Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Budowa dróg MOSTY MASZYNY DO ROBÓT DROG. MOST.

01-03-2012, 7:35
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 49,99 zł     
Użytkownik Oxiplegatz
numer aukcji: 2084710611
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 17   
Koniec: 06-02-2012 19:29:38
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny                    7,50 zł

  • List polecony priorytetowy                      9 zł
                 PODRĘCZNIK DROGOWY
   T
   om V zawiera w dwóch działach wiadomości o mechanizacji robót drogowych i eksploatacji maszyn oraz opisy maszyn i sprzętu stosowanego przy budowie i utrzymaniu dróg i mostów. W dziale I opisano etapy rozwojowe mechanizacji, współczynniki i wskaźniki mechanizacji^ planowanie mechanizacji za pomocą wska­źników, klasyfikację maszyn drogowych, ich wydajność oraz eksploa­tację techniczną maszyn; rozpatrzono również koszt pracy maszyn drogowych.
   Tematem działu II są opisy maszyn i sprzętu drogowego; opisano więc maszyny do robót ziemnych, do zagęszczania gruntów i nawie­rzchni drogowych, do produkcji, sortowania i ładowania kruszywa, do budowy ulepszonych nawierzchni gruntowych, do przewozów przy robotach drogowych, do budowy nawierzchni betonowych i bi­tumicznych oraz maszyny do utrzymania dróg. Rozpatrzono również maszyny i sprzęt do budowy mniejszych mostów oraz narzędzia i sprzęt do małej mechanizacji robót drogowych i mostowych. W opi­sie maszyn podano ich charakterystykę techniczną, wydajność oraz zastosowanie.

                 Tytuł: 
   PODRĘCZNIK DROGOWY
   DLA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
   Tom V


                 Autor: PRACA ZBIOROWA
   625.08/021

                 Wydawnictwo i rok wydania: WARSZAWA 1962
   WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI
   Wyd. I
   1500 + 190 egz. (nakład dwukrotnie niższy od pozostałych tomów z serii)

                 Stan: -bdb b. ładnie zachowany

                 Oprawa: twarda

                 Ilość stron i format: 736str.

                 12,5x17,5cm

                 Ilustracje: posiada

                 Spis treści: 

