Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

TRANSFORMATORY budowa projektowanie JEZIERSKI spis

15-05-2014, 12:47
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.
Cena kup teraz: 29.99 zł     
Użytkownik Profi-Libris
numer aukcji: 4243624806
Miejscowość Katowice
Wyświetleń: 1   
Koniec: 25-05-2014 12:38:59

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
Okładka: twarda
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

kontakt komentarze nasza oferta strona o mnie

 

przedmiot aukcji:

TRANSFORMATORY

BUDOWA I PROJEKTOWANIE

 

E. Jezierski

Z. Gogolewski

Z. Kopczyński

J. Szmit

Wydawnictwo: WNT, 1963
Oprawa: twarda płócienna
Stron: 750
Stan: dobry, nieaktualne pieczątki

W książce omówiono budowę i obliczanie podstawowych elementów transformatora — rdzenia uzwojeń, układu izolacyjnego, urządzeń chłodzących, kadzi itp. Podano przykłady liczbowe. Zwrócono uwagę na niektóre zagadnienia o charakterze technologicznym i konstrukcyjnym — jak impregnacja i suszenie uzwojeń, montaż, próby, przeciążenia, uszkodzenia, zapobieganie uszkodzeniom i transport transformatorów.
Książka jest przeznaczona dla inżynierów zatrudnionych przy projektowaniu i budowie transformatorów oraz dla słuchaczy wyższych szkół technicznych odpowiednich wydziałów i specjalności.

Spis treści

Przedmowa.

1. Budowa rdzenia — Eugeniusz Jezierski
1.1, Wiadomości wstępne
1 2. Blacha transformatorowa.
Blacha walcowana na gorąco
Amerykańska blacha walcowana na zimno
Radziecka blacha walcowana na zimno.
1.3. Budowa rdzeni z blachy walcowanej na gorąco.
Kształt przekroju kolumny
Kształt przekroju jarzma.
Rdzenie zaplatane.
Rdzenie montowane na styk
Mocowanie kolumn i jarzm
1.4. Budowa rdzeni z blachy walcowanej na zimno.
Rdzenie zaplatane
Rdzenie zwijane.
1.5 Rdzenie z kolumnami pakietowanymi promieniowo.

2. Budowa uzwojeń — Eugeniusz Jezierski
2.1. Wiadomości ogólne.
2.2. Uzwojenia współśrodkowe.
Uzwojenia niskiego napięcia transformatorów małej mocy
Uzwojenia śrubowe
Uzwojenia wysokiego napięcia transformatorów małej mocy
Uzwojenia złożone z cewek nawiniętych drutem profilowym
Uzwojenia wywrotkowe.
Uzwojenia warstwowe dużych wysokonapięciowych transformatorów
Uzwojenia wyrównawcze.
2.3. Zaczepy
2.4. Rozrzedzenia amperozwojów
2.5. Uzwojenia krążkowe
2.6. Uzwojenia transformatorów płaszczowych
2.7. Uzwojenia autotransformatorów
2.8 Mocowanie uzwojeń
Listwy podłużne.
Między cewkowe wstawki dystansowe

3. Materiały i układy izolacyjne — Zygmunt Gogolewski
3.1. Cechy ogólne
Rys historyczny
Najważniejsze własności materiałów izolacyjnych
Wpływ wyładowań powierzchniowych na własności materiałów izo¬lacyjnych
Wpływ uwarstwienia materiału izolacyjnego na wytrzymałość dielek¬tryczną
Wpływ zanieczyszczeń i wilgoci na własności materiałów izolacyjnych
3.2. Przegląd materiałów izolacyjnych i półfabrykatów, stosowanych przy
budowie transformatorów.
Klasyfikacja materiałów izolacyjnych
Zestawienie różnych rodzajów materiałów izolacyjnych
Przędza bawełniana
Papier.
Lakiery nasycające
Preszpan
Tektura transformatorowa specjalna
Tuleje izolacyjne.
Pierścienie kątowe i przegrody międzyfazowe.
Drewno
Olej transformatorowy
Izolacyjne oleje syntetyczne
Inne materiały izolacyjne.
3.3. Układy izolacyjne
Wiadomości wstępne
Izolacja główna
Izolacja międzyfazowa
Wymiary izolacji i odstępy izolacyjne stosowane w praktyce

4. Rozwiązanie konstrukcyjne izolacji wynikające z teorii i praktyki przepięć — Zygmunt Gogolewski
4.1. Rozwiązania konstrukcyjne zwiększające wytrzymałość udarową izolacji uzwojeń
Uwagi ogólne
Wzmacniacz izolacji zwojów skrajnych.
Sposoby uzyskania korzystnego rozkładu gradientu napięcia wzdłuż uzwojenia.
4.2. Próby dielektryczne
Omówienie ogólne.
Próba napięciem obcym.
Próba napięciem indukowanym.
Próba udarowa
4.3. Obliczenie wytrzymałości udarowej izolacji uzwojeń.
Praktyczne znaczenie obliczeń
Obliczanie pojemności wewnętrznych transformatora.
Obliczanie napięć i różnic napięć w uzwojeniach
4.4. Przykład liczbowy.

