Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

HODOWLA karpi pszczół lisów królików nutrii itp

19-01-2012, 14:08
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 37,50 zł     
Użytkownik Oxiplegatz
numer aukcji: 2034071862
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 20   
Koniec: 12-01-2012 20:20:46

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny 5,10 zł

  • List polecony priorytetowy 6,20 zł


   Tytuł:


   HODOWLA ZWIERZĄT
   Podręcznik dla technikom rolniczych


   TOM III
   Gzęść I. Hodowla drobiu
   Część II. Hodowla królikom i innych zwierząt futerkowych
   Część III. THodomla ryb stawowych
   Część IV. Hodowla pszczół
   Część V. Hodoiula jedwabnika monuomego
   Część VI. Choroby zoiierząt gospodarskich


   Autor:
   B. BAKOWSKr, K. KOSSAKOWSKA, J. KOSSAKOWSKI, J. KULIKOWSKI Z. SZULAKOWSłU, Z. SZYNKIEWICZ, J. WĄSOWICZ, M. WOJTACKI
   POD OGÓLNĄ REDAKCJĄ MGR F. LEGACKIEGO


   Wydawnictwo i rok wydania:
   Warszawa 1955
   PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO ROLNICZE i LEŚNE
   Wyd. I


   Stan: db- przytarcia okladki i brzegow okladki, plamy-odbarwienia na wyklejkach

   Oprawa: twarda

   Ilość stron i format: 257str.

   17x24cm

   Ilustracje: posiada

   Spis treści:
   TRESC
   Części HODOWLA DROBfU
   Hozdział I. Gospodarcze znaczenie hodowli drobiu i rasy hodowane w Polsce 3
   Gospodarcze znaczenie hodowli drobiu 3
   Typy użytkowe i rasy drobiu hodowane w Polsce . . . . . . . 6
   a. Pochodzenie drobiu . 6
   b. Pogłowie rasowe i bezrasowe Z .... 6
   c. Kury ... 9
   d. Rasy innych gatunków drobiu , . 12
   IRozdział II. Pomieszczenie, żywienie i użytkowanie drobiu. . . . . 15
   Wybór miejsca na zabudowania oraz ich rozmieszczenie , 15
   Pomieszczenia dla kur - . . 15.
   a. Ogólne zasady budowy pomieszczeń dla kur . . . . A5
   b. Urządzenia wewnętrzne kurnika . 19
   c. Wybiegi . 22
   3. Pomieszczenia dla innych gatunków drobiu . 23
   a. Pomieszczenia dla indyków 23
   b. Pomieszczenia dla kaczek . 25
   c. Pomieszczenia dla gęsi - . . . . . . 26
   4. Żywienie drobiu dorosłego ......... . . 28
   a. Żywienie kur . . . 28
   b. Żywienia indyków 31
   c. Żywienie kaczek 32
   d. Żywienie gęsi ............. 33
   Tucz drobiu 34
   Użytkowanie drobiu 35
   a. Użytkowanie nieśne . , 35
   b. Użytkowanie rzeźne 38
   c. Produkty uboczne 39
   Hozdział III. Lęgi i wychów 39
   Wybór jaj do wylęgu . 39
   Wyląg 40
   a. Wyląg naturalny 40
   b. Wyląg sztuczny 41
   -3. Wychów kurcząt 44
   a. Wychów naturalny i sztuczny 44
   b. Pomieszczenia używane do sztuczne~go wychowu kurcząt .... 44
   c. Pielęgnowanie kurcząt 47
   d. Żywienie kurcząt 49
   4. Wychów indycząt . 52
   a. Wychów naturalny i sztuczny 52
   b. Żywienie indycząt 53
   5. Wychów kacząt 54
   s6. Wychów gąsiąt -. 56
   254
   Treść
   Rozdział IV. Praca hodowlana i organizacja hodowli drobiu w kraju . . .
   1. Praca hodowlana nad drobiem
   a. Selekcja młodzieży
   b. Selekcja drobiu dorosłego
   2. Organizacja hodowli drobiu w Polsce
   a. Rejestracja drobiu hodowlanego
   Część II HODOWLA KRÓLIKÓW I INNYCH ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
   Rozdział I. Wiadomości wstępne _
   Hodowane zwierzęta futerkowe
   Gospodarcze znaczenie hodowli królików i innych zwierząt futerkowych
   Organizacja hodowli królików i innych zwierząt futerkowych w Polsce
   Rozdział II. Hodowla królików
   1. Pochodzenie i rasy
   a. Pochodzenie królika domowego -
   b. Rasy królików
   2. Pomieszczenia i pielęgnowanie
   a. Pomieszczenia
   b. Pielęgnowanie
   3. Żywienie
   a. Ogólne wymagania pokarmowe królików
   b. Pasze stosowane w żywieniu królików
   c. Normowanie żywienia i zadawanie karmy
   4. Rozpłód i wychów
   a. Krycie
   b. Ciąża i poród
   c. Wychów młodzieży
   Praca hodowlana
   Użytkowanie
   Rozdział III. Hodowla nutrii
   Pochodzenie i rasy
   Pomieszczenia i pielęgnowanie
   a. Pomieszczenia
   b. Pielęgnowanie - . .
   3. Żywienie . .
   a. Ogólne wymagania pokarmowe nutrii ....
   b. Pasze stosowane w żywieniu nutrii ....
   c. Normowanie żywienia i zadawanie karmy ...
   4. Rozpłód i wychów młodzieży ....
   a. Rozpłód ! '
   b. Wychów młodzieży
   Praca hodowlana
   Użytkowanie
   Rozdział IV. Hodowla lisa pospolitego
   Pochodzenie i rasy
   Pomieszczenia i pielęgnowanie .
   a. Pomieszczenia
   1 b. Pielęgnowanie
   3. Żywienie -
   a. Ogólne wymagania pokarmowe lisów
   b. Pasze stosowane w żywieniu lisów
   army
   c. Normowanie żywienia i zadawanie lii
   4. Rozpłód i wychów młodzieży
   a. Rozpłód
   b. Wychów młodzieży
   5. Praca hodowlana . .. . ~ ~
   6. Użytkowanie ...
   57
   57 57 58 63 67
   69 69 GO 71
   78 78 80 81 81 81 83 85 85 87
   91 92 92 93 93 96 98
   100 [zasłonięte] 101 102 [zasłonięte] 103 103 [zasłonięte] 105 108 [zasłonięte] 109 109 [zasłonięte] 111 111 [zasłonięte] 113 114

