Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

INDIE MOTYWY INDYJSKIE LITERATURA POLSKA INDIANIZM

26-06-2012, 21:18
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 49,99 zł     
Użytkownik inkastelacja
numer aukcji: 2402757351
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 5   
Koniec: 16-06-2012 18:29:20

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
Okładka: twarda z obwolutą
Rok wydania (xxxx): 1981
Język: polski
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.KLIKAJĄC TUTAJ MOŻESZ ŚCIĄGNĄĆ LUB OTWORZYĆ PLIK ZE SPISEM KOMPLETNYM

Książka Jana Tuczyńskiego, docenta Uniwersytetu Gdańskiego, ma charakter monograficznego ujęcia zagadnienia motywów indyjskich w literaturze polskiej. Jest pierwszym w naszym piśmiennictwie tak obszernym zarysem omawiającym powiązania literatury polskiej z kręgiem oddziaływania kultury i literatury indyjskiej. Nazywając to zjawisko in-dianizmem, autor widzi tu -oczywiście w skromniejszych wymiarach - analogię z obrazem hellenizmu w literaturze polskiej.
Na ciąg rozwojowy indianizmu polskiego składa się łańcuch nazwisk od Krasickiego, Karpińskie-go, pierwszych ludoznawców przez wielkich romantyków (Mickiewicz, Słowacki) i Młodą Polskę (Tetmajer, Lange, Kasprowicz, Miciński, Leśmian, Staff) do schyłku okresu międzywojennego (np. S. I. Witkiewicz). Ciąg ten osadzony jest w kontekście związków indianistyki polskiej z indianisty-ką i orientalistyką europejską, wiąże się z wpływem europejskiej myśli filozoficznej (Herder, F. Schlegel, Schopenhauer) oraz z podejmowanymi wielokrotnie w przeszłości studiami historycznymi (np. Lelewel), filozoficznymi, estetycznymi i psychologicznymi (np. Cieszkowski, Lutosławski, Abramowski, Straszewski).
Przedstawiony w książce obraz dziejów polskich zainteresowań kulturą, filozofią i literaturą indyjską rzuca wiele nowego światła na niektóre polskie zjawiska literackie, zwłaszcza na romantyzm i Młodą Polskę.
JAN TUCZYŃSKI
Motywy indyjskie w literaturze polskiej
WARSZAWA 1981 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NUKOWE
Okładkę projektował ZENON JANUSZEWSKI
Indeksy opiacowała STANISŁAWA TUCZYŃSKA
Redaktoi JAN WOJNOWSKI
Redaktor techniczny ZOFIA BOROS
Korektor WIESŁAWA PARZY
SPIS TREŚCI

Od autora............................ 5
1. Wprowadzenie ......................... 7
II. Preindianizm .......................... 27
III. Orientalizm romantyczny .................... 33
Geneza, usytuowanie, oceny.................... 33
Receptorzy, pośrednicy popularyzatorzy............... 41
Ośrodki indianizmu w Polsce................. . 45
Sanskryt nad Wisłą. Walenty Skorochód Majeu"- .......... 52
Przekłady .......................... 55
Krytyka literacka .............,.......... 58
Badanie starożytności słowiańskich................. 61
Adam Mickiewicz....................... 63
Augusi Cieszkowski...................... 72
Juliusz Słowacki........................ 75
Cyprian Norwid ...................... 96
Józef Ignacy Kraszewski .................... 99
IV. Pozytywizm i Młoda Polska ................... 111
ExOrientelux.......................... 111
Schopenhauer .......................... 112
Ekskurs: spory wokół nirwany................... 117
Odrodzenie nurtu wedyjskiego .................. 120
Wincenty Lutosławski ...................... 125
Edward Abramowski....................... 127
Marian Zdziechowski ...................... 130
Adam Asnyk .......................... 132
Kazimierz Tetmajer ....................... 134
Antoni Lange.......................... 135
Jan Kasprowicz ......................... 138
Magia A(mana ......................... 155
Staff i Leśmian........................ 166
Sieroszewski i Conrad ...................... 170
V. Okres międzywojenny ...................... 181
Główne formy recepcji...................... 181
„Zdrój" ............................ 183
Witkacy ........................... 186
Stanisław Maria Saliński ..................... 192
Oddźwięki i pogłosy ....................... 197
VI. Swoiste cechy indianizmu w Polsce................. 200
Bibliografia .......................... 204
Indeks rzeczowy........................ 215
Indeks nazwisk ................... . . 218

OD AUTORA

Od romantycznych snów przechodzimy dziś do bezpośrednich kontaktów z ojczyzną Mahatirn, Gandhiego - do wymiany: handlowej, gospodarczej i kulturalnej. Ta w miana zobowiązuje do głębszego poznania się obu narodów, które zbliżała i zbliża do siebie historia.
Temu celowi służy niniejsza praca, pomyślana jako lektura uzupełniająca dla polonistów, orientalistów i dla każdego, kto interesuje się kulturą Indii - jej promieniowaniem na Europę i Polskę.
Spodziewam się, że książka ukazuje się we właściwym czasie, że wykona swoje zadanie: wypełni rażą^ wyłom w studiach polonistycznych i przerwie niemiłe milczenie o indianizmie polskim w obcojęzycznych monografiach.

Jan Tuczyński
Gdynia, dnia 20 VII 1978

BIBLIOGRAFIA

Abramowski E., Oddechy jako czynnik życia duchowego, [w:] Prace z psychologii
doświadczalnej wychodzące pod red. E. Abramowskiego, t. I, Warszawa 1913. Abramowski E., Pierwiastki indywidualne w socjologii, Warszawa 1899. Abramowski E., Pierwsze zbiorowe wydanie dziel treści filozoficznej i społecznej,
w opracowaniu K. Krzeczkowskiego, t. II, Warszawa 1924. Abramowski E., Pierwsze zbiorowe wydanie dziel treści filozoficznej i społecznej,
w opracowaniu K. Krzeczkowskiego, t. III, Warszawa 1927. Abramowski E., Źródła podświadomości i jej przejawy, Warszawa 1914. Adelung F., Literatur der Sanskrit-Sprache, St. Petersburg 1837. Ampćre J., The Vishnu Purana, a System of Hindu Mythology and Tradition, transla-
ted by A. H. Wilson 1840, ,,Revue de deux mondes" 1840. Anderson J. D., A Manuel of the Bengali Language, Cambridge 1920. Antologia indyjska, t. IV (wyd. drugie, rozszerzone), Gudżerati Gandhi - wyjątki,
przekład W. Dynowskiej, Bibl. Polsko-Indyjska, Madras 1960. Ayyub Abu S., The Aestetic Philosophy of Tagore, [w:] A Centenary Yolume. Rabin-
dranath Tagore ii861 - 1961), New Delhi 1961. Bachelard G., La poitiąue de la reterie, Paris 1961. Bachofen J., Der Mythus ton Orient und Occident, Miinchen 1926. Bachórz J., O polskim egzotyzmie romantycznym, [w:] Problemy polskiego romantyzmu, Wrocław 1974.
Bakę A. A., Tagore and Western Musie, [w:] A Centenary Volume [...], op. cit. Backvis C, Słowacki et Vheritage baroąue, [w:] Juliusz Słowacki 1809 - 1849. Księga
zbiorowa w stulecie zgonu, London 1951. Baillot A., Influence de la philosophie de Schopenhauer en France 1860 - 1900), Paris
1927. Bailly J., Lettres sur 1'origine des sciences et sur celle des peuples de VAsie, Londres
et Paris 1770.