5. Przepusty — Jerzy Szmit
5.1. Obliczanie przepustów
Wymagania dotyczące przepustów.
Wytyczne obliczeniowe
Sprawdzenie konstrukcji przepustu pod względem cieplnym
5.2. Typowe konstrukcje przepustów transformatorowych.
Przepusty na napięcie niskie i średnie.
Przepusty na napięcia bardzo wysokie.
Część przepustu wiodąca prąd.
5.3. Mocowanie przepustów

6. Części konstrukcyjne transformatorów — Zbigniew Kopczyński
6.1. Konstrukcje prasujące i nośne części wyjmowanej transformatora
Rola konstrukcji prasującej
Konstrukcje prasujące uzwojenia.
Konstrukcje nośne transformatorów
6.2. Budowa i obliczanie belek jarzmowych.
Konstrukcja belek jarzmowych.
Kanały chłodzące przy belkach jarzmowych
Izolacja śrub jarzmowych.
Obliczanie belek na działanie sił prasujących jarzma.
Obliczanie belek i śrub jarzmowych na działanie sił przy podnoszeniu
rdzenia
Obliczanie docisku na izolację między śrubą prasującą a belką jarz¬mową
Obliczanie kloców nośnych
Obliczanie wkrętów kloców nośnych
Obliczanie belek i śrub jarzmowych oraz kloców nośnych na działanie sił elektrodynamicznych
Obliczanie spawanych belek jarzmowych
Obliczenie pierścienia prasującego
Obliczenie przekroju śrub spychowych.
6.3. Kadzie transformatorowe.
Rodzaje kadzi transformatorowych.
Ustalenie wewnętrznych wymiarów kadzi.
Kadzie z blachy gładkiej.
Kadzie z blachy falistej.
Kadzie rurowe
Kadzie radiatorowe i kadzie z oddzielnymi chłodnicami
Kadzie kloszowe.
Kadzie szafowe
Obliczanie pasa wzmacniającego cylindryczną część kadzi
Obliczanie płaskich części kadzi transformatorowych
Elementy składowe kadzi.
Przykład. Sprawdzenie mechanicznej wytrzymałości kadzi transformatora trójuzwojeniowego 16MVA, 110 kV.

7. Wyposażenie transformatorów — Jerzy Szmit.
7.1. Przekaźnik gazowo-podmuchowy
7.2. Rura wydechowa
7.3. Wskaźniki temperatury
7.4. Przełączniki zaczepów do regulacji w stanie beznapięciowym
7.5. Ochrona oleju w transformatorze
7.6. Pozostałe wyposażenie transformatora

8. Impregnacja i suszenie uzwojeń transformatorów — Jerzy Szmit
8.1. Impregnacja uzwojeń transformatorów
Cel impregnacji
Impregnacja uzwojeń transformatorów olejowych.
Impregnacja uzwojeń transformatorów suchych
8.2. Suszenie transformatorów
Zawartość wilgoci w izolacji.
Metody suszenia
Metody kontroli procesu suszenia
Suszenie w suszarni powietrznej
Suszenie w suszarni próżniowej
Przechowywanie wysuszonego transformatora bez oleju

9. Montaż transformatorów — Zbigniew Kopczyński
9.1. Czynności związane z montażem transformatora.
9.2. Składanie rdzeni
9.3. Przygotowanie uzwojeń do montażu.
Czynności wstępne.
Prasowanie uzwojeń.
9.4. Przebieg montażu uzwojeń.
Uzwojenia z tulejami izolacyjnymi.
Uzwojenia z izolacją miękką.
9.5. Końcowe czynności montażowe
9.6. Czynności po skończonym suszeniu uzwojenia