   A.
   SPIS TREŚCI
   DZIAŁ I PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O MECHANIZACJI ROBÓT DROGOWYCH
   Rozdział I MECHANIZACJA ROBÓT DROGOWYCH
   A. Wiadomości wstępne 19
   Mechanizacja produkcji budowlanej 19
   Etapy rozwojowe mechanizacji 20
   B. Współczynniki i wskaźniki mechanizacji 25
   Współczynnik mechanizacji częściowej 25
   Współczynnik mechanizacji kompleksowej poszczególnych rodzajów
   robót 27
   Współdynnik mechanizacji kompleksowej całej budowy . 32
   Wskaźnik mocy maszyn 33
   Współczynnik wyposażenia maszynowego 35
   Współczynnik gotowości technicznej maszyn . . 36
   Współczynnik wykorzystania czasu roboczego 38
   Wskaźnik rocznej wydajności maszyn 39
   C. Planowanie mechanizacji za pomocą wskaźników 43
   Planowanie umaszynowienia 43
   Ogólne zasady planowania mechanizacji budowy - 45
   D. Wydajność maszyn 46
   Wydajność teoretyczna 48
   Wydajność techniczna 50
   Wydajność praktyczna 51
   Rozdział II EKSPLOATACJA TECHNICZNA MASZYN DROGOWYCH
   A. Zadania technicznej eksploatacji maszyn. . f 54
   B. Techniczna obsługa maszyn 57
   Smarowanie 57
   Obsługa codzienna 60
   Naprawy maszyn 65
   a. Naprawy bieżące, średnie i główne 67
   b. System napraw planowo-zapóbiegawczych 69
   c. Technologia i organizacja napraw 75
   Transport, montaż i demontaż maszyn 81
   Badania i odbiór maszyn 86
   Rozdział III KOSZT PRACY MASZYN I CENNIKI PRACY
   A. Koszt pracy maszyn
   Składniki kosztu pracy maszyn
   Koszty stale
   a. Amortyzacja maszyny
   b. Koszty napraw
   c. Koszt energii napędowej
   d. Koszty obsługi bezpośredniej
   3. Koszty jednorazowe
   a. Przywiezienie i odwiezienie maszyny .
   b. Koszty montowania i demontowania maszyny
   B. Cenniki pracy maszyn
   Rozdział IV KLASYFIKACJA MASZYN DROGOWYCH
   DZIAŁ II OPISY MASZYN I SPRZĘTU
   Rozdział V MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH
   Maszyny do robót przygotowawczych
   1. Maszyny do usuwania drzew i krzewów
   a. Piły mechaniczne
   b. Karczowniki
   2. Maszyny do spulchniania gruntu . .
   a. Spulchniarki ciągnione
   b. Obliczenie wydajności spulchniarek. . .
   B.
   Maszyny do wykonywania wykopów i nasypów
   1. Spycharki . !
   a. Spycharki czołowe
   b. Obliczenie wydajności spycharek
   2- Zgarniarki
   a. Zgarniarki ciągnione
   b. Zgarniarki samobieżne
   c. Obliczenie wydajności zgarniarek
   3. Równiarki z przenośnikiem
   a. Równiarka D-192A produkcji radzieckiej
   b. Obliczenie wydajności równiarek z przenośnikiem . .
   91 91 92 92 93 [zasłonięte] 105 106 [zasłonięte] 108 109
   121 [zasłonięte] 121
   123 [zasłonięte] 128 130
   132 [zasłonięte] 132 138 [zasłonięte] 142 148 [zasłonięte] 152 153 156
   4. Koparki -1
   a. Klasyfikacja koparek 1 b. Koparki jednonaczyniowe
   c. Koparki wielonaczyniowe
   d. Obliczenie wydajności koparek -
   I99 199
   200 204 213
   C. Maszyny do profilowania i wykonywania rowów
   1. Równiarki
   a. Klasyfikacja równiarek
   b. Równiarki ciągnione
   c. Równiarki samobieżne
   2. Pługi do rowów
   Rozdział VI MASZYNY DO ZAGĘSZCZANIA GRUNTÓW I NAWIERZCHNI DROGOWYCH
   A. Metody zagęszczania 214
   B. Ubijaki . . . . 216
   Ubijaki spalinowe 216
   Ubijaki elektryczne 218
   C. Wibratory 220
   1. Wibratory powierzchniowe 221
   a. Wibrator G-4 produkcji krajowej 221
   b. Wibratory BCM-2 i BCM-3 produkcji krajowej 222
   Wibratory samobieżne 224
   Obliczenie wydajności wibratorów 225
   D. Walce - - ... 226
   Klasyfjkacja walców 226
   Walce przyczepne 229