Bandtkie S. J., Dzieje narodu polskiego, t. I, Wrocław 1835. Baranowska M., Miciński. Między poezją a snem, „Teksty" 1973, nr 2. Bartnicka J., Przybyszewski jako teoretyk sztuki, „Przegląd Humanistyczny" 1962,
nr 5.
Batowski H., Mickiewicz jako badacz Słowiańszczyzny, Warszawa 1956.
Beer M., Sammtliche Werke, Leipzig 1835.
Bhagawadgltd, przeł. z sanskrytu S. F. Michalski, Warszawa 1927.
Bielak F., Motywy franciszkańskie w literaturze polskiej, Kraków 1928.
Borkowski Dunin L., O najdawniejszych zabytkach pisemnych, Lwów 1850.
Borowy W., O wpływach i zależnościach w literaturze, Kraków 1921.
Bfhad-Arar)yaka-upanisad, traduite et annotće par E". Senart, Paris 1934.
Brodziński K., Pisma, Poznań 1872.
Brunetiere F., Vevolution de la poesie en France, t. I - II, Paris 1895.
Burnouf E., De la langue et de la litterature sanscrite, „Revue des deux mondes",
1 II 1833.
Byrski M. K., Grotowski a tradycja indyjska, „Dialog" 1969, nr 8. Byrski M. K., Ludowy teatr indyjski, „Dialog" 1971, nr 4. Byrski M. K., Teatr najantyczniejszy, „Pamiętnik Teatralny" 1969, z. 1-2. Cornill A., Arthur Schopenhauer als Ubergangsformation von einer idealistisclien
in eine realistische Weltanschauung dargestellt, Heidelberg 1856. Casamian L., Symbolisme et poesie, Neuchatel 1947. Cassirer E., Die Begriffsform im mythischen Denken, Leipzig 1922. Chandógya-upanisad, traduite et annotee par E". Senart, Paris 1930. Chmielowski P., Historia literatury polskiej, Warszawa 1900. Chmielowski P. i Grabowski E., Obraz literatury powszechnej, t. I - II, Warszawa
1895 - 1896.
Chobot J., Nowoczesny ruch spirytualistyczny, Wisła 1937.
Chodakowski Dołęga Z., O Slawiańszczyżnie przed chrześcijaństwem, Kraków 1835. Cieślikowski S., Z poezji i poetyki staroindyjskiej, „Poezja" 1969, nr 8. Cocchiara G., Dzieje folklorystyki w Europie, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1971. Creuzer F. G., Symbolik und Mythologie der alten Vólker, Leipzig 1810. Ćwik W., Wpływ Volneya na „Ród ludzki" Staszica, „Pamiętnik Literacki" 1914/15,
nr XIII. Cyrzyk L., O niektórych teoretycznych aspektach pojęcia ,,orientalistyka", „Przegląd
Orientalistyczny" 1973, z. 2.
Cywiński S., Romantyzm a mesjanizm, Wilno 1914. Czachowski K., Obraz współczesnej literatury polskiej, t. 1, Lwów 1934. Czacki T. i Kucharski A., Najdawniejsze pomniki prawodawstwa słowiańskiego, Warszawa 1838.
Dakota J., Filozofia człowieka, „Życie i Myśl" 1971, nr 6. Dandekar R. N., Der Vedische Mensch, Heidelberg 1938. Danek-Wojnowska B., Stanisław Ignacy Witkiewicz a modernizm. Kształtowanie
idei katastroficznych, Wrocław 1976.
Dankowski G., Die Gotter Griechenlands, Petersburg 1842. David H., Uexotisme hindou chez Th. Gautier, „Revue litterature comparee", juill.-
-sept. 1929.
Dąbrowska M., Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego, Warszawa 1925. Delavigne C, Oeuvres complites, Paris 1836. Deussen P., Allgemeine Geschichte der Philosophie, Leipzig 1920.
Dębicki M. W., Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu, Warszawa 1895.
Dębicki L., Puławy 1762 - 1830, t. I - III, Lwów 1888.
Dhammapadam, przeł. z palijskiego S. F. Michalski-Iwieński, Warszawa 1925.
Dufrenne M., Le poetiąue, Paris 1963.
Die Siindflut nebst drei der wichtigsten Episoden des Mahabharata. Aus der Ursprache
iibersetzt von Franz Bopp ]...], Berlin 1829. Dwadzieścia pięć opowieści wampira, przeł. i oprać. H. Willman-Grabowska, Wrocław
1955. Dziemidok B., Poglądy estetyczne Stanisława Ignacego Witkiewicza, [w:] S. I. Witkie-
wicz, O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne, Warszawa 1976. Eck^tein F., Sur les rapports de Vlnde et de 1'Europe, Paris 1835. Eliade M., Yoga. Unsterblichkeit und Freiheit, Zurich und Stuttgart, 1960. Eliade M., Myth and Reality, New York 1963.
Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. z francuskiego J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966.
Engclhardt E., Rabindranath Tagore als Mensch, Dichter und Philosoph, Berlin 1921. L"Ezour~Vedam ou ancien commentaire Du Vedam [...], Yverdon MDCCXXVIII. Falk M., Indian Elements in Słowacki"s Thought, [w]: Juliusz Słowacki 1809 - 1849.
Księga zbiorowa w stulecie zgonu, hondon 1951. Floryńska H., Spadkobiercy Króla-Ducha, Wrocław 1976. Gawroński A., Początki dramatu indyjskiego a sprawa wpływów greckich, Kraków
1946. Gerould D , Egzotyczność u Witkacego, [w:] Studia o Stanisławie Ignacym Witkie-
wiczu, Wrocław 1972.
Gielecki W., Pomysły filozoficzne w hymnach Rig-vedy, Kraków 1910. Glasenapp H., Yedanta and Buddhism, Kandy 1958. Gomperz H., Die indische Theosophie, Jena 1925.
Goszczyński S., Nowa epoka poezji polskiej, „Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności", Kraków 1835.
Grabowska B., Rozwój poetyki indyjskiej, „Studia Estetyczne", t. X, 1973. Grabowska B., Teoria poetyki sanskryckiej, „Studia Estetyczne", t. X, Warszawa
1973, s. 66 - 77.
Grabowski T., Juliusz Słowacki, Poznań 1926. Hamann J. G., Kreuzzuge der Philologen, Ryga 1762. Hanusch J. I., Die tergleichende wissenschaft des slawischen Mythus [...], Lemberg,
Stanisławów und Tarnów 1842.
Hartmann N., Die Philosophie des deutschen Idealismus, B. I-II, Berlin 1923. Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, przeł. J. Ruszczycówna, t. I-II,
Warszawa 1974. Hau^nerowa S., Zagadnienia obecnej doby w świetle nauk teozoficznych, „Zdrój"
1918, z. 1.
Hazard J., VOrient - thime romantigue, ,,Revue d"art", Mai 1930. Hecker M. F., Schopenhauer und die indische Philosophie, Koln 1897. Her der s sdmmt liche Werke, herausgegeben von B. Suphan, B. I—XXXIII, Berlin
1[zasłonięte]877-19. Hillebrandt A.,Vedische Mythologie, B. I-III, Breslau 1927-29.
Hoene-Wroński J. M., Metapolityka, przeł. z franc. J. Janowski, Warszawa-Zakopane 1923. Hoffmann P. Th., Der indische und der deutsche Geist von Herder bis zur Romantik,
Tubingen 1915.
