Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Współczesna literatura polska 1[zasłonięte]864 19 Wyd. 1918

16-01-2012, 18:03
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 25 zł     
Użytkownik szmucpagina
numer aukcji: 2034180333
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 12   
Koniec: 12-01-2012 20:24:01

Dodatkowe informacje:
Opis niedostępny...
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

Dostawa i płatność

 

Płatność z góry
 • Przelew bankowy
 • List polecony ekonomiczny     5,10 zł

   

   

 • List polecony priorytetowy     6,20 zł

   

   
 

Tytuł:


Współczesna literatura polska
1[zasłonięte]864-19
Część pierwsza
Autor:
Wilhelm Feldman


Wydawnictwo i rok wydania:
WARSZAWA 1918 KRAKÓW TOWARZYSTWO WYDAWNICZE W WARSZAWIE
MAZOWIECKA 12, RYNEK STAREGO MIASTA 11. MARSZAŁKOWSKA 143


Stan: przytarcia okladki, plamy na okladce, zadarcia brzegow okladki, okladki luzem, brak wierzchniej czesci grzbietu, niektore strony w pakietach luzem, slady rozciec stron normalne w tego typu wydawnictwach, pieczatki prywatne

Oprawa: miekka

Ilość stron: 200 str.

Format: 15x22,5 cm

Ilustracje: ----

Spis treści:
KSIĘGA PIERWSZA.
Zamknięcie romantyzmu polskiego.
Rozdz. , Str.
Czem była dla Polski narodowa poezya romantyczna. Jej typ
człowieka i kultury. Szlaki romantyzmu: farysowy, konradowy,
anhelliczny, Króla Ducha, Przedświtowy , . 1 — 3
Ideały romantyczne w poezyi,—- spełnieniem miał być rok 1863 3— 6
Psychologia klęski. Pozytywizm warszawski wyrazem nie no­
wych idej filozoficznych lub literackich, lecz odmiennego poj­
mowania patryotyzmu. Przejawy w Warszawie, Krakowje i we
Lwowie 6— 9
Zmiana w dziejopisarstwie, filozofii, literaturze i krytyce. Cią­
głość rozwojowa kultury polskiej przerwana 9—14
Przeżytki wielkiej przeszłości. Zaleski, Goszczyński, Poi, Ujejski,
Karol Brzozowski 14— 16
Va), Cypryan Norwid, jako syntetyk kultury polskiej. Istota tej kultury.
Filozofia Logosu i religia czynu. Najwyższą sztuką heroizm.
Utwory ostatnie: Kleopatra, Tyrłej. Poeta wieczności 16— 24
L. Sowiński . . . . , 24- 28
Felicyan Faleńs^i 28— 33
Epigoni. Deotyma.. Wł. Tarnowski (E. Buława). Urbański. Wł.
L. Anczyc i in. Wyczerpanie 33— 38
IX. Grottger i Matejko, jako ostatni romantycy. Czas narzuca koniecz­
ność realizmu . 38— 39
KSIĘGA DRUGA.
Realizm. ,
I. Charakter nowego okresu. Odwrót od starych „szlaków11. Zejście
z widowni człowieka wiecznego. Zmiana istoty czynu. Nowe
ideały 40- 44
Zmiana stylu w literaturze i form twórczych 44— 46
Ewolucye okresu. Wezbranie uczucia w latach ośmdziesiątych
i opadnięcie w dziewięćdziesiątych 46— 49
Dusze w niewoli 49
A. Świętochowski 49- 54
Poezya okresu. Hasła wieku. Gomulicki. Satyra i liryka w Galicyi 54— 59
Asnyk 59- 65
Konopnicka 65- 72
Poeci humanitaryzmu i buntu. Adam M...ski. Włodz. Wysocki.
Czerwieński. Początki Kasprowicza. Lange. Nowicki. Niemojewski 72— 77
Powieść. Kraszewski. Jeż. Kaczkowski i in 77— 82

Orzeszkowa 82— 86
Boi. Prus 86- 90
Sienkiewicz 90—101
Bałucki. Sewer. Lam. Wł. Łoziński. Pisarze szlacheccy. Jordan.
Klemens Jiinosza. Powieść dziennikarska. Liryzm nowel Szy-
mańskiego 101—109
Teatr. Zatamowanie rozwoju kultury dramatycznej. Teatr w War­
szawie, Lwowie, Krakowie. Brak ducha dramatycznego. Asnyk.
Szujski. Bełcikowski. Rapacki. Komedya. Pisma pośmiertne Fre-
Str.
Rozdz. Rałucki Zapanowanie przeciętności
dry--ojca a ^r^J^ sLoSŁotó talentu fifetfafep.
li Wpły^r ^^j ^ i. Lubowski. Sar-
Kozłowski. Jasienczyk
KSIĘGA TRZECIA. Praca nad literaturą.
Historya i krytyka literatury przechodzą od idealizmu do rea-Snu. Ostatni idealiści. Małecki. Kaszewski. Bogusławski.
Snu
Zwrot przeciw^romantyzmowi
II Spasowiczj^j ,^j
III. Chmielowski - - - - . ~ ~ m ~ - , .- - l n, ,,,-
IV Pozytywiści. Bem. Kotarbiński. Chlebowski. Drogoszewski . . 33—35
Tarnowski. Tradycyonalizm w krytyce. Tretiak aJ_ ?S
Zasługi i braki okresu 130 13V
KSIĘGA CZWARTA. Naturalizm.
J. Doktryna Sygietyńskiego. Naturalizm w swej ojczyźnie. „Wę-
drowieca i teorye młodego Witkiewicza. Technika i środowisko 140—145
Dygasiński li~1K
Pisarze nizin. Indywidualność Zapolskiej . . - . I4o 13 1
Rozwój naturalizmu. Metody malarskie. Sieroszewski .... 151 155
Reymont 155—160
Znaczenie naturalizmu dla literatury polskiej 160—163
KSIĘGA PIĄTA. Nastrojowcy. Preromantyzm.
Osłabienie pulsu kultury zachodniej. Wielkie znużenie. Poszu­
kiwanie piękna i reakcya przeciw racyonalizmowi. Maeterlinck.
Neoromantyzm 164—170
Poszukiwacze. „ŻycieM Miriama. Żal do teraźniejszości . . . 170—-174
III. i~v Nowe prądy. Mistycyzm, neochrześcijaństwo. Płoszowski Sienkie-
kiewicza. Belmont. Ign. Dąbrowski 174—1 77
IIla), K. Tetmajer 178—183
IV. Poszukiwacze. Licder. Lange. Miriama wykład Maetarlincka
i wiersze 183—1 91
Sprzeczności. Walka elementów twórczych u Kasprowicza, De­
kadentyzm. Szczepański. Steń. Butrymowicz. Mirandola. Pe-
rzyński. Wolski ;. . . .ĘT ^ 191—197
Nabytki formalne. Nastrojowość. Widzenie barwne. Reakcya
przeciw pozytywizmowi. Podobieństwa dziejowe. Perspektywa. 1 97—200

Dodaj do ulubionych Sprzedających

Dodatkowe informacje w zakładce "strona o mnie"

Pozostałe książki - moje aukcje


Zdjęcia/skany poddane kompresji - mogą występować charakterystyczne zniekształcenia - zwłaszcza wokół liter.
Współczesna literatura polska 1<span class=hidden_cl>[zasłonięte]</span>864 19 Wyd. 1918