   a. Walce gładkie produkcji krajowej 229
   b. Walce żebrowane - 231
   c. Walce okołkowane 231
   d. Walce na pneumatykach 235
   3. Walce samobieżne ... 237
   a. Walce parowe _ 237
   b. Walce spalinowe 239
   4. Walce wibracyjne 250
   a. Walce ,,W. Weller11 produkcji NRF 250
   b. Walec trójkołowy produkcji duńskiej 254
   c. Walec dwukołowy produkcji krajowej 256
   5. Obliczenie wydajności pracy walców 259
   R o z d z i a ł VII MASZYNY DO PRODUKCJI, SORTOWANIA I ŁADOWANIA KRUSZYWA
   A. Maszyny do odspajania w kopalniach miejscowych 261
   1. Sprężarki ^61
   a. Klasyfikacja sprężarek
   b. Sprężarki przewoźne produkcji krajowej 262
   c. Sprężarki na podwoziu samochodowym 265
   d. Obliczenie wydajności sprężarek 266
   e. Narzędzia zmechanizowane napędzane sprężonym powietrzem ... 268
   2. Młoty pneumatyczne 270
   a. Klasyfikacja i działanie miotów 270
   b. Młoty udarowe 270
   c. Młoty wiertnicze 273
   d. Przewody powietrzne 276
   B. Maszyny do kruszenia i sortowania 277
   1. Kruszarki 277
   a. Klasyfikacja kruszarek - 277
   b. Kruszarki szczękowe . . z 279
   c. Kruszarki stożkowe 284
   d. Kruszarki walcowe 286
   e. Wskaźniki eksploatacyjne kruszarek 291
   2. Sortowniki 292
   a. Opis ogólny i klasyfikacja sortowników . . . , 292
   b. Sortowniki płaskie 298
   c. Sortowniki walcowe 304
   3. Płuczkarki . . . . 306
   a. Opis ogólny 306
   b. Płuczkarka H-3 produkcji krajowej 307
   c. Płuczkarki produkcji radzieckiej 308
   4. Zespoły przewoźne do produkcji i sortowania kruszywa 310
   a. Uwagi ogólne 3jO
   b. Kruszarki szczękowe przewoźne 3U
   C. Maszyny i urządzenia do transportu wewnętrznego i ładowania materiałów 314
   1. Przenośniki taśmowe 3J4
   a. Opis ogólny i klasyfikacja 314
   b. Przenośniki taśmowe przenośne 315
   c. Przenośniki przewoźne 317
   d. Przenośniki specjalne ; 31g
   e. Obliczenie wydajności przenośników taśmowych 320
   2. Podnośniki wielonaczyniowe 3^
   a. Opis ogólny
   b. Podnośniki pionowe
   322 [zasłonięte] 325 326 [zasłonięte] 327 329 [zasłonięte] 334
   c. Podnośniki ukośne
   d. Obliczenie wydajności podnośników wielonaczyniowych
   3. Urządzenia ładunkowe
   a. Łopaty mechaniczne
   b. Ładowarki jednonaczyniowe
   c. Ładowarki wielonaczyniowe na podwoziu gąsienicowym
   4. Silosy
   Bibliografia
   Rozdział VIII MASZYNY DO BUDOWY ULEPSZONYCH NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH
   335
   A. Wiadomości wstępne
   B. Maszyny do rozścielania sypkich materiałów wiążących i dodatków doziar-
   niających
   337
   C. Maszyny do polewania płynnymi materiałami wiążącymi i wodą 340
   340 342
   343 343
   Ogólna charakterystyka maszyn dq. polewania
   Organizacja dostawy wody . . .
   D. Maszyny do mieszania gruntów . . .
   1. Mieszarka gruntu typu ,,Searnan!)
   jtj
   2. Ciągnione frezy drogowe 346
   346 [zasłonięte] 350 350 351
   352 353
   355 [zasłonięte] 357
   358 [zasłonięte] 362 365
   368 370
   a. Freza drogowa produkcji radzieckiej
   b. Freza drogowa produkcji czechosłowackiej
   3. Rolnicze maszyny do mieszania gruntów
   a. Frezy rolnicze
   b. Brony talerzowe
   E. Maszyny do profilowania
   F. Maszyny do zagęszczania ....
   G. Maszyny do wykończenia nawierzchni
   Brona gwoździowa
   Brona szczotkowa
   H. Jednoprzejśeiowe maszyny do kompleksowego wykonania stabilizowanych na­
   wierzchni gruntowych
   Maszyna typu „Vogele~ do stabilizacji gruntów
   Maszyna typu ,,Howarda~ do stabilizacji gruntów