Hrożny B., Die alteste Geschichte Vorderasiens, Prag 1940. Hulewicz J., Ego eimi [...], Kościanki 1921. Hulewicz J., My, „Zdrój" 1918, t. V, z. 5 - 6.
Humboldt A., Kosmos. Entwurf einer physischen Weltanschauung, B. I, Stuttgart 1834. Humboldt W., Ober die Bhagaoadgita [...], Indische Bibliothek 1826. Hutnikiewicz A., Twórczość literacka S. Grabińskiego (1[zasłonięte]887-19), Toruń 1959. Falk M., Indian and Polish Thought, [w:] India and Poland. Special Issue of „India and
the World", Calcutta 1941; taż / Misteri di Novalis, Naples 1948. Indries Shah S., Oriental Magie, New York 1957. Jachimecki Z., Wagner, Kraków 1973. Janicka K., Światopogląd surrealizmu, Warszawa 1969. Janów J., S. Piskorskiego Żywot Barlaama i Jozafata, „Pamiętnik Literacki" 1938,
nr XXXV.
Janów J., Żywot Barlaama i Jozafata, Lwów 1935. Jayatilleke K. N., Buddhism and Science, Ceylon 1958. Jemon O., Die Ursache der Widerspriiche im Schopenhauerschen System, Rostock
1906.
Jezierski R., Poglądy etyczne Edwarda Abramowskiego, Poznań 1970. Jourda P., Vexotisme dans la litterature francaise depuis Chateaubriand, t. I - II,.
Paris 1956.
Juliusz Słowacki w stopięćdziesięciolecie urodzin. Materiały i szkice, Warszawa 1959. Jung G. G., Psychologia a religia, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1970. Kalidasa, Siakuntala, przeł. S. Schayer, oprać. E. Słuszkiewicz, Wrocław 1957, BN II
111.
Kapłan L., Schopenhauer und der Animismus, Leipzig-Wien 1925. Karpiński F., Wiara, prawa i obyczaje Indyanów. Przetłumaczenie z francuskiego [...],.
Lipsk (właściwie Wilno) 1803.
Kasprowicz J., Dzieła, pod red. S. Kołaczkowskiego, t. I - XXII, Kraków 1930. Kasprowiczowa M., Dziennik, Cz. 2, Warszawa 1932. Kaupuż A., Dzieje konkursu na Uniwersytecie Kijowskim i praca konkursowa J. /-
Kraszewskiego o języku polskim, „Przegląd Humanistyczny" 1964, z. 6. Kayser W., Das sprachliche Kunstwerk, Sechste Auflage, Miinchen 1960. Kleiner J., Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. IVb., Warszawa 1927. Kleiner J., Nad wodą wielką i czystą, „Życie Literackie" 1955, nr 48. Kleiner J., O Krasickim i o Fredrze dziesięć rozpraw, Wrocław 1956. Kleiner J., Romantyzm, Lublin 1946.
Kocięcka M., Rabindranath Tagore w Polsce, „Przegląd Humanistyczny" 1961, nr 4. Kołaczkowski S., Twórczość Jana Kasprowicza, Kraków 1924. Komarnicki L., Kolorystyka Słowackiego, [w:] Prace Komisji do Badań nad Historią
Literatury i Oświaty, t. III, z. 3, Studia o Słowackim. Komornicka A., M. Komornicka w swych listach i mojej pamięci, [w:] Miscellanea
z pogranicza XIX i XX wieku, t. VIII, Wrocław 1964.
Kot S., Polska złotego wieku wobec kultury zachodniej, [w:] Kultura staropolska,
Kraków 1932.
Kotwicz W., Józef Kowalewski orientalista, Wrocław 1948. Kowalska A., Recepcja Rabindranatha Tagore^a w Polsce, „Przegląd Orientalistyczny"
1961, nr 3.
Krasicki I., Bajki, oprać. Z. Goliński, Wrocław 1975, BN I 220. Krasicki I., Bajki, oprać. R. Wołoszyński, Wrocław 1956. Kraushar A., Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, t. I - III, Warszawa 1900 -
- 1906. Krauss I., Studien iiber Schopenhauer und den Pessimismus in der deutschen Literatur
des 19 Jahrhunderts, Berlin 1931. Kremer J., Listy z Krakowa, t. I, Warszawa 1877. Kremer J., Wykład systematyczny filozofii, t. I, Warszawa 1887. Krzyżanowski J., Neoromantyzm polski, Wrocław 1963, wznów. 1971. Krzyżanowski J., O powiastkach orientalnych Krasickiego, i Turowska-Barowa J.,
Echa orientalne w literaturze stanisławowskiej, [w:] Prace historyczno-literackie.
Księga zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego, Kraków 1936. Krzyżanowski J., Paralele, Warszawa 1961, wyd. rozsz. 1977.
Księga tysiąca i jednej nocy [w:], wstęp i przypisy T. Lewickiego, Wrocław 1959. Kubacki W., Z Mickiewiczem na Krymie, Warszawa 1977.
Kucharski A., O dialektach słowiańskich i o języku sanskryckim, „Dziennik Warszawski", t. 1, 1825.
Kuderowicz Z., Filozofia dziejów, Kraków 1973. Kuhne W., Graf August Cieszkowski ein Schiiler Hegels und des deutschen Geistes,
Leipzig 1938.
Kuźma E., Tadeusz Miciński - poeta oksymoronu, „Poezja" 1974, nr 5. Kwiatkowski J., Jan Lemański, [w:] Obraz literatury polskiej. Literatura okresu Młodej
Polski, t. I, Warszawa 1968.
Kwiatkowski R., Literatura indyjska, Warszawa 1908. Lacombe O., Uabsolu selon le Yedanta, Paris 1937. Lacombe O., Notę sur Plotin et la pensie indienne, Annuaire de 1'Ecole Pratiąue des
Hautes Etudes. Sciences religieuses, Paris 1950 - 51. Lange A., Miranda, powieść, Warszawa 1924. Lange A., Rozmyślania, Kraków 1906. Lange A., Studia i wrażenia, Warszawa 1900. Lange A., O Walentym Skorochodzie Majewskim w Warszawskim Towarzystwie Nauko-
wym, Warszawa 1917.
Latawiec C, Introdukcja, [w:] T. Miciński, Lucyfer, Warszawa 1931. Lelewel J., Dzieje starożytne Indii, Kraków 1820. Lemański J., Baśń o prawdzie, Warszawa 1910. Lemański J., Proza ironiczna, Warszawa 1904. Łeroux P., De Vinfluence philosophiąue des etudes orientales, ,,Revue encyclopedique"
1832, nr IV.
Leśmian B., Poezje, oprać. J. Trznadel, Warszawa 1965.
UInde antiąue et la civilisation indienne, par P. Masson-Oursel, H. Willman-Grabowska, Ph. Stern, Paris 1933.
Linde J. B., O języku dawnych Prusaków. Rozbiór dzieła prof. Vatera, Warszawa 1818.
Linde J. B., Słownik języka polskiego, wyd. 2, poprawione i pomnożone, Lwów 1854-- 1860.
Lutosławski W., Nieśmiertelność duszy, Warszawa 1925.
Lutosławski W., Posłannictwo polskiego narodu, Warszawa 1939.
Lutosławski W., Rozwój potęgi woli, Warszawa 1909.
Lubertowicz Z., Słowacki jako kolorysta, Brody-Lwów 1910.
Maciejewska I., Leopold Staff. Warszawski okres twórczości, Warszawa 1973.