10. Grzanie się i chłodzenie transformatora — Eugeniusz Jezierski
10.1. Grzanie się i. chłodzenie uzwojeń
Cewki rurowe jedno- lub dwuwarstwowe.
Cewki wielowarstwowe
Uzwojenie z pojedynczych cewek wielowarstwowych
Uzwojenie z cewek płaskich.
Cewka cylindryczna dwustronnie chłodzona.
10.2. Grzanie się i chłodzenie rdzeni
10.3. Nagrzewanie i chłodzenie oleju
Chłodzenie naturalne (symbol OP).
Chłodzenie olejowe ze sztucznym przewietrzaniem (symbol OD)
Chłodzenie z wymuszonym obiegiem oleju i oddzielną chłodnicą
Porównanie rozmaitych rodzajów chłodzenia
10.4. Wpływ zewnętrznych czynników na grzanie się i chłodzenie transfor¬matorów
Wysokość ustawienia transformatora n.p.m
Wpływ wiatru,
Wpływ nasłonecznienia.
Wpływ deszczu
10.5. Uwagi końcowe

11. Nieustalone stany cieplne transformatora — -Jerzy Szmit.
11.1. Pojęcie mocy transformatora z punktu widzenia cieplnego
11.2. Grzanie się transformatora przy zmianach obciążenia.
11.3. Starzenie się izolacji transformatora.
11.4. Obciążenie transformatora w obniżonej temperaturze otoczenia
11.5. Dopuszczalne obciążenie po uprzednim niedociążeniu.
11.6. Przeciążenie zależne od przebiegu dobowej krzywej zapotrzebowania mocy.,
11.7. Przeciążenia zakłóceniowe
11.8. Starzenie się izolacji w transformatorach suchych
11.9. Przeciążanie transformatorów suchych.
11.10. Zwarcie ruchowe

12. Obliczanie transformatora — Zbigniew Kopczyński.
12.1. Uwagi ogólne
12.2 Obliczanie obwodu magnetycznego
Obliczanie przekroju kolumny.
Obliczanie przekroju jarzma
Obliczanie wysokości kolumny.
Odstęp między osiami kolumn i długość jarzma.
Obliczanie strat w żelazie
12.3. Obliczanie obwodu elektrycznego transformatora
Ustalenie liczby zwojów.
Obliczanie przekroju przewodów.
Ukształtowanie uzwojeń.
Izolacja przewodów
12.4. Uwagi dotyczące projektowania transformatorów z blachy walcowa¬nej na zimno
12.5. Uwagi dotyczące projektowania transformatorów z uzwojeniami alu¬miniowymi
Projektowanie transformatora z uzwojeniem aluminiowym na rdzeniu
transformatora z uzwojeniem miedzianym
Projektowanie transformatora z uzwojeniem aluminiowym o stratach równych stratom transformatora z uzwojeniem miedzianym
12.6. Uwagi dotyczące projektowania serii transformatorów
12.7. Ograniczenia gabarytowe przy projektowaniu transformatorów wiel¬kich mocy.
12.8. Sprawdzenie dynamicznej wytrzymałości uzwojeń
Uwagi ogólne
Siły promieniowe.
Siły osiowe
12.9. Przybliżone obliczenie intensywności i głośności szumu transformatora
12.10. Tok obliczeń i sprawdzenie wyników obliczeń transformatora
12.11. Obliczenie transformatora na gospodarność.

13. Transformatory regulacyjne — Zygmunt Gogolewski
13.1. Wstęp i klasyfikacja transformatorów regulacyjnych
13.2. Analiza schematów stosowanych w podgrupie A
13.3. Analiza schematów stosowanych w podgrupie B
13.4. Wytyczne projektowania transformatorów
13.5. Konstrukcja wybieraków i przełączników roboczych.
13.6. Napędy wybieraków i przełączników.
13.7. Ogólne kompozycje konstrukcyjne transformatorów regulacyjnych
13.8. Inne problemy elektryczne dotyczące transformatorów regulacyjnych

14. Transformatory suche — Jerzy Szmit.
141. Zasady budowy i granice zastosowania
14.2. Wymiana ciepła.
14.3. Dopuszczalna indukcja w rdzeniu
14.4. Dopuszczalne gęstości prądu w uzwojeniach miedzianych
14.5. Dopuszczalne gęstości prądu w uzwojeniach aluminiowych
14.6. Odległości izolacyjne w transformatorach suchych
14.7. Transformatory suche w normalnym wykonaniu
14.8. Transformatory ognioszczelne dla górnictwa

15. Przykłady obliczeń transformatorów — Zbigniew Kopczyński i Jerzy Szmit
15.1. Przykład obliczania transformatora 160 kVA, 30 kV (3 warianty)
15.2. Przykład obliczania transformatora regulacyjnego 6,3 MV A, 30 kV (2 warianty)
15.3. Sprawdzenie mechanicznej wytrzymałości uzwojeń
15.4. Przykład obliczania transformatora trójuzwojeniowego 40/20/30 MVA, 60/20/6,3 kV
15.5. Przykład obliczania transformatora 63 MVA, 121/10,5 kV
15.6. Przykład obliczania transformatora piecowego.