   Maszyna typu „Strabag" do stabilizacji gruntów
   T. Mieszarki jednoprzejściowe
   Bibliografia
   Rozdział IX MASZYNY DO PRZEWOZÓW PRZY ROBOTACH DROGOWYCH
   A. Zadania i klasyfikacja środków przewozowych przy robotach drogowych . .
   B. Kolejki wąskotorowe
   Zalety i wady transportu kolejkami wąskotorowymi i klasyfikacja ko­
   lejek -
   Torowisko kolejki wąskotorowej
   Lokomotywy
   a. Wiadomości ogólne
   b. Lokomotywy parowe
   c. Lokomotywo1 spalinowe
   4. Tabor przewozowy
   a. Wagony-wywrotki
   b. Wagony skrzyniowe
   c. Wagony — platformy
   C Samochody - ł
   Zalety i wady transportu samochodowego i klasyfikacja samochodów . .
   Samochody skrzyniowe
   Samochody wywrotki
   Samochody specjalne .~
   D. Pociągi drogowe
   1. Ciągniki
   a. Wiadomości ogólne o transporcie ciągnikowym
   b. Ciągniki kołowe do przyczep
   c. Ciągniki kołowe do naczep
   d. Ciągniki gąsienicowe
   2. Przyczepy i naczepy
   a. Wiadomości ogólne i klasyfikacja
   b. Przyczepy skrzyniowe
   c. Przyczepy skrzyniowe samowyładowcze
   d. Przyczepy jednoosiowe do przewozu długich ładunków
   e. Przyczepy niskopodwoziowe
   f. Przyczepy o przeznaczeniu specjalnym
   E. Ciągniki o osprzęcie specjalnym
   F- Kolejki linowe
   Wiadomości ogólne i klasyfikacja
   Kolejki jednolinowe o ruchu ciągłym
   Kolejki dwulinowe o ruchu ciągłym
   3. Kolejki jednoszynowe
   H. Dźwignice linowe
   371 372
   372 [zasłonięte] 378 378 [zasłonięte] 382 383 [zasłonięte] 387 388
   389 [zasłonięte] 392 395 398
   399 [zasłonięte] 399 399 [zasłonięte] 404 406 [zasłonięte] 407 408 [zasłonięte] 410 411
   412
   412 [zasłonięte] 414 416
   416 418
   Rozdział X MASZYNY DO BUDOWY NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO
   A. Betoniarki 4,3
   1. Wiadomości wstępne ^
   a. Klasyfikacja betoniarek 4j,
   b. Części składowe betoniarek i proces mieszania 424
   c. Obliczenie wydajności betoniarek 475
   2. Betoniarki budowlane 427
   a. Betoniarki przewoźne 427
   b. Betoniarki stałe 430
   c. Betoniarki przeciwbieżne, przewoźne i stałe 43j
   d. Betoniarki o pracy ciągłej, przewoźne i stałe 433
   Betoniarki drogowe na gąsienicach lub kołach 435
   Betoniarki drogowe poruszające się po prowadnicach 437
   Betoniarki samochodowe 439
   B. Rozścieiacze masy betonowej 441
   1. Rozściełacze z pojemnikami 442
   a. Rozściełacze produkcji NRF 442
   b. Rozściełacze produkcji radzieckiej 444
   2. Rozściełacze łopatkowe 447
   C. Maszyny do zagęszczania i wykańczania nawierzchni betonowych .... 448
   1. Maszyny zagęszczające masę betonową ubijaniem 449
   a. Ubijaki spalinowe 449
   b. Ubijaki elektryczne 451
   2. Maszyny zagęszczające masę betonową wibrowaniem 453
   a. Wibratory elektryczne i spalinowe 453
   b. Wykańczarki wibracyjne 459
   3. Rozściełacze-wykańczarki 463
   a. Rozściełacz-wykańczarka produkcji amerykańskiej ... ... . .. .. 463
   b. Rozściełacz-wykańczarka ,,Rondezi; produkcji szwajcarskiej : . . . . 465
   D. Sprzęt pomocniczy . 467
   Żuraw do ustawiania i usuwania prowadnic - 467
   Dozatory suchych składników masy betonowej 469
   Przecinacz szczelin w twardym betonie 471
   Rozdział XI MUSZYNY DO BUDOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
   A. Wiadomości wstępne
   Cele stosowania maszyn do budowy nawierzchni bitumicznych .... ;
   Klasyfikacja maszyn do budowy nawierzchni bitumicznych
   B. Sprzęt do transportu oraz urządzenia do przeładowywania i składowania, bi­
   tumów 475
   1. Charakterystyka sprzętu stosowanego w gospodarce bitumami .... ^