Majewski Skorochód W., Brahmawaiwarta-Puranam [...], przez Adolfa Stenzlera Pomorzanina w roku 1829 ogłoszona a przez W. S. Majewskiego Podlasianina na polskie brzmienie wyrazów sanskryckich przepisana i innym Słowianom poświęcona, w Warszawie 1830.
Majewski Skorochód W., Gramatyka mowy starożytnych Skuthów czyli skalnych Górali, Indo-Skythów [...] Buddhynów Herodota [...], w Warszawie 1828.
Majewski Skorochód W., Rozkład i treść dzieła o początku licznych Słowiańskich Narodów, tudzież każdego w szczególności we IV tomach, w Warszawie 1818.
Majewski Skorochód W., Rozprawa o języku sanskryckim [...], Warszawa 1816.
Matuszewski I., Diabeł w poezji, Warszawa 1899.
Margul T., Kry tyka chrześcijaństwa z pozycji pseudobuddyzmu u Artura Schopenhauer a, „Euhemer" 1959.
Markiewicz H., Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, Warszawa 1976.
Matuszewski I., Ewolucja powieści egzotycznej Wacława Sieroszewskiego [w:], Twórczość i twórcy, Warszawa 1904.
Matuszewski I., Swoi i obcy, wyd. 2, Warszawa 1903.
Meinecke F., Die Entstehung des Historismus, Erster Band, Berlin 1936.
Melkowski S., Źródła duszy polskiej w kolorze czarnym i czerwonym według Tadeusza Micińskiego, „Poezja" 1974, nr 5.
Mencwel A., Witkacego jedność w wielości, „Dialog" 1965, nr 12.
Michalski-Iwieński F., Bhagavadgita. Texte sanscrit, Paris 1922.
Micińska A., U brzegów tropikalnej dżungli, „Twórczość" 1975, nr 7.
Miciński T., Xiądz Faust, Kraków 1913.
Miciński T., Nietota, Warszawa 1908.
Miciński T., Walka o Chrystusa, Warszawa 1911.
Miciński T., Wita, Warszawa 1926.
Miciński T., W mrokach złotego pałacu czyli Bazyliisa Teofanu. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku, Kraków 1909.
Miciński T., W mroku gwiazd, Kraków 1902.
Mickiewicz A., Dzieła, pod red. M. Kridla, t. I - XX, Warszawa 1929.
Mickiewicz A., Zbiór listów, w układzie A. Mauersbergera, Warszawa 1950.
Mikulski T., Bajki wschodnie Krasickiego, Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, t. III, 1948.
Mochnacki M., O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Poznań 1863.
Mroczkowski P., O Conradowskiej gnomice, [w:] Wspomnienia i studia o Conrodzie, Warszawa 1963.
Muller M. F., India, What Can It Teach Us, London 1882.
Nalepiński T., Gaśnienie, Kraków 1905.
Narbutt T., Dzieje starożytne narodu litewskiego, t. I - III, Wilno 1835 - 37.
Narbutt T., Rys historyczny narodu cygańskiego, Wilno 1830.
Nehru J., Odkrycie Indii, z języka ang. tłumaczyli S. Majewski, K. Rapaczyóski,
Warszawa 1957. Niemcewicz J. U., Rozprawa o bajce, czytana na posiedzeniu Tow. Warszawskiego
Przyjaciół Nauk, dn. 30 IV 1814.
Norwid C, Pisma zebrane, wyd. Z. Przesmycki, Warszawa-Kraków 1911. Noualis1 Schriften , im Verein mit R. Samuel herausgegeben von P. Kluckhohn, B
I - IV, Leipzig 1929.
Oldenberg H., Die Literatur des alten Indien, Stuttgart und Berlin 1903. Oldenberg H., Religion des Veda, Stuttgart und Berlin 1923. Opieński H., Stanisław Moniuszko, Lwów-Poznań 1924. Ossoliński J. M., Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej
o pisarzach polskich, [.. ] Warszawa 1819. Panasewicz J., Środki wyrazu artystycznego egzotyki w twórczości Wacława Siero-
szewskiego, Bydgoszcz 1975 (na prawach rękopisu). Pańczatantra czvli MądrrCci Indii ksiąg pięcioro [...], wit?p L. Skurzak Warszawa
1956.
Pawlikowski J. G", Studiów rud„Króhm Duchem" część pirssza. Mistyka Słowackiego
Lwów 1909.
Peyer H., Her ders Theorie der Tyrik, Winterthur 1955. Pigoń S., Na wyżynach romantyzmu, Kraków 1936. Piwińska M., Wschodnie moskarady, „Teksty" 1975, nr 3. Płoszewski L., Wieczna^ ' w notatniku, [w:] Prace historyczno-literackie. Księga zbiorowa
ku czci Ignacego Cl rzanowskicgo, Kraków 1936, s. 583. Pobożn ak T., Gandhi a Poh^a, „Przegląd Orientalistyczny" 1969, nr 4. Pobożniak T., R. Tagore w Polsce, ,,Ruch Literacki" 1963, z. 5 - 6. Pochat G., Der Exotismus wdhrend des Mittelalters und der Il-twissance, Stockholm
1970.
Pod: aza-K wiat kowska M. Młodopolskie harmonie i dysona.uj. Warszawa 1969. Potocki J., Podróż Koszmary ch Indii, [w:] Recueil des potu.fes representees sur
theótre de Łańcut dam 1'anne 1792, Warszawa 1793.
Posnett M. H., Literatura porównawcza, przeł. z ang. Z. Da^yńska, Warszawa 1896. Przybyszewski S., Androgype, Kraków 1900.
Przybyszewski S., Ekspresjonizm - Słowacki i „Genezis z U-irlia", „Zdrój" 1918, z. J. Pr7vbyszcwski S , Listy, t. I, Waiszawa 1937. Przybyszewski S., Listy, t. III, Wrocław 1954. Przybyszewski S., Obrachunki. ..Zdrój" 1918, z. 1. Przybyszewski S., Synowie ziemi, t. II, Lwów 1923. Przybyszewski S., Szlakiem duszy polskiej, Poznań 1932. Przybyszewski S., Z gleby kujawskiej, Poznań 1932. Przybyszewski S., Złote runo, Lwów 1901. Przerwa Tetmajer K., Poezje, t. II, Warszawa 1924. Przewóska M. C, Polska i jej twierdze bytu, Katowice 1923. Quinet E., Les genies de religions, Paris 1840. Quinet E., La Mahabharata et la Ramayana, „Revue de Jcux mondes" 1840.
Radhakrishnan S., East and West. Some Reflections, London 1955.
Radhakrishnan S., Filozofia indyjska, przeł. z ang. Z. Wrzeszcz, słowo wstępne E.
Słuszkiewicz, 1.1, Warszawa 1959. ,,Revue de deux mondes" 1833 - 1847. Reychman J., Orientalistyka w dziejach nauki polskiej, „Przegląd Orientalistyczny"
1972, nr 4.
Reychman J., Orient w kulturze polskiego oświecenia, Wrocław 1964. Reychman J., Peleryna, ciupaga i znak tajemny, Kraków 1971. Reychman J., Podróż Słowackiego na Wschód na tle orientalizmu romantycznego,
Materiały Sesji Naukowej 25 - 28 listopada 1959. Reychman J., Zainteresowania orientalistyczne w środowisku mickiewiczowskim
w Wilnie i Petersburgu (na prawach rękopisu), Warszawa 1955. Reychman J., Z dziejów orientalizmu doby oświecenia [...], „Przegląd Orientalistyczny"
1958. Reychman J., Znajomość i nauczanie języków orientalnych w dawnej Polsce w. XVIII,
Warszawa 1950. Ribot Th., Filozofia Schopenhauera, z czwartego wydania oryginalnego przeł. J. K.