16. Badanie transformatorów — Eugeniusz Jezierski.
16.1. Pomiar przekładni
Definicje i dopuszczalne odchyłki.
Pomiar bezpośredni
Pomiar przekładni metodą porównawczą
Pomiar przekładni metodą kompensacyjną
Sprawdzenie przekładni uzwojenie wyrównawcze-uzwojenie robocze Wstępny pomiar przekładni
16.2. Kierunek nawinięcia uzwojeń.
16.3. Wyznaczenie grupy układów połączeń w transformatorach trójfazowych
Sprawdzenie grupy połączeń prądem zmiennym
Sprawdzenie grupy połączeń prądem stałym.
Sprawdzenie grupy połączeń fazomierzem
Sprawdzenie grupy połączeń przy pomiarze przekładni metodą mostkową.
16.4. Próba stanu jałowego transformatora.
Technika pomiaru
Straty mocy w stanie jałowym.
Przeliczenie wyników pomiaru mocy na warunki znamionowe Pomiar wstępny.
16.5. Pomiary oporności czynnej uzwojeń transformatora
16.6. Próba stanu zwarcia transformatora
Technika pomiaru.
Przeliczanie wyników pomiarów.
Próba zwarcia transformatora trójuzwojeniowego
Próba zwarcia autotransformatora
Dopuszczalne odchyłki
16.7. Próba cieplna transformatora
Cel próby cieplnej.
Metoda zwarcia
Praca przeciwsobna
Inne metody zastępcze i porównanie metod
Pomiar temperatur podczas próby cieplnej
Pomiar przyrostu temperatury uzwojeń po próbie cieplnej
16.8. Pomiar oporności transformatora dla składowej zerowej prądu
Technika pomiaru.
Dobór napięcia zasilającego i zakresów przyrządów pomiarowych
Pomiar przy zasilaniu uzwojenia połączonego w trójkąt
Zależność oporności od rozmieszczenia uzwojeń.
16.9. Próby wytrzymałości dynamicznej transformatora
16.10. Rodzaje prób transformatora

17. Badania profilaktyczne transformatorów — Zygmunt Gogolewski
17.1. Wyszczególnienie prób profilaktycznych.
17.2. Pomiar oporności izolacji uzwojeń
17.3. Pomiar prądu upływności przy zastosowaniu napięcia wyprostowanego
17.4. Pomiar tg<5 izolacji głównej oraz pojemności uzwojeń.
17.5. Pomiar porównawczy pojemności w różnych temperaturach lub przy różnych częstotliwościach.
17.6. Próba na przebicie.
17.7. Pomiar napięcia jonizacji.
17.8. Wnioski końcowe.

18. Uszkodzenia transformatorów — Zygmunt Gogolewski
18.1. Uszkodzenia żelaza czynnego
Uszkodzenia powstające wskutek prądów wirowych.
Uszkodzenia powstające wskutek prądów pasożytniczych
Uszkodzenia powstające wskutek sił magnetycznych.
Środki zapobiegawcze przeciw uszkodzeniu żelaza czynnego
18.2. Uszkodzenia uzwojeń
Istota i przebieg uszkodzeń uzwojeń
Konstrukcyjne przyczyny uszkodzeń uzwojeń.
Technologiczne przyczyny uszkodzeń uzwojeń.
Ruchowe przyczyny uszkodzeń uzw7ojcń.
18.3. Uszkodzenia przełączników zaczepów.
18.4. Uszkodzenia przepustów.
18.5. Uszkodzenia kadzi i części konstrukcyjnych
18.6. Badanie uszkodzeń.

19. Transport transformatorów — Zbigniew Kopczyński.
19.1. Uwagi ogólne
19.2. Transport transformatorów koleją
Przewóz transformatora platformą kolejową.
Przewóz transformatora wagonem z obniżoną platformą
Przewóz transformatora wagonem burtowym
Przewóz transformatora wagonem mostowym.
Transformatory wagonowe
Przewóz transformatorów w stanie rozmontowanym.
19.3. Transport transformatorów drogami kołowymi.
19.4. Ciężar transportowy transformatora.
19 5. Umocowanie transformatora na platformie kolejowej
Siły działające na transformator podczas przewozu
Obliczanie sił wywracających transformator
Obliczanie sił działających poziomo na transformator
Wykonanie zamocowań transformatora
19.6. Opakowanie

Wykaz piśmiennictwa

 

 

TRANSFORMATORY budowa projektowanie JEZIERSKI spis

strona o mnie | nasza oferta | komentarze | kontakt

Copyright © 2011 Profi-Libris Marcin Badocha
created by krzysztofschmidt