Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Bezpieczeństwo i obronność państwa - MALAK

19-01-2012, 14:44
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 13 zł     
Użytkownik Fisup
numer aukcji: 1998311953
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 14   
Koniec: 13-01-2012 18:20:55

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

 

Bezpieczeństwo i obronność państwaKazimierz Malak


Warszawa 1998
90 s.+ 20 załączników, 20 cm
stan dobry (skreślone stemple i sygn. bibl.)

SPIS TREŚCI
WSTĘP.................................................................................................................... 7
Rozdział 1. GEOPOLITYCZNE POŁOŻENIE POLSKI I JEJ POTENCJAŁ
OBRONNY........................................................................................................................9
1.1. Rozwój terytorialny i ludnościowy Polski od X do XX wieku...................9
1.2. Charakterystyka wojskowo-geograficzna terytorium Polski.................... 12
1.2.1. Położenie geograficzne.................................................................... 13
1.2.2. Obszar i granice............................................................................... 14
1.2.3. Potencjał gospodarczo-obronny....................................................... 15
1.2.4. Operacyjne przygotowanie obszaru kraju - infrastruktura obronna.................................................................................................. 19
1.3. Geograficzne warunki obronności Polski..................................................22
1.3.1. Ukształtowanie terenu i jego pokrycie............................................23
1.4. Główne kierunki zagrożeń........................................................................24
1.4.1. Doświadczenia historyczne............................................................24
1.4.2. Główne kierunki zagrożeń...............................................................25
1.4.3. „Rdzeń" państwa............................................................................26
Literatura..........................................................................................................26
R o z d z i a i 2. NASI SĄSIEDZI......................................................................................27
2.1. Położenie Polski względem państw sąsiednich.........................................27
2.1.1. Położenie Polski względem Niemiec...............................................27
2.1.2. Położenie Polski względem Rosji oraz Litwy i Białorusi................28
2.1.3. Położenie Polski względem Ukrainy...............................................29
2.1.4. Położenie Polski względem Słowacji i Czech.................................29
2.2. Potencjał ludnościowy, ekonomiczny i wojskowy sąsiadów Polski..........30
2.2.1. Federacja Rosyjska (Rosja).............................................................30
2.2.2. Litwa................................................................................................33
2.2.3. Białoruś............................................................................................35
2.2.4. Ukraina............................................................................................37
2.2.5. Słowacja..........................................................................................39
2.2.6. Czechy.............................................................................................41
2.2.7. Republika Federalna Niemiec (RFN)..............................................43
2.3. Stan obecny stosunków Polski z państwami sąsiednimi...........................46
2.3.1. Stosunki z Rosją............................................................................46
2.3.2. Stosunki z Litwą.............................................................................48
2.3.3. Stosunki z Białorusią.....................................................................50
2.3.4. Stosunki z Ukrainą.........................................................................51
2.3.5. Stosunki ze Słowacją.....................................................................53
2.3.6. Stosunki z Czechami .....................................................................54
2.3.7. Stosunki z Niemcami.....................................................................55
2.4. Ocena.......................................................................................................57
Literatura..........................................................................................................58
R o z d z i a ł 3. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI I JEGO
POTENCJALNE ZAGROŻENIA .................................................................................60
3.1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa.........................................................61
3.2. Polityka bezpieczeństwa narodowego (państwa).....................................64
3.2.1. Obronność narodowa.......................