Potocki, Warszawa 1892.
Ribot Th., Laphilosophie de Schopenhauer, 14 Ed., Paris 1925. Rubcn W., Die Phiłosophen der Upanishaden, Bern 1947.
Rutkowska T., Powojenna indologia polska, „Przegląd Orientalistyczny" 1946, nr 4. Sakontala oder der entscheidende Ring [...] aus den Ursprachen Sanskrit und Prakrit
ins Englische und aus diesem ins Deutsche iibersetzt von Georg Forster, Meinz und
Leipzig 1791.
Sahński S. M., Hieroglify, Warszawa 1957. Saliński S. M., Ptaki powracają do snów, Warszawa 1964. Schaeder H., Goethes Erlebniss des Ostens, Leipzig 1938.
Schayer S., Literatura indyjska, [w:] Wielka literatura powszechna, 1.1, Warszawa 1930. Schróder L. V., Pythzgoras und die Inder, Berlin 1884. Schure E., Wielcy wtcjeuiniczeai. Zarys tajemnej historii religii [...] Pierwsze polskie
wydanie zupełne z 52 wydania francuskiego w autoryzowanym tłumaczeniu R.
Centnerszwerowej, wydanie drugie 1923. Schwab R., La renaissance orient ale, Paris 1950.
Schweitzer A., Die Weltanschaining der indischen Denker, Munchen 1935. Sechzig 1/panishad's des Veda, aus dcm Sanskrit iibersetzt [...] von P. Deussen, Zweite
Auflage, Leipzig 1905. Sen T., Western Influences On the Poetry of Tagore, [w:] A Centenary Volume. Rabin-
dranath Tagore (1861 - 1961), New Delhi 1961. Sieroszewski W., Dzieła, t. I - XX, Kraków 1958 - 63. Sirnmel G., Schopenhauer und Nietzsche. Ein Vortragszyklus, Leipzig 1907. Sinko T., Hellenizm Juliusza Słowackiego, Kraków 1909. Skwarczyńska S., Ewolucja obrazów Słowackiego, [w:] Badania literackie, t. I, Lwów
1925.
Skwarczyńska S., Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa 1975. Słowacki J., Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. I - XII, Wrocław 1949, wyd. 3 1959.
Słowacki J., Król Duch, ułożył i komentarzem opatrzył J. G. Pawlikowski, 1.1 Teksty,
t. II Komentarz, Lwów 1925.
Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1976. Słuszkiewicz E., Motyw indyjski u Bazgadesa i u S. Piskorskiego, ,,Meander" 1949,
z. 4.
Słuszkiewicz E., O polskich podróżnikach do Indii, ,,Indo-Asian Culture" IX, 1961,
nr 4.
Smith V. A., The Early History of India, Oxford 1904. Smith V. A., The Early History of India, Winterthur 1955. Sockel W., Estetyka ekspresjonizmu, „Przegląd Humanistyczny" 1962, nr 4. Spychalska-Wilczurowa G., Klasyczny dramat indyjski, „Przegląd Orientalistyczny"
1962, nr 6.
Staff L., Poezje zebrane, wyd. 2,1.1 - II, Warszawa 1967. Stasiak S., Poeta i świat, „Zdrój" 1918, z. 3. Staszic S., Ród ludzki. Wersja brulionowa, t. I - II, Warszawa 1959. Stcherbatsky Th., Drei Richtungen in der Philosophie des Buddhismus, Rocznik
Orientalistyczny, t. X, 1934. Stur J., Czego chcemy, „Zdrój" 1920.
Suhle B., Arthur Schopenhauer und die Philosophie der Gegenwart, Berlin 1862. Summer Vera A., Uorientalisme d"Alfred de Vigny, Paris 1930. Surowiecki W., Dzieła, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1861. Święcicki A. J., Historia literatury indyjskiej, Warszawa 1901. Śafafik P. J., Geschichte der slawischen Sprachen Literatur nach allen Mundarten,
Ofen 1826.
Szczerbowski A., Bolesław Leśmian, Warszawa-Zamość 1938. Szukiewicz M., Na głębiach, Kraków 1913. Szypowska M., Asnyk znany i nieznany, Warszawa 1971. Tagore R., Gitańjali, z angielskiego przełożył J. Kasprowicz, Poznań 1918. Tagore R., Gitańjali. A Collection Prose Translations Madę by the Aut hor From the
Original Bengali, London 1959. Tagore R.,List do G. Murraya z dn. 16 IX 1937, ,,Civilisation"4, Societe des Nations,
Paris 1935.
Tagore R., The Crescent Moon, London 1913 (Child-Poems). Tagore R., The Gardener, London 1913. Tarnowski J., Badania historyczne, jaki wpływ mieć mogły mniemania i literatura
ludów wschodnich na ludy zachodnie, szczególnie ze względu poezji, Warszawa
1819.
Ten gier R., Schopenhauer und die Roman tik, ,,Geimanische Studien", Heft 29, Berlin
1923.
Thera N., Anatta and nibbana, Ceylon 1959.
Thieghem van P., Le sentiment de la naturę dans le preromantisme europeen, Paris 1960. Thieghem van P., Le romantisme dans la litterature europeenne, Paris 1948. Thieghem van P., La litterature comparee, 1932. Trietiak J., O dramacie indyjskim, „Przewodnik Naukowy i Literacki" 1879.
Tuczyński J., Indianizm w romantyzmie polskim, [w:] Wschód w literaturze polskiej, Wrocław 1970.
Tuczyński J., Kasprowicz i Tagore, [w:] Księga jubileuszowa ku czci Eugeniusza Slusz-kiewicza, Wrocław 1973.
Tuczyński J., Motywy indyjskie w liryce Jana Kasprowicza, „Pamiętnik Literacki" 1971, z. 3.
Tuczyński J., Mickiewicz a mitologia indyjska, „Przegląd Orientalistyczny" 1968, nr 4. Tuczyński J., Schopenhauer a Młoda Polska, Gdańsk 1969.
Ujejski J., Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie, Lwów 1931.
Drbańczyk S., Językoznawstwo polskie pierwszej połowy XIX wieku, Warszawa 1955. Vatcr J., Proben deutscher Volksmumlarten. Die Sprache der alten Preussch, Leipzig 1797.
Via(tc A., Les sources oceultes du romantisme, illuminism, theosophie, 1[zasłonięte]770-18,
t. I - II, Paris 1928.
Viennot Odette, Le culte de Varbre dans PInde ancienne, Paris 1954. Walicki A., Filozofia a mesjanizm, Warszawa 1970. Walzel O., Deutsche Romantik, Leipzig 1908. Wei^s T., Od prometeizmu do mesjanizmu narodowego, [w:] Z problemów literatury
polskiej XX wieku, t. I Młoda Polska, Warszawa 1965.
Weiss T., Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880 - 1890, Kraków 1966. Willman-Grabowska H., Indianistyka i studia pokrewne, [w:] Szkice z dziejów polskiej
orientalistyki, praca zbiorowa pod red. S. Strelcyna, Warszawa 1957. Willman-Grabowska H., Kalidasa, „Przegląd Humanistyczny" 1956, nr 19-20. Willman-Grabowska H., Le Theatre, [w:] Ulnde antiąue et la ewilisation indienne,
Paris 1933.