   , . . 478
   Cysterny kolejowe
   Cysterny samochodowe i inne środki do przewozu bitumu 480
   Zbiorniki do składowania bitumu bez opakowania 481
   5. Urządzenia do podgrzewania bitumu w cysternach i zbiornikach ... 483
   a. Przewoźne kotły parowe
   486
   b. Lokoniobrlo
   c. Walce parowe i parowozy
   C. Kotły do podgrsewanisi bitumu
   Podgrzewanie bitumu
   Przewoźne kotiy przyczepne
   a. Kotiy przewoźne małej pojemności
   b. Kotły przewoźne średniej i dużej pojemności
   3. Kotły stałe - 492
   D. Skrapiarki do bitumu , - - - -
   1. Charakterystyka ogólna i klasyfikacja skrapiarek 496
   4.97
   Skrapiarki małej pojemności - - - -
   Skrapiarki średniej pojemności 499
   Skrapiarki samochodowe 5^
   E. Rozściełarki kruszywa 507
   Rozściełarki tłucznia 507
   Rozściełarki grysów - 509
   F. Zespoły do otaczania kruszywa 515
   Opis czynności zespołów do otaczania 515
   Klasyfikacja zespołów do otaczania 516
   Części składowe zespołów do otaczania i ich opisy 517
   a. Urządzenia do ładowania zimnego kruszywa 519
   b. Urządzenia do suszenia i podgrzewania kruszywa 520
   c. Urządzenia odpylające 523
   d. Urządzenia do podnoszenia gorącego kruszywa 523
   e. Urządzenia do sortowania kruszywa 524
   f. Zasobniki gorącego kruszywa 525
   g. Urządzenia do podnoszenia wypełniacza 525
   h. Urządzenia dozujące kruszywo 526
   i. Kotły do podgrzewania bitumu 526
   j. Urządzenia do podawania bitumu 526
   k. Urządzenia dozujące bitum 526
   1. Urządzenia do mieszania kruszywa z bitumem 528
   m. Zasobnik gotowej masy 530
   n. Urządzenia napędowe 530
   o. Urządzenia dodatkowe 531
   4. Opisy niektórych typów zespołów do otaczania 532
   a. Zespoły do otaczania o małej wydajności 532
   C.
   D.
   b. Zespoły do otaczania o średniej i dużej wydajności
   c. Zespoły do otaczania o bardzo dużej wydajności
   537
   G. Środki transportu do przewozu mas bitumicznych
   Jł3
   H. Maszyny do układania mas bitumicznych
   Ukladarki bitumicznych mas watowanych , ^
   Układarki masy asfaltu lanego , ^1
   I. Maszyny do zagęszczania mas bitumicznych w nawierzchniach drogowych . 551
   K. Kotły do produkcji i transportu masy asfaltu lanego 553
   Klasyfikacja kotłów 553
   Kotły przewoźne 554
   Kotły półstałe 559
   Kotły stałe 559
   a. Kotły na podwoziu 560
   b. Kotły bezpodwoziowe 561
   5. Kotły do transportu gotowej masy asfaltu lanego 563
   L. Maszyny i urządzenia pomocnicze 564
   Szczotki oczyszczania nawierzchni drogowych 564
   Pompy do bitumu 564
   566 568
   569 [zasłonięte] 569 569 [zasłonięte] 570.
   571 [zasłonięte] 572 573
   584 [zasłonięte] 585 585
   Rozdział XII MASZYNY DO UTRZYMANIA DRÓG
   A. Wiadomości wstępne
   B. Maszyny do utrzymania nawierzchni tłuczniowych
   C Maszyny do utrzymania nawierzchni bitumicznych i betonowych
   1. Zakres robót przy utrzymaniu nawierzchni bitumicznych i betonowych.
   a. Nawierzchnie powierzchniowo-bitumowane
   b. Nawierzchnie z grysów otaczanych
   c Nawierzchnie bitumiczne typu betonowego
   d. Nawierzchnie z betonu cementowego
   Ogólne uwagi o maszynach do utrzymania nawierzchni bitumicznych
   i betonowych
   Zrywarka do nawierzchni bitumicznych
   Nagrzewarka ręczna
   5. Samochodowy komplet remontowy ............
   D. Maszyny do oczyszczania i polewania nawierzchni wodą
   1. Szczotki mechaniczne
   a. Szczotka mechaniczna samojezdna
   b. Szczotka mechaniczna przyczepna
   2. Maszyny do spłukiwania i polewania nawierzchni wodą .......

