Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Szara księga POLITYKA EKSPANSJI I NEOHITLERYZM

19-01-2012, 14:08
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 25 zł     
Użytkownik Askeladden
numer aukcji: 2033609998
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 7   
Koniec: 12-01-2012 20:20:01

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
Język: polski
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

Dostawa i płatność

    Płatność z góry
    • Przelew bankowy
    • List polecony ekonomiczny                    7,50 zł

    • List polecony priorytetowy                      9 zł
                    

                    Tytuł: POLITYKA EKSPANSJI I NEOHITLERYZM W NIEMCZECH ZACHODNICH      KULISY
      CELE
      METODY
      DOKUMENTACJA
      SPORZĄDZONA
      PRZEZ
      NACZELNĄ
      RADĘ
      FRONTU
      JEDNOŚCI
      NARODU
      NIEMIECKIEJ
      REPUBLIKI
      DEMOKRATYCZNEJ

                    Autor: 

                    Wydawnictwo i rok wydania: Interpress 1968 Wyd. I
      3000 + 260 egz.

                    Stan: db- przytarcia okladki, zadarcia okladki i na grzbiecie, przygiecie rogow stron, pieczatki z Tow. Ziem. Zach.

                    Oprawa: miekka

                    Ilość stron: 522 str.

                    Format: 17x24 cm

                    Ilustracje: posiada

                    Spis treści: 

      11 BONN ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU EUROPY
      12 Roszczenie do wyłącznego repre­zentowania zagraża bezpieczeństwu Europy
      15 Senat zachodnioberliński spiskuje razem z Kiesingerem
      17 Spisek atomowy wyłącznych re­prezentantów
      20 Wylęgarnie neohitleryzmu i eks­pansji
      22 NRD demaskuje bońskie pełno­mocnictwa na wypadek stanu wy­jątkowego
      25 Niemcy zachodnie potrzebują no­wej polityki
      29 KULISY - CELE - METODY
      ROZDZIAŁ I 5 44 NOWY ETAP POLITYKI EKSPANSJONIZMU
      zentowania 50 Pod maską uśmiechów
      44 METODA RIBBENTROPA 49 Roszczenie do wyłącznego repre-
      46 Strategia globalna i przerzucanie mostów
      SZARA KSIĘGA
      SPIS TREŚCI


      ROZDZIAŁ III 184 PODSTAWY EKONOMICZNE EKSPANSJI I NEOHITLERYZMU
      ROZDZIAŁ IV 251 PRZEJŚCIE DO NEOHITLEROWSKICH METOD RZĄDZENIA
      258 „Skoncentrowana akcja11 przeciwko związkom zawodowym
      Zagrożone prawo współdecy­
      dowania
      ZBURZENIE DEMOKRATYCZ­
      NYCH POSTANOWIEŃ KON-
      ROZDZIAŁ II 132 BROŃ NUKLEARNA JAKO ŚRODEK PRESJI WOBEC NARODÓW EUROPY
      Pierwsze plany zbrojeń ato­
      mowych
      Ofensywa rządu Kiesingera-
      -Straussa
      134 Różne drogi wiodą ku bombie
      137 Działalność przeciwko układowi
      51 Tajne postanowienia wykonawcze 53 Szary plan i szare eminencje
      Rada Naukowa — organ oficjalny
      Zespolenie państwowo-monopoli-
      styczne
      58 Hitlerowscy specjaliści od rabun­ków w „Radzie Naukowejlf
      Pobrzękiwanie szablą
      Punkty programu doraźnego

      Tajne wykazy w szafie pancernej
      Wzorem: a Zielona teczka^ Góringa

      Od Mozeli do Kłajpedy
      Przede wszystkim być Niemcem
      73 Rewizjonizm w atlasie szkolnym

      Teren eksperymentalny — Berlin
      Zachodni
      Tajny memoriał Senatu Berlina
      Zachodniego
      80 NOWA TAKTYKA STAREJ POLITYKI WSCHODNIEJ
      W ślepjTn zaułku
      Pozory i rzeczywistość