Windisch E., Geschichte der Sanskrit-Philologie und indischen Altertumskunde, B. I., Strassburg 1927.
Windisch E., Uber die Bedeutung des indischen Altertums, Leipzig 1895.
Wintcrnitz M., Geschichte der indischen Literatur, B. I - III, Leipzig 1909- 1922.
Witkiewicz S. I., Dramaty, t. I, opracował i wstępem zaopatrzył K. Puzyna, Warszawa
1962, wyd. 2 W. 1972.
Witkiewicz S. I., Listy do syna, Warszawa 1969. Witkiewicz S. I., Marzenia improduktywa (dywagacja metafizyczna), 1902, rękopis
Biblioteki Jagiellońskiej (9073) III.
Witkiewicz S. I., Nowe formy w malarstwie, Warszawa 1974. Witkiewicz S. I., Pożegnanie jesieni, Warszawa 1927.
Wolski J., Rola orient alistyki jako dyscypliny stykowej, „Przegląd Orientalistyczny" 1973, nr 2.
Wyka K., O formie prawdziwej ,, Pana Tadeusza", Warszawa 1955. Wyka K., Pan Tadeusz. Studia o poemacie, Warszawa 1963. Zaborski W., Religia Ary ów wschodnich, Kraków 1894.
ZajijC7kowski W., Orientalistyka polska w latach 1918 - 1968, „Przegląd Orientalistyczny" 1970, nr 1.
Zajączkowski A., Z dziejów orientalizmu polskiego doby mickiewiczowskiej, [w:]
Szkice z dziejów polskiej ońentalistyki, praca zbiorowa pod red. S. Sirelcyna,
Warszawa 1957.
Zdziechowski M., Byron i jego wiek, t. I, Kraków 1894.
Zdziechowski M., Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, Kraków 1914. Ziomek J., Deformacja, rzeczywistość i ,,Szewcy", [w:] Studia o Stanisławie Ijnacym
Witkiewiczu, Wrocław 1972. Żuławski J., Poezje, II, Warszawa 1900.

INDEKS RZECZOWY

abhog (abhog): trop w poetyce bengal skiej abhuta (abhuta): niepowstały atrybut nirwany aditja naadje sthata (aditya madye sthata): słońce w zenicie o niedrga jącym białym blasku agnir waiśwanara (agnir vaiśvanara): ogień wszechprzenikający symbol jedności świata adżata (ajata): nieurodzony jeden z atrybutów absolutu akata (akata): nieuczyniony jeden z atrybutów nirwany akjana (akhyana): opowieść w gatunku epickiej narracji alaja widżniana (alaya vijnana): nauka idealistów szkoły Mahajana o czynie produkującym owoc karmiczny anatma wada (anatma vada): nauka negująca istnienie Atmana ananta (ananta): nieskończony jeden z atrybutów absolutu w systemie wedanty apurwa ^apurva): bez przyczyny poprzedzającej atrybut nirwany asana (asana): ćwiczenia jogi asankata (asamkhata): spoczynek w bezruchu koniec wszelkiego cierpienia aśwatha (aśvattha): ficus religiosa figa święta symbol palingenezy aśrajaparawritti (aśrayaparavrtti): sub limująca recmanacja atimukti (atimukti): wyzwolony Atma (Atma): w teozofii duch najczystszy jaźń człowieka najwyższe jego stadium rozwojowe Atman (atman): najwyższa zasada bytu jedyna rzeczywistość Absolut w filozofii wedanty Atmabodha (atmabodha): nazwa upani szady która służy do wyjaśnienia ośmiogłoskowej formuły Naraya na upaniszady Atman Brahman (atman brahman): zasada jedności i tożsamości wszechbytu w filozofii wedanty awidja (avidya): niewiedza która poprzez zmysły przesłania poznanie prawdy bytu awjakta (avyakta): niewyjawiony atrybut Absolutu w systemie wedanty bhawangasota (bhavangasota): strumień psychomentalny transmitujący energię karmi czną Bhagawadgita (Bhagavadgita): Bhagawata (Bhagavat): wzniosły boski przydomek Wisznu i Kryszny Najwyższa istota Bóg bhakti (bhakti): pobożność poznanie Boga przez miłość Bhanda (bhanda): prawda cielesna w przeżyciu miłosnym bodhi (bodhi): najwyższe oświecenie Brahma (brahma): Brahman (brahman): brahmawihara (brahmavihara): życie w Brahmie czitta (citta): myśl funkcjonująca w powiązaniu z podświadomością dharana (dharana): koncentracja w ćwiczeniach jogi dharma (dharma): I element buddyzmu atrybut jakości prawo moralne religia dewajana (devayana): droga boga dhwani (dhvani): sugestia estetyczna dhjana (dhyana): medytacja w ćwiczeniu jogi ekarasa (ekarasa): jednia smaku cecha Absolutu wedanty ekarupa (ekarupa): jednia kształtu Ezor Wedam Ezour Wedam: Jadżur We da (falsyfikat) dżnanan mokszah (jnanan mokcah): wyzwolenie przez wiedzę Gitagowinda (Gitagowinda): karma (karma): teozoficzna odmiana buddyjskiego pojęcia karmana karman (karman): czyn akt działanie karuna (karuna): litość współczucie w filozofii buddyzmu kaja (kaya): ciało lila (lila): gra hlawibhuti (lllavibhuti): chwała boskiej gry tworzenia Mahabharata (Mahabharata): ; mahapralaja (mahapralaya): wielka końcowa resorbcja maja (maya): iluzja kosmiczna magia cudowna siła majawin (mayavin): stwórca jako mag w grze tworzenia mantra (mantra): wedyjska formuła magiczna metempsychoza: transmigracja; Nala: nirwana (nirvana): njagrodha (nyagrodha): ficus religiosa parinama (parinama): rozsnucie się Brah mana prakriti (prakj ti): natura prana (prana): oddech życiowy: Purana Bhagawata (Bhagavata Purina) Ramajana (Ramayana)r rasa (rasa): smak przeżycia estetycznego nastrój rasawada (rasavada): smak nastrój poezji wedyjskiej Rigweda (Rigyeda): rupa (rupa): kształt cielesny sanudhi (samadhi): najwyższa koncentracja w jodze samjama (sarnyama): przeżycia i stany ćwiczeń jogi sansara (samsara): transmigracja sanskara apurwa (samskara apuna): zespół psychologiczny o charakterze dynamicznym sarga (sarga): pierwotna emanacja sat czit ananda (sat cit ananda): byt myśl błogostan sattwa (sattva): istota prawdy najwyższa z trzech jakości natury Sawitri: Siakti (Śakti): siła płodząca wszech życie odpowiednik Schopenhauera Wille zum Leben Siakuntala (Śakuntala): suszupta (sucupta): głęboki sen swabhawa (svabhava): własna istota taidżasa (taijasa): blask światłości Boga tanha (tanha): żądza zmysłowa tat twam asi (tattvam asi): to ty jesteś tym Wedantyczna zasada tożsamości duszy i ciała człowieka z wszechbytem