   255
   Treść
   Część III HODOWLA RYB STAWOWYCH
   Rozdział I Gospodarcze znaczenie produkcji rybackiej i charakterystyka naj-
   w.żnieiszych ryb stawowych 116
   o znaczenie produkcji rybackiej H8
   C -iyka produkcji rybackiej w różnych zbiornikach wodnych . 117
   C : :i.yka najważniejszych ryb hodowanych w stawach . . . 118
   a. . -.Aft 118
   i. . . n kowate 121
   c. Lo;.vt.iovvate 121
   Rozdział 1L Hodowla karpi w stawach ~ . 123
   1. O^'il.0^ viadomosci o urządzaniu, żyzności i zaopatrywaniu stawów
   vv wodę 123
   a. Urządzenie stawu 123
   b. Żyzność stawów 124
   c. Zaopatrywanie stawów w wodę 124
   2. Cykl produkcji karpia w gospodarstwie o pełnym obrocie hodowlanym 126
   a. Rodzaje gospodarstw stawowych i systemy hodowlane 126
   b. Rozród i wychów karpi w pierwszym roku 127
   c. Wychów karpi w drugim i trzecim roku 129
   3. Obliczanie obsad i żywienie ryb 129
   a. Obliczanie obsad 129
   b. Żywienie karpi 130
   4. Pielęgnowanie stawów i choroby ryb 131
   . a. Pielęgnowanie stawów 131
   b. Choroby ryb i zapobieganie im . 133
   5. Odłowy, zimowanie i transport karpi 134
   a. Odłowy 134
   b. Zimowanie i magazynowanie ryb 135
   c. Transport i zbyt ryb 135
   Część IV HODOWLA PSZCZÓŁ
   Rozdział I. Ogólne wiadomości o pszczołach 137
   1. Użytkowość pszczół 137
   a. Zapylanie przez pszczoły roślin uprawnych 137
   b. Użytkowość miodna pszczół . -- 138
   c. Użytkowość woskowa pszczół 139
   Pszczelnictwo w Polsce 139
   Budowa i życie pszczół 140
   a. Rodzina pszczela . . ! 140
   b. Właściwości budowy pszczoły 141
   c. Rozmnażanie się i rozwój osobniczy pszczół ....... 144
   d. Praca pszczół robotnic 146
   e. Gniazdo pszczół 146
   f. ~ Życie pszczół w ciągu roku 147
   Rozdział II. Żywienie, utrzymanie i pielęgnowanie pszczół 148
   1. Żywienie r/szuzół 148
   a. Pokarm naturalny 148
   b. Źródła pokarmu naturalnego 149
   c. Dokarmianie i podkarmianie pszczół 150
   2. Utrzymanie i pielęgnowanie pszczół 152
   a. Ule i pasieczysko 152
   b. Pracownia i sprzęt pasieczny 156
   c. Zimowla pszczół 1 157
   d. Utrzymanie pszczół wiosną i latem . , . 158
   256
   Treść
   Treść
   257