   590 [zasłonięte] 591 592 [zasłonięte] 595 597 [zasłonięte] 600 600 602
   E. Maszyny do oczyszczania dróg ze śniegu
   1. Pługi odśniożne lemieszowe
   a. Jcdnolcmieszowy pług odśnieżny
   b. Ciągnikowy pług odśnieżny . . . .
   2. Pługi oddnicżne wirnikowo-ślimakowe
   a. Pług onlśpicżr.y D-166
   b. Pług odśnieżny D-470
   c. Piug wirnikowy z fre/ą
   3. Ładowarki do śniegu
   a. Ładowarka T-105
   b. Ładowarka — pług wirnikowy . . .
   Rozdział XIII MASZYNY I SPRZĘT DO BODOWY MNIEJSZYCH MOSTÓW
   604
   Wiadomości wstępne - ^^
   Maszyny i sprzęt do budowy fundamentów i podpór 605
   1. Maszyny i sprzęt do wbijania pali 605
   a. Kafary 606
   b. Baby i młoty 616
   Urządzenia do zapuszczania pali prądem wody 619
   Urządzenia do wyciągania pali , . . . . 620
   a. Młot dwustronnego działania przystosowany do wyciągania pali . . 620
   b. Wyciągarka do pali 621
   4. Pompy 621
   a. Klasyfikacja pomp 621
   b. Pompy przeponowe 623
   c. Pompy wirowe . 628
   Sprzęt do robót ciesielskich 636
   1. Piły elektryczne 637
   a. Ręczne piły elektryczne 637
   b. Stałe piły elektryczne 638
   2. Elektryczne wiertarki i czopownice 640
   a. Ręczna wiertarka elektryczna do drewna 64ff
   b. Ręczna czopownica elektryczna 641
   Maszyny i sprzęt do wykonywania ustrojów niosących 641
   1. Sprzęt do zbrojenia 642
   a. Prostowarki 642
   b. Nożyce 643
   c. Giętarki 645
   2. Sprzęt do spawania i cięcia metali . 7. 647
   a. Spawarki elektryczne 647
   b. Sprzęt do spawania i cięcia metali gazami . 649
   i. Prasy do naciągania strun i kabli
   4. Sprzęt do robót kowalskich i nitowania
   a. Kuźnie polowe
   b. Młotki pneumatyczne
   c. Przypory pneumatyczne
   5. Wiertarki
   a. Wiertarki pneumatyczne
   b. Wiertarki elektryczne
   c. Wiertarki ręczne
   Torkretnice
   Sprzęt do malowania natryskowego
   E. Sprzęt do montażu przęseł
   1. Dźwigniki
   a. Opis ogólny i klasyfikacja dźwigników
   b. Dźwigniki zębatkowe korbowe
   c. Dźwigniki śrubowe
   d. Dźwigniki hydrauliczne
   2. Cięgniki
   a. Opis ogólny i klasyfikacja cięgników .
   b. Wciągniki ~
   c. Wciągarki
   3. Wielokrążki, zblocza i liny
   a. Wielokrążki
   b. Zblocza
   c. Liny .
   Suwnice bramowe
   Żurawie
   a. Klasyfikacja żurawi
   b. Żurawie masztowe typu Derrick przenośne i stałe .......
   c. Żurawie jeżdżące
   Rozdział XIV
   NARZĘDZIA I SPRZĘT DO MAŁEJ MECHANIZACJI ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH
   A. Wstęp
   B. Roboty transportowe
   1. Ładowanie, wyładowanie i przeładowanie
   a. Samochodowa wywrotka wspornikowa
   b. Skrzynia samochodowa o dwuspadowej podłodze składanej ....
