Odbiór osobisty: Po odbiór książek serdecznie zapraszamy do naszej księgarni w Katowicach-Szopienicach
(adres powyżej)


WYSYŁKA DZISIAJ !!!

CODZIENNIE W DNI ROBOCZE

WYSTARCZY DO GODZ. 13.00 wysłać do nas:

1) deklarację odbioru przesyłki "za pobraniem"
lub
2) skan przelewu
albo
3) wpłacić za pośrednictwem "Płacę z Allegro"INŻYNIERIA WYTWARZANIA PŁASKICH WYROBÓW WALCOWANYCH NA GORĄCO

Stanisław Turczyn


Stan książki/ek: NOWA
Wydawnictwo: AGH
Stron: 210
Okładka: TWARDA
Format: B5

OTO POZOSTAŁE NASZE KSIĄŻKI DOTYCZĄCE
PRODUKCJI I OBRÓBKI METALI


Z okładki:

Stanisław Turczyn jest profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Od ponad 30 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne
Przemysłowej.
Profesor Stanisław Turczyn jest specjalistą z zakresu Inżynierii Metali - zwłaszcza procesów
przeróbki plastycznej, inżynierii procesów walcowania. Jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej pogłębiał swoje doświadczenia naukowe w Lehigh University w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 opublikowanych prac naukowo-badawczych, z sukcesem wdrożonych w przemyśle metalurgicznym. Od wielu lat jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Kalibrowników i Inżynierów Walcownictwa ( AIKW) w Niemczech oraz konsultantem firmy EuroStrategy Consultants w Londynie.

Spis treści:

Od Autora ........................................................................................................... 7
Wykaz głównych oznaczeń ................................................................................... 9

1. Produkcja stali i wyrobów walcowanych ........................................................ 13
1.1. Stal jako nowoczesny materiał konstrukcyjny ............................................. 13
1.2. Wprowadzenie do klasyfikacji stali .......................................................... 14
1.3. Produkcja stali surowej ............................................................................ 17
1.4. Produkcja wyrobów walcowanych ............................................................. 19
1.5. Wsad na wyroby płaskie .......................................................................... 21
1.6. Charakterystyka płaskich wyrobów walcowanych ..................................... 26
1.7. Kierunki rozwoju procesów walcowania wyrobów płaskich ........................ 27
Literatura ........................................................................................................ 30

2. Konwencjonalne i zintegrowane procesy walcowania taśm na gorąco ............ 31
2.1. Walcownie ciągłe do walcowania taśm na gorąco ....................................... 31
2.1.1. Etapy rozwoju walcowni ............................................................... 31
2.1.2. Konwencjonalne walcownie taśm pierwszej generacji ...................... 34
2.1.3. Konwencjonalne walcownie taśm drugiej generacji ......................... 36
2.1.4. Konwencjonalne walcownie taśm trzeciej i czwartej generacji ........... 39
2.1.5. Modernizacja starszych układów walcowni konwencjonalnych ......... 42
2.1.6. Przykład nowoczesnej walcowni taśm na gorąco ............................... 47
2.2. Podstawowe zasady projektowania procesu walcowania taśm na gorąco ....... 51
2.3. Integracja procesów odlewania i walcowania taśm ...................................... 65
2.4. Podział zintegrowanych procesów walcowania taśm ................................... 68
2.5. Zintegrowane walcowanie taśm Compact Strip Production – CSP ............... 70
2.5.1. Charakterystyka procesu CSP ........................................................ 70
2.5.2. Przemysłowe wdrożenia walcowni CSP .......................................... 73
2.5.3. Aspekty jakościowe i ekonomiczne stosowania technologii CSP ........ 76
2.6. Zintegrowane walcowanie taśm Inline Strip Production – ISP .................... 79
2.6.1. Walcowanie taśm w procesie ISP .................................................... 79
2.6.2. Charakterystyka wybranych walcowni ISP ...................................... 82
2.6.3. Aspekty ekonomiczne i jakościowe walcowania taśm
z cienkich wlewków ..................................................................... 86
2.7. Zintegrowany proces walcowania taśm CONROLL .................................... 89
2.8. Walcowanie blach i taśm w zespołach Steckel’a ........................................ 93
2.8.1. Charakterystyka procesu Tippins Samsung Process – TSP ................. 93
2.8.2. Technologia walcowania taśm w zespołach Steckel’a ........................ 97
2.9. Inne procesy zintegrowanego walcowania taśm ......................................... 101
2.9.1. Walcowanie taśm w procesie Thin Slab Rolling – TSR ................... 101
2.9.2. Projekt zintegrowanego walcownia taśm
Casting Pressing Rolling – CPR ...................................................... 104
2.10. Nowe kierunki w procesach wytwarzania taśm stalowych ........................... 106
2.10.1. Bezpośrednie walcowanie cienkich wlewków ................................. 106
2.10.2. Odlewanie bardzo cienkich wlewków płaskich ............................... 107
2.10.3. Przemysłowe linie odlewania taśm EUROSTRIP ............................ 111
Literatura ......................................................................................................... 113