Trimurti (trimurti): Brahman Wisznu Si wa teozofia: Upaniszady (upanicad): wedanta (vedanta): wibhutwa (vibhutva): wszechobecność potęgi stwórczej Brahmana w akcie pierwotnej emanacji i w wiekuistej grze tworzenia INDEKS NAZWISK Abicht Jan Henryk Abramowski Edward Adelung Friedrich Albertrandi Jan Allan Jerry Amiel Henri Frćdćric Ampere Jean Jacąues Ananda Acharya Śri Anandawardhana Anderson J D Arnold Matthew Artaud Antonin Asnyk Adam Aśoka Ayyub Abu Sayeed Bachelard Gaston Bachoffen Johann Bachórz Józef Backer Stuart Backvis Claude Baillot Alexandre Bailly Jean Sylvain Bakę A A Ballanche Pierre Bandrowski Jerzy Bandtkie Jerzy Samuel Baranowska Małgorzata Bartnicka Józefa Bartolomeo Paulino Batowski Henryk Baudelaire Charles Bazgades Beer Michael Bencjusz Franciszek Benfey Theodor Berent Wacław Bergaigne Abel Bergman B Bernardin de Sainte Pierre Bernier Francois Besant Annie Bhawaphuti Bielak Franciszek Biberstein Kazimirski Mikołaj Blanchette Nicolas Blondel M Bławatska Helena Pietrowna Bohlen Peter Bohusz Ksawery Bonaparte Napoleon Bonnet Charles Bopp Franz Borkowski Dunin Leszek Borowy Wacław Borowski Leon Borsenkow Dymitr Bossuet Jacąues Boucher de Perthes Bohme Jacob Brassey Nathanael Brat Albert zob Chmielowski Adam Braun Andrzej Brockes Berthold Heinrich Brodziński Kazimierz Bruguiere de Sorsum Brumer Wiktor Brunetićre Ferdinand Buchholzówna Janina Buffler Burdeau Auguste Laurent Burnouf Eugene hO Byrors George Gordon Byrski Maria Krzysztof Capelier Carl Carlyle Thomas CardoDne Denis Dominiąue Cdrey Emile Cassirer Ernst Catron P Cazamian Louis Ceillier Ernest Celano Tomasz de Centnerszwerowa R Chateaubriand Renę Chćzy Antoine Lćonard Chiiders R C Chłopicki W Chmielowski Adam (brat Albert) Chmielowski Piotr Chobot Józef Chodakowski Dołęga Zorian zob Czar nocki Adam Chodźko Aleksander Chojecki Edmund Chrzanowski Ignacy Chy Fa Hian Cieszkowski August Cieślikowski Sławomir Ciołek Drzewiecki Jan Cocchiara Giuseppe Colebrooke H Thomas Coleridge Samuel Conrad Joseph (właściwie Józef Ko rzeniowski) Cornill Adolf Corregio Allgeri Antonio Court de Gabelin Grawford Cretovius Nicola Creuzer Georg Friedrich Cyrzyk Leszek Cywiński Stanisław Czacki Tadeusz Czachowski Kazimierz Czarnocki Adam Czartoryski Adam Kazimierz Czyński C Ćwik Władysław Ćelakovsky Frantisek Dakota Jan Danek Wojno wska Bożena Dankowsky Grzegorz Dante Alighieri Dapper Olfert Daszyńska Zofia David Hipolit Davis Rhys Th W Dąbrowska Maria Dąbrowski Stanisław Degerando Degler Janusz Delavigne Casimir Deussen Paul Dębicki Michał Dębicki Zdzisław Dobrowski Jan Dotsam Dordż Dow Alexander Dufrenne M Dupperon Anquetil Dygasiński Adolf Dziemidok Bohdan Dżajadewa Eckstein Franz Eile Stanisław Ekawali Eliade Mircea Ellis F W Elzenberg Henryk Emerson Ralph Waldo EngelhardtE Fabre d Olivet Falk Maryla Fauche Hipolit Fell C Feuerbach Ludvig Andreas Fischer Kuno Flamarion C Flaubert Gustave Floryńska Halina Folkierski Władysław Forel Francois Alphonse Forster Johann Georg Franek Othmar Frauwallner E Frazer James Fredro Aleksander Frenzel Joannes Freud Sigmund Freudenthal J Galland Antoine Gandhi Karamczand Mahatma Gaspar de Gama Gawroński Andrzej Gerhard W Gerould Daniel Gessner Ewander Gielecki Wojciech Marceli Glasenapp Helmut von Goethe Johann Wolfgang Goliński Zbigniew Gołębiowski Lach Szyrma Gołowkin Iwan Gomperz Heinrich Gorresio Gaspare Gostomski Walery Goszczyński Seweryn Govinda Anagarika Lama GOrres Jacob Joseph Grabiński T Grabiński Stefan Grabowska Barbara Grabowski Edward Grabowski Józef Grabowski Tadeusz Grey Henry Grimm Georg Groddeck Ernest Guaita Stanisław de Gutt Tadeusz Gunther Herbert Hafiz Szamseddin Mohammed Haider Ali Haldane Richard Burdon Halhed Brassey Nathaniel Haman Johann Georg Hamilton Alexander Hammer Joseph Hanka Vaclav Hanusch Ignaz Hartmann Nicola Hauser Arnold Hausnerowa Stanisława Hazard Paul Hecker Max Hegel Georg Wilhelm Friediich Heeren A L Helsztyński Stanisław Hempel Jan Heraklit Herder Johann Gottfried Hillebrandt Alfred Hirzel B Hoene Wroński Józef Maria Hoffmann Paul Holkiewicz K Holtei Karl Holwell Holzman Adolf Homer Hroźny Bedrych Hugo Friedrich Hugo Victor Hulewicz Jerzy Humboldt Alexander Humboldt Wilhelm Hutnikiewicz Artur Hubbe Schleiden Iguminow A Jabłonowski Jan Stanisław Jachimecki Zdzisław Jachowicz W Jacobi Hermann Jadżniawalkja Jan Guj Tzy Janicka Kazimiera Janowski Józef Janów Jan Jasnorzewska Pawlikowska Maria Jayatilleke K T Jekiel Wojciech Jennings J G Jenson Otto Jezierski Roman Jones William Jourda Pierre Jńarajdasa C Jung Carl Gustaw Jungmann Antoni Jungmann Józef Kalidasa Kan mmanuel Kapłan Leo Karpiński Franciszek Kasprowicz Jan Kasztelewicz Stanisław Kaupuż A Kayser Wolfgang Kellner H C Kemp J Kennedy V Kiesęwetter Thomas Kirchner Hanna Klaproth Joseph Kleiner Juliusz Kluckhohn Paul Kochanowski Jan Kocięcka Mirosława Kollar Jan Kołaczkowski Stefan Kołłątaj Hugo Komarnicki Lucjusz Komornicka A Komornicka Maria Konopnicka Maria Konopnicka Pytlińska Laura Kopczyński Onufry Kopernik Mikołaj Kopitar Jernej Korn Ignaz Kossakowski Jan Nepomucen Kot Stanisław Kotowicz W Kowalewski Józef Kowalska Agnieszka Kórber Gustaw Wilhelm Krasicki Ignacy Krasiński Zygmunt Krasnosielski Teofil Kraszewski Józef Ignacy Kraushar Aleksander Krauss Ingrid Kremer Józef Kretkowski Erazm Kridl Manfred Kriszna Krisznamurti J Krzyżanowski Julian Kubacki Wacław Kucharski Andrzej Kułakowski Ignacy Kuźma Erazm Kuhne Walter Kwiatkowski Jerzy Kwiatkowski Remigiusz Kwietniewski Jan Lacombe Olivier La Fontaine Jean Lamartine Alphonse Lange Antoni Langlois Simon Alexandre Lanjuinais Jean Denis Lassen