   c. Podnośnik beczek na samochody
   d. Wciągarka do podnoszenia beczek ze smołą .
   e. Pompa ślimakowa do wydobywania smoły na zimno .......
   651 [zasłonięte] 653 654 [zasłonięte] 657 657 [zasłonięte] 660 661 662
   664
   665
   665
   666
   667
   669
   672
   672
   674
   674
   679 .
   679
   680
   680
   683
   685
   685
   687
   696
   698 [zasłonięte] 698 700 [zasłonięte] 702 703
   2 Transport poziomy Z^~~,
   a. Kabiąk łącznikowy z łubkiem do łączenia szyn kolejek wąskotorowych
   b. Haki unieruchamiające wywrotkę
   c. Dźwignie do przetaczania wagonów
   d. Taczks-szufla
   e. Uchwyt do przenoszeni,! blach
   f. Uchwyt i kleszcze do przenoszenia drewna
   g. Drąg rolkowy
   li. Chwytaki do klinkieru i cegieł
   C. Roboty ziemne
   1. Spulchnianie gruntów
   a. Zrywarka przyczepna do ciągnika -
   b. Zrywarka na lemieszu spycharki
   2. Równanie i zagęszczanie gruntów
   a. Wózek-równacz do plantowania nasypów
   b. Walec o wymiennych pierścieniach okołkowanych
   D. Roboty nawierzchniowe
   1. Roboty przy budowie nawierzchni -.
   a. Ogrzewany równacz do profilowania masy bitumicznej
   b. Przyrząd przyspieszający wyciekanie smoły z beczki
   c. Dozatory wody
   d. Deskowania inwentaryzowane do ław betonowych
   2. Roboty przy naprawie i utrzymaniu nawierzchni
   a. Przyrząd do rowkowania obrzeży blach znaków drogowych ....
   b. Szufla do zbierania nawozu i zanieczyszczeń z jezdni
   c. Piaskarka podwieszona do skrzyni samochodu ciężarowego
   d. Ręcznie sterowana skrapiarka przyczepna
   e. Przyrząd do oczyszczania szczelin w nawierzchni betonowej ....
   E. Budowa i utrzymanie obiektów drogowych
   1. Rusztowania i deskowania
   a. Rusztowanie wiszące przesuwne
   b. Jarzma rusztowaniowe wysuwne
   c. Stalowa forma składana do deskowania przepustów
   d. Klamry rakowe
   2. Wyciąganie pali
   a. Urządzenie do wyciągania pali
   b. Wyciąganie pali dźwignikami zębatkowymi
   3. Roboty żelbetowe
   a. Przyrząd do gięcia stali zbrojeniowej
   b. Przyrząd do wiązania drutu zbrojeniowego
   c. Linka do rozcinania worków z cementem
   4. Czyszczenie przepustów
   a. Graca do czyszczenia przepustów
   b. Szufla do czyszczenia przepustów
   705 [zasłonięte] 705 706 [zasłonięte] 708 709 [zasłonięte] 710 712 . 713 [zasłonięte] 713 714 [zasłonięte] 716 716 [zasłonięte] 716 718 [zasłonięte] 720 721 [zasłonięte] 722 723 [zasłonięte] 726
   726 [zasłonięte] 727 728 [zasłonięte] 731 731 [zasłonięte] 731 732 [zasłonięte] 733 734 [zasłonięte] 735 736

   "Moja strona" w Allegro

   Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów
   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.