Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

WPŁYW FILMU NA ROZWÓJ MYŚLENIA HISTORYCZNEGO UC

19-01-2012, 14:08
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 25 zł     
Użytkownik Askeladden
numer aukcji: 2034180006
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 4   
Koniec: 12-01-2012 20:20:01
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny                    5,10 zł

  • List polecony priorytetowy                      6,20 zł
                 
   Wstęp
   Celem niniejszej pracy —- jak najbardziej ogólnie sformułowanym — jest zbadanie wpływu stosowania filmu fabularnego, dokumentalnego i dydaktycznego na wyniki nauczania historii, a szczególnie na samo­dzielność i aktywność myślenia historycznego uczniów i. Cel ten pragnę sprecyzować w dalszej części pracy, po omówieniu literatury tematu, a więc: pozycji z dydaktyki historii w zakresie badań nad kształceniem myślenia historycznego uczniów; prac dotyczących podstaw psychologicz­nych i dydaktycznych stosowania środków audiowizualnych w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem filmu; pozycji omawiających wykorzy­stanie filmu w nauczaniu historii.
   Zadania dzisiejszej szkoły nieustannie rosną, zarówno w dziedzinie dydaktyki, jak i wychowania. Konieczne jest stałe unowocześnianie szkoły. Ogromnie rosną zadania w zakresie przygotowania młodzieży do rozwijania przez nią w przyszłości dotychczasowego dorobku nauk mate-matyczno-przyrodniczych i technicznych, czy chociażby umiejętności ko­rzystania z tego dorobku. Równocześnie mówi się o groźbie dehumani­zacji społeczeństwa, której szkoła powinna w dużej mierze zapobiec. W postępie geometrycznym rośnie suma wiedzy, którą uczniom bez­względnie należałoby przekazać, a przecież czas i możliwości poznawcze ucznia takim zmianom nie podlegają. Tym większe są zatem zadania pedagogiki, a szczególnie dydaktyki. Zadania te trzeba rozwiązywać kom­pleksowo, biorąc pod uwagę całokształt procesu wychowania i nauczania. Istnieje więc konieczność prowadzenia ciągłych badań niezliczonej ilości problemów, jakie skupia szkoła, w tym i odnoszących się do poszczegól­nych przedmiotów nauczania. Jednym z tych przedmiotów jest historia. Odgrywa ona niepoślednią rolę w procesie nauczania i wychowania, i to nie tylko w szkole. W Polsce najlepszym tego dowodem było ogromne zainteresowanie falą publicystyki związanej z Tysiącleciem Państwa. Interesująca z punktu widzenia mojej pracy była również szeroka dys-
   wprlłup- R W. Lewickiego: Słownik gatunków

                 Tytuł: 

   WPŁYW FILMU NA ROZWÓJ MYŚLENIA HISTORYCZNEGO UCZNIÓW


                 Autor: JANUSZ RULKA

                 Wydawnictwo i rok wydania: BYDGOSZCZ
   1969
   Wyd.I
   780 egz.

                 Stan: db przytarcia, slady na okladce, na kilku stronach podkreslenia i notatki w tekscie

                 Oprawa:  miekka

                 Ilość stron: 146 str.

                 Format: 17x24 cm

                 Ilustracje: ---

                 Spis treści: 

   SPIS TREŚCI
   I. WSTĘP
   H. CELE, ZAKRES I METODY PRACY 24
   Tezy robocze pracy 24
   Teren badań 25
   Metody badań . . . . . . . . . . 27
   Zasady sprawdzania wyników . , 28
   Metody obliczeniowe . . 29
   ni. WPŁYW FILMÓW FABULARNYCH NA KOZWOJ MYŚLENIA HISTO­
   RYCZNEGO UCZNIÓW 31
   Zachowanie się młodzieży w czasie projekcji filmów fabu­
   larnych 33
   Badania przeprowadzone na podstawie filmu Woyna i pokój 35
   Badania przeprowadzone na podstawie filmu Krzyżacy . 53
   Badania przeprowadzone na podstawie filmu Przeminęło
   z loiatrem ........... 67
   5. Badania przeprowadzone na podstawie filmu Barwy walki . 74
   IV. WPŁYW FILMÓW DOKUMENTALNYCH I DYDAKTYCZNYCH NA
   ROZWÓJ MYŚLENIA HISTORYCZNEGO UCZNIÓW .... 80
   1. Zachowanie się młodzieży w czasie projekcji badanych fil­
   mów dokumentalnych i dydaktycznych 81
   Badania przeprowadzone na podstawie filmu Tu mówią
   Niemcy 83
   Badania przeprowadzone na podstawie filmu Tor ... 96
   Badania przeprowadzone na podstawie filmu Powstanie
   stycznioice 113
   Badania przeprowadzone na podstawie filmu Wiek ośnńe-
   cenia .118
   Wpływ filmów dokumentalnych na zaangażowanie emocjo­
   nalne uczniów w treści historyczne 120
   Wpływ filmu na przebieg dyskusji lekcyjnych . . . . 125
   Wpływ stosowania filmu na rozwój zainteresowania historią
   jako przedmiotem nauczania . . 130
   V. WNIOSKI Z BADAŃ 132
   Weryfikacja hipotez 132
   Interpretacja wyników w świetle teorii informacji . . 141
   Bibliografia 145   Strona o mnie

   Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)


   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.