Christian Latawiec Czesław Leciejewski Jan Lelewel Joachim Lemański Jan Lenartowicz Teofil Lenz Robert Leopardi Giacomo Leroux Pierre Leśmian Bolesław Lewicki Tadeusz Levi Sylvain Libelt Karol Linde Samuel Bogumił Lisie Leconte de Loiseleur Deslonchamps Antoine Lorain Renć Lubertowicz Zygmunt Lutosławski Wincenty Łętkiewicz (drukarz) Łętkowski Gabriel Łuskina Ewa Machalski Franciszek Maciejewska Irena Maeterlinck Maurice Maitriya Bhikkhu Ananda Majewski Skorochód Walenty Malczewski Antoni Malinowski Bronisław Malinowski Franciszek Ksawery Malinowski Mikołaj Małkowski Stanisław Mańkowski Leon Marcinkowska Jadwiga Margul Tadeusz Markiewicz Henryk Masson Qursel Paul Matuszewski Ignacy Mauersberger Adam Mayer Friedrich Mayzlówna Konstancja Meester E M Meinecke Friedrich Melkowski Stefan Mencwel Andrzej Męciński Wojciech Michalski Iwieński Stanisław Franciszek Michaud Joseph Michelet Jules Micińska Anna Miciński Tadeusz Mickiewicz Adam Mikulski Tadeusz Mindżuł Chutuchtu Mirandola Franciszek (Pik) Mochnacki Maurycy Moniuszko Stanisław Montesąuicu Charles Luis de Moore Thomas Morris William Mosiewicz Zygmunt Mossakowski Czesław Mroczkowski Przemysław Muchliński Antoni Murray Gilbert Muller Max J Nalepiński Tadeusz Nałkowska Zofia Nehru Jawaharlal Newman John Henry Niemcewicz Julian Ursyn Niemojewski Andrzej Nietzsche Friedrich Nodier Charles Narbutt Teodor Nork Korn Friedrich Norwid Cyprian Nowicki Tadeusz Novalis (Friedrich von Hardenbcrg) Ochorowicz Julian Odyniec Antoni Edward Olcott Henry Steel Oldenberg Herman J Olszewski Bronisław Opieński Henryk Ordon Edmund Orzeszkowa Eliza Ossoliński Maksymilian Owidiusz (Ovidius Publius Na o) Padmanabhi Pajzderska Helena Palczowski Paweł Pallas Peter Simon Panasewicz Jan Parraud Jean Pautnier Guillaume Pawlicld Stefan Pawhkowski Jan Gwalbert Pawłowski Krzysztof Peladan Sar Peyer H Phange Th J Pietraszkiewicz Onufry Pigoń Stanisław Pischel Richard Piskorski Sebastian Jan Pitagoras Piwińska Marta Platon Płoszewski Leon Pobożniak Tadeusz Pochat Gótz Podraza Kwiatkowska Maria Pons Posnett Hutcheson Potocki Józef Potocki Stanisław Potocki Wacław Pougens Poussin Vallee de la Presla Jan Światopełk Prewoz Woźniewski Z Prus Bolesław Pruszjnski Kazimierz Przesmycki Zenon (Miriam) " Przeuóska Maria Przybyszewska Jadwiga Przy bv szewski Stanisław Puzyna Konstanty Rabski Władysław Radharkishnan Servepali J Rafael Santi Rakowiecki Ignacy Benedykt Ram Mohun Roy Ramaczaraka Ramakryszna Ranneck Johann Raspe Rudolph Erych Raynouard Francois Reichenbach Hans Remusat Abel Renu Arthur Renouvier Charles Reviczky Karol Rechman Jan ? " Rhode J G Ribeaupiere Alexandre de Ribot Theodule Armand Rixncr Thomas H Roger Abraham Rousseau Jean Jacques " Ruben Walter Rudomino Andrzej Ruskin John Rutkowska Tatiana Ruckert Friedrich Rzewuski Wacław Sacy Sylwester de Saliński Stanisław Maria Samuel R (wydawca) Sapieha Adam Stefan Śankaraczaria Sayed Idries Shah Schaeder Hans Heinrich Schayer Stanisław Schelley Byshe Percy " Schelling Wilhelm Joseph ł Schenk Eduard Schiller Friedrich Schlegel August ? Schlegel Friedrich ig? " " " Schmidt Johann Ignaz Schopenhauer Arthur " Schroder Leopold Schulze T Schure Edward ł "ł Schwab Raymond Schweitzer Albert Scott Walter Sen Taraknath Senart E"mile Sękowski Józef Shah Idries Sayed Shelley Bysshe Percy Sherry Norman Sienkiewicz Henryk Sienkiewiczówna Jadwiga Sieroszewski Wacław Siestrzeńczewicz Stanisław Simmel Georg Sinko Tadeusz Sinner (bibliotekarz) Skarga Piotr Skawińska Małgorzata Skurzak Ludwik Skwarczyńska Stefania Sławiński Janusz Słomiński Karol Słowacki Juliusz Słuszkiewicz Eugeniusz Smolikowski Seweryn Sockcl Walter Sokołowski Łukasz Sommerfeld Susanne Sonnerat Peter Sosnowski K Southey Robert Sowiński Józef Spengle) Oswald Spir oza Benedykt Spitznagel Ludwik Władysław Spychalska Wilczurowa Grażyna Staei Holstein Annę Louise Staff Leopold Stasik Stefan Stasic Stanisław Stscherbatsky Theodor Stenzler Adolf Stern Philippe Straszewski Maurycy Strelcyn Stefan Strzelecki Adolf Stur Jan Stwosz Wit SuhleBerthold Summer Vera Suphan Bernard Surowiecki Wawrzyniec Śafafik Pavel Josef Szczerbowski Adam Szekspir William Szpyrkówna Maria Szujski Józef Szukiewicz Maciej Szypowska Maria Śniadecki Andrzej Śniadecki Jan Święcicki Jan Antoni Świętochowski Aleksander Tachard Guy Tagore (Takur) Rabindranath Tarnowski Apolinary Tarnowski Jan Tavernier Jean Baptiste Tengler Richard Tennyson Alfred Tetmajer Kazimierz ^ Thackeray William Thera Nyanaponika Thun Leon Tieffentaler Johann Tieghem Philippe van Tippo Sahib Tokarz Franciszek Tołstoj Lew Topczybasza Dżafar Mirza Towiański Andrzej Trembecki Stanisław Tretiak Józef Trznadel Jacek Tuczyński Jan Turowska Barowa Janina Turowski K J Tylor Edward Ujejski Józef Urbańczyk Stanisław Vater Johann Verlaine Paul Viatte Auguste Yiennot Odette Vigny Alfred de Volney Constantin Francois Yoltaire Francois Marie Arouet Wagner Richard Walicki Andrzej Walzel Oskar "Warren Hastings Wasilewski Zygmunt Weber AI brecht Weiss Tomasz Wesdin J P zob Bartolomeo Paulino Wiesiołowski Krzysztof Wikliński Maksymilian Wilkins Charles Willman Grabowska Helena U) Wilson Horace Hayman Windisch Ernst Winternitz Mauritz Witkiewicz Stanisław Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) Wiwekanda Svami Wolski Józef Wolter zob Voltaire Wołoszyński Roman Wordsworth William Wrzeszcz Zofia Wydżdżanka M Wyka Kazimierz Zaborski Władysław t b Zając Iwona Zujączkowski Ananiasz o Zajączkowski Włodzimierz iv Zakrzewski Jan Antoni Zborowski Samuel Zdziechowski Marian ? I) Ziomek Jerzy Zola Emile Żeromski Stefan i ó Żuławski Jerzy : "