      Polityka wschodnia przeciw NRD
      Testament Wenzela Jakscha
      „Obowiązek opieki11 dla zamasko­
      wania dążeń odwetowych
      90 „Przestrzeń życiowa11 w obcych państwach
      90 Kompani w rządzie
      92 Rewizjonizm w stosunku do Polski
      94 Pajęcza sieć rewizjonizmu
      o nierozpowszechnianiu broni nuklearnych
      96 Hassel — specjalista od kontrrewo­lucji
      97 Plac ćwiczeń — Górna Adyga
      99 STARA IDEA: DOMINACJA NAD
      EUROPĄ ZACHODNIĄ 100 EWG jako narzędzie
      Polityka wywierania nacisku
      Przenikanie do kluczowych stano­
      wisk w NATO
      106 SPISEK Z IMPERIALIZMEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH
      KRWAWE PRZYGODY
      W WIETNAMIE
      Nekrologi
      Eksport w celu wspierania agresji
      Kredyty dla dyktatorów
      Pod płaszczykiem dewizowych
      płatności wyrównawczych
      Zjfski z wojny chemicznej
      Technicy na żołdzie wojskowym
      Legion lotników wojskowych
      KOLONIALIZM W NOWYM
      WYDANIU
      122 Monopole chcą więcej
      124 Roszczenie do wyłącznego repre­zentowania Niemiec w stosunkach z ^ trzecim światem k
      aBen Wisch of Arabia^
      STARA KADRA W MINISTER­
      STWIE SPRAW ZAGRANICZ­
      NYCH
      127 Brunatne kamizelki w mini­
      sterstwie...
      128 ...i brunatne fraki w ambasadach
      130 „Badacze Wschodu11 jako doradcy
      144 Obłudny argument postępu
      naukowo-technicznego
      145 ^Równouprawnieniem a la Hitler
      147 Szantażowanie sojuszników
      w NATO
      147 W obawie przed opinią publiczną 150 NOWY KIERUNEK: KARTEL RAKIETOWO-ATOMOWY
      150 Spisek spod znaku bomby 157 Kuźnie broni atomowej 161 Tajne układy z dyktatorami
      faszystowskimi 167 Konspiracja z Izraelem wokół
      broni atomowej 169 Potentaci atomowego klubu
      184 SKUPIANIE POTĘGI 184 Odwrót od Poczdamu 187 Miliarderzy organizują koncen­trację
      Monopole określają kierunek
      polityki
      Rada gospodarcza CDU — spadko­
      bierczynią kręgu przyjaciół
      Himmlera
      193 Trust mózgów związków monopoli
      195 GOSPODARKA ZBROJENIOWA -
      BENEFICJUM MILIARDERÓW 195 Budżet w służbie militaryzmu 199 Wojenny taniec wokół złotego
      cielca
      206 Kto i co dostarcza Bundeswehrze 213 HITLEROWSCY KIEROWNICY
      GOSPODARKI WOJENNEJ NA
      KLUCZOWYCH STANOWISKACH 213 „Niepokonani11
      MASY PRACUJĄCE ZOSTAJĄ
      POZBAWIONE PRAW
      Generalny atak na zdobycze
      socjalne
      Skracanie czasu pracy, obniżka
      płac, zwolnienia
      7 255 Zaostrzenie wyzysku
      Płace maleją — zyski wzrastają
      Pełnomocnictwa w celu umocnienia
      panowania monopoli

      Nielegalna produkcja rakiet dla
      potrzeb militarnych
      W oparciu o własny arsenał
      177 Poprzez współprace, z sojusznikami
      NATO
      177 Przez wzajemne umowy 179 Na kluczowych stanowiskach
      216 Od A (jak Abs) do Z (jak Zangenl
      MOCNY CZŁOWIEK MONOPOLI:
      STRAUSS
      ?^aulca wyniesiona z okresu
      hitlerowskiego
      Koncepcja Franz-Josefa Straussa
      na temat ekspansji

      Neohitleryzm w polityce
      wewnętrznej
      Powiązania z przemysłem zbroje­
      niowym

      Minister finansów monopoli
      Brunatni bankierzy Blessinga
      230 WYKONAWCA: SCHILLER
      230 Hitlerowski profesor...
      240 ...jego hitlerowska załoga 245 NIERÓWNOMIERNY ROZWÓJ ZAOSTRZA SPRZECZNOŚCI
      STYTUCJI 264 Porównania 290 Ogólnie należy stwierdzić
      Wyprzedzanie zachodnich sąsiadów
      Zmora gospodarczych fluktuacji
      SZARA KSIĘGA
      SPIS TREŚCI

      Szmira w 3 miliardach broszur
      Nielegalna cenzura
      381 Samowola „samokontroli11 385 Fala Bondyzmu 385 Zeszyty żołnierskie 388 Głosy przestrogi
      INSTRUMENT AGRESJI
      Zenker
      tłbelhack
      420 Kielmansegg
      422 POSIEW PRZEMOCY
      428 GENEZA NEOFASZYZMU
      Usidlanie młodzieży
      Stary emblemat: Hełm stalowy
      433 Bundeswehra — pomocnik w wy­
      borach NPD

      Bundeswehra jako potencjał wy­
      borczy NPD
      NPD faszyzuje armię
      Kariera kapitana Hossa
      441 NAWRÓT DO WEHRMACHTU
      445 Coś dla ducha
      449 Symbole dnia wczorajszego
      Ukoronowanie: SS — trupie
      czaszki w Bundeswehrze
      SS-mani w Bundeswehrze
      ROZDZIAŁ V 330 URABIANIE LUDZI W DUCHU EKSPANSJI I NEOHITLERYZMU
      468 NPD paruje cięcia
      471 Demagogia na drugim zjeździe
      partyjnym NPD 474 PROGRAMOWANIE NOWEGO
      MITU 476 IDENTYCZNOŚĆ TEZ NSDAP,
      NPD i CDU/CSU
      Na drodze do totalnej dyktatury
      kanclerskiej
      Federalny Urząd Kanclerski —
      zmodernizowana Kancelaria
      Rzeszy
      295 Nowe wydania ustaw wyjątkowych
      Pętla nowego prawa karnego
      8 ustawa w sprawie zmiany prawa
      karnego legalizuje samowolę wy­
      miaru sprawiedliwości