   159
   159 [zasłonięte] 163
   166 [zasłonięte] 167 168
   Rozdział III. Rozmnażanie rodzin pszczelich i praca hodowlana ....
   Tworzenie rojów sztucznych
   Wychów matek pszczelich
   Praca hodowlana w pszczelnictwie
   Rozdział IV. Użytkowanie pszczół
   Zapylanie roślin uprawnych
   Pozyskiwanie miodu
   Pozyskiwanie wosku
   Cześć V HODOWLA JEDWABNIKA MORWOWEGO
   Rozdział I. Ogólne wiadomości o jedwabniku morwowym i 70
   Znaczenie gospodarcze hodowli jedwabnika . !J0
   Pochodzenie jedwabnika morwowego i jego rasy i 71
   Rozwój, budowa i przejawy życiowe jedwabnika !72
   a. Jajo - - . - - - !p
   b Gąsienica ^ ^
   c. Poczwarka -^
   d. Motyl ' 5 75
   4. Praca hodowlana i produkcja jaj jedwabnika 177
   Rozdział II. Wychów gąsienic jedwabnika . 173
   1. Pomieszczenia do wychowu gąsienic 178
   a. Warunki atmosferyczne 178
   b. Wychowalnia 178
   c. Sprzęt 173
   2. Wyląg, żywienie i pielęgnowanie gąsienic 180
   a. Wyląg gąsienic 180
   b. Żywienie gąsienic 18!
   c. Pielęgnowanie gąsienic 181
   Zbiór i postępowanie z kokonami ; 182
   Choroby gąsienic jedwabnika 183
   Cześć VI CHOROBY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
   185
   185 [zasłonięte] 186 187 [zasłonięte] 190
   191
   191 [zasłonięte] 193 195 196
   198
   198 [zasłonięte] 201 202 202
   Rozdział I. Ogólne wiadomości o chorobach zwierząt ....
   Gospodarcze znaczenie zapobiegania chorobom i ich zwalczania
   Pojęcie choroby, przyczyny i podział chorób
   a. Pojęcie choroby
   b. Przyczyny i podział chorób
   3. Objawy choroby . .
   i. Przebieg i zejście choroby
   Rozdział II. Choroby niezaraźliwe
   1. Choroby skóry
   -2. Choroby układu oddechowego ......
   Choroby przewodu pokarmowego . . . . ,.
   Choroby przemiany materii ~
   Jałowość (niepłodność) ~
   Rozdział III. Choroby zakaźne
   V Sf Ólnt wiadomości o chorobach zakaźnych
   r^i, u.. -aicażne występujące u różnych gatunków zwierząt .
   b. Tężec
   c. Pastereloza
   d. Paratyfus 293
   e. Gruźlica 294
   f. Bruceloza 205
   ;-. Wścieklizna . 207
   h. Pryszczyca 208
   i. Liszaj strzygący 209
   3. Choroby zakaźne występujące tylko u koni 210
   a. Nosacizna 210
   b. Zołzy 211
   c. Nieclokrwistość (anemia) zakaźna koni 211
   C. Zaraza piersiowa koni 212
   4. Choroby zakaźne występujące tylko u przeżuwaczy 212
   a. Zonua płucna bydła 212
   b. Zakaźny nieżyt pochwy (otre_t) bydła 212
   5. Choroby zakaźne występujące tylko u świń 213
   a. Różyca świń 213
   b. Pomór świń .214
   c. Grypa prosiąt 215
   d. Choroba cieszyńska 215
   6. Choroby zakaźne drobiu 216
   a. Pomór rzekomy kur . 216
   b. Biała biegunka piskląt (puloroza) 217
   Rozdział IV. Choroby inwazyjne 218
   Ogólne wiadomości o chorobach inwazyjnych . 218
   Opis chorób inwazyjnych 219
   a. Zaraza stadnicza 219
   b. Motylica wątrobowa 220
   c. Wągrzyca świń i bydła 221
   d. Włośnica 222
   e. Glistnica 222
   f. Świerzb 223
   g. Giez . 224
   Rozdział V. Zasady zapobiegania i zwalczania chorób zaraźliwych oraz cho­
   roby odzwierzęce 226
   Zasady zapobiegania i zwalczania chorób zaraźliwych 226
   Choroby odzwierzęce 229
   Rozdział VI. Pomoc w nagłych wypadkach i przy porodzie 232
   1. Wzdęcia i zadławienia 232
   a. Wzdęcia - 232
   b. Zadławienia 234
   2. Ochwat i miesniochwat 235
   a. Ochwat 235
   b. MiĘśniochwat 236
   Rany, krwiotoki i złamania kończyn 236
   Odparzenia i odgniecenia od uprzęży i podków 238
   Zagwożdżenie 239
   Pomoc przy porodzie 239
   Choroby poporodowe 242
   a. Zakażenie poporodowe 242
   b. Wypadnięcie macicy 243
   8. Podręczna apteczka weterynaryjna 244
   Rozdział VII. Organizacja służby weterynaryjnej i przepisy weterynaryjne . . 245
   Organizacja służby weterynaryjnej 245
   Przepisy prawne w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt . . 247
   Wady zwrotne (wady główne) 250

   "Moja strona" w Allegro

   Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów
   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.