Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska.EBOOK

15-07-2012, 23:10
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.
Cena kup teraz: 44,83 zł     
Użytkownik poltax
numer aukcji: 2429838999
Miejscowość Warszawa
Zostało sztuk: 5    Wyświetleń: 33   
Koniec: 18-07-2012 11:39:54
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska. Wykaz terminów prawniczych w 2012 roku. E-BOOK

Autor: Marta Pawlak
Wydawca: Verlag Dashofer Sp. z o.o.
ISBN:[zasłonięte]978-8337-067-6_e
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 32
Format: plik PDF
Wydanie: ED-KAL

Wysyłka w ciągu 24 godzin


Seria: OCHRONA ŚRODOWISKA
EAN: 978[zasłonięte][zasłonięte]53706Elektroniczna książka w pliku PDF (ebook). Ten produkt, po zakupieniu i opłaceniu, wysłany zostanie e-mailem.Tematyka

Publikacja stanowi zbiór terminów prawniczych na 2012 rok, istotnych dla specjalisty ds. środowiska.

Została przygotowana na podstawie analizy aktów prawnych z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z początkiem 2012 r.

Dla każdego miesiąca wskazano istotne terminy w ochronie środowiska wraz z podstawą prawną, z której wynika dany obowiązek.

Korzyści:

- Zawiera wykaz najważniejszych terminów dotyczących specjalisty ds. ochrony środowiska
- Jest oparty na aktualnych przepisach prawnych
- Pomaga w dotrzymaniu terminów składania dokumentów i opłat wymaganych prawem
- Jest przejrzysty, prosty w użyciu
- Zawiera miejsce na własne notatki

Autorzy

Marta Pawlak
- prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone przez Univeristy of Floryda - Fredric G. Levin College of Law. Stypendystka programu LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego na Universidade Portuguesa w Lizbonie, współpracuje z dużą kancelarią.


SPIS TREŚCI:

Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska został przygotowany na podstawie analizy aktów prawnych (obejmujących poniżej wymienione ustawy wraz z aktami wykonawczymi do nich), według stanu na 1 styczeń 2012 r. uwzględniającego zmiany, które weszły w życie z początkiem 2012 r.:

- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367, ze zmianami)
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 236, poz. 2008, ze zmianami);
- ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 695);
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150, ze zmianami);
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011, Nr 163, poz. 981)
- ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2009 r., Nr 130, poz. 1070, ze zmianami);
- ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, ze zmianami);
- ustawy z dnia 11 maja 2001 r. opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, ze zmianami);
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1263, ze zmianami);
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r., Nr 25, poz. 202, ze zmianami);
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495, ze zmianami);
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31);
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2011 r., Nr 95, poz. 558);
- rozporządzenia z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. z 2008 r., Nr 215, poz. 1366)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2006 r., Nr 140, poz. 994)


Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska.EBOOK