      Ustawa ta zaostrza karalność
      dążeń do porozumienia
      Rozszerzenie pojęcia zdrady stanu

      Wprowadzenie „interesu wywiadu11
      jako nowego pojęcia stanu
      faktycznego
      Rozszerzenie zakazu strajków
      Ustawy chronią sprzeczne z kon­
      stytucją praktyki rządu
      Rozporządzenie wyjątkowe wpro­
      wadza wojenne prawo karne
      Likwidacja ustalonej w konstytu­
      cji organizacji sądów
      330 ZAPRZEPASZCZONA SPOSOB­NOŚĆ DUCHOWEGO ODRO­DZENIA
      330 Nauki wyniesione z wojny 332 Nowa legenda o ciosie w plecy 334 FALA NACJONALIZMU PO 13 ZJEŹDZIE CDU
      Ideał obywatela-konsumenta
      Gwałtownie zerwani ze snu
      Fanfary „elity duchowej11

      Wojna w czwartym wymiarze
      Powrót do psychologii z okresu
      Hitlera
      PAŃSTWOWE NARZĘDZIA
      PODJUDZANIA

      Początek w szkole
      System kanałów
      Federalna Centrala politycznego
      wypaczania
      304 Likwidacja niezawisłości sędziów
      Podważenie jawności wymiaru
      sprawiedliwości
      Ograniczenie zasad postępowania
      karnego w stosunku do obywatela

      Sieć politycznych Izb Karnych
      Decydująca rola ustawodawstwa
      stanu wyjątkowego
      Decydujące ustawy dyktatorskie
      już uchwalone
      309 Praktyczna próba dyktatury stanu wyjątkowego w manewrach „Fallex 6611
      312 Spisek rządu Kiesingera/Straussa
      Dyktatorskie ustawy wymierzone
      przeciwko własnej ludności
      Frontalny atak na prawa
      robotnicze
      320 Dyktatorskie pełnomocnictwa dla
      aparatu przymusu 325 Zabezpieczenie władzy przez
      reformę prawa wyborczego
      346 Na konferencjach nie porusza się
      spraw kultury
      347 „Wiedza o Wschodzie11 w nauczaniu
      349 SZKOŁA W SZPONACH
      URABIACZY 349 Zarażanie młodzieży 352 Diabolizowanie odwiecznych
      wrogów
      Muzy, których nie oszczędzono
      Nauczyciele w NPD
      BRUNATNA FALA I JEJ INTE­
      LEKTUALNE SZUMOWINY
      358 Wtargnięcie na uniwersytety 361 Profesorowie i literaci 363 CODZIENNE ŚRODKI
      MASOWEGO PRZEKAZU 365 Hitlerowscy propagandziści znowu
      nadają ton
      367 POTĘGA AXELA CAESARA
      SPRINGERA 373 UNIFORMIZACJA
      POPRZEZ SZANTAŻ 373 Nagonka na profesora Jaspersa 375 Nacisk odwetowych przywódców 378 WSPIERAJĄCY OGIEŃ
      PRZEMYSŁU ROZRYWKOWEGO
      ROZDZIAŁ VI 390 BUNDESWEHRA - OGNISKO NEOFASZYZMU I
      CZY ZNOWU MAJĄ ZAGRZMIEĆ 417 Moll
      STRZAŁY 418 Steinhoff
      BUNT GENERAŁÓW
      394 MACHINA ZBROJENIOWA 397 INTEGRACJA
      MARSZ NAPRZÓD
      DOKTRYNA WOJNY
      „Obraz wojny11

      „Koncepcja wysuniętej obrony11
      „Obrona totalna11
      „Eskalacja11

      MILITARYZACJA
      SPOŁECZEŃSTWA
      Ustawodawstwo wyjątkowe
      Wojska obrony terytorialnej
      PRÓBA GENERALNA
      410 Podczas ćwiczeń „Fallex 6611 412 „Panthersprung11
      GENERAŁOWIE BELZEBUBA
      De Maiziere
      417 Buchs
      ROZDZIAŁ VII 457 NPD - PRODUKT I BOJÓWKA MONOPOLI
      457 Wychuchana roślina systemu bońskiego
      462 WŁADCY I MISTRZOWIE
      9 NEOHITLERYZMU
      464 Związki przedsiębiorców wkra­czają do akcji
      467 Poparcie ze strony rządu
      S Z AR A KSIĘGA
      480 FINANSOWANIE PRZEZ WIELKI PRZEMYSŁ
      482 POWIĄZANIA POMIĘDZY CDU/CSU i NPD
      488 RUCH HITLEROWSKI JAKO NAUCZYCIEL
      495 TARAN PRZECIWKO
      ZWIĄZKOM ZAWODOWYM
      497 STARZY HITLEROWCY JAKO BOJOWA ELITA
      502 SZANTAŻ W STOSUNKU -DO ZAGRANICY
      ROZDZIAŁ VIII 508 LUDZIE, BĄDŹCIE CZUJNI!      Strona o mnie

      Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)


      Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.