3. Aspekty jakościowe blach i taśm walcowanych na gorąco ............................... 115
3.1. Wymagania jakościowe dla blach przeznaczonych do głębokiego tłoczenia ... 115
3.2. Miary anizotropii blach i umocnienia ......................................................... 118
3.3. Efekt Bake Hardening w stali ................................................................... 121
3.4. Nieciągłości wewnętrzne i rozwarstwienia metalu w procesie walcowania ..... 122
3.4.1. Ocena mocy walcowania dla założonych schematów
płynięcia metalu ............................................................................ 124
3.4.2. Kryterium energetyczne zamykania się nieciągłości
w procesie walcowania ................................................................. 128
3.4.3. Kryterium rozwarstwiania się pasm ................................................ 130
3.4.4. Uogólnione kryterium powstawania wad ......................................... 132
3.5. Profil hirudina i płaskość taśmy w procesie walcowania na gorąco ............................ 133
3.5.1. Wprowadzenie do zagadnienia i podstawowe definicje .................... 133
3.5.2. Kształt szczeliny walcowniczej i płynięcie metalu ............................. 138
3.5.3. Rozmieszczenie i wykorzystanie urządzeń do regulacji profilu taśmy ... 147
3.5.4. Przegląd i porównanie systemów regulacji profilu taśmy ................. 149
3.5.5. System CVC w walcowniach taśm na gorąco ................................. 158
3.6. Pomiary płaskości taśm ............................................................................. 166
3.6.1. Wady płaskości – falistość taśm ...................................................... 166
3.6.2. Pomiary płaskości walcowanych taśm ............................................. 167
Literatura ........................................................................................................ 170

4. Walcowanie taśm z nowej generacji stali głębokotłocznych ............................. 172
4.1. Nowa generacja stali wysokowytrzymałych przeznaczonych do tłoczenia .... 172
4.2. Ogólna charakterystyka wybranych grup stali ............................................ 176
4.3. Walcowanie taśm ze stali IF ...................................................................... 183
4.4. Termomechaniczne walcowanie taśm ze stali
ferrytyczno-martenzytycznych ................................................................. 185
4.4.1. Przemiany fazowe przechłodzonego austenitu dla stali typu DP ........ 185
4.4.2. Fizyczne i komputerowe modelowanie procesu walcowania
i chłodzenia ................................................................................... 188
4.4.3. Struktura stali a własności mechaniczne taśm ................................. 195
4.4.4. Podstawy procesu walcowania taśm ze stali
ferrytyczno-martenzytycznej ............................................................ 198
4.5. Walcowanie taśm na gorąco w zakresie ferrytu ............................................. 202
4.5.1. Charakterystyka stali stosowanych w procesie walcowania
ferrytycznego ................................................................................. 202
4.5.2. Walcowanie taśm w zakresie ferrytu ................................................ 204
4.5.3. Własności taśm otrzymanych w procesie walcowania ferrytycznego ... 207
Literatura ........................................................................................................ 209


CHCESZ PRZED ZAKUPEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFEROWANĄ KSIĄŻKĄ
NAPISZ DO NAS MAILA, A OTRZYMASZ

DARMOWY FRAGMENT!!!ZAPRASZAMY NA INNE NASZE AUKCJE !!!

WYTWARZANIE PŁASKICH WYROBÓW WALCOWANYCH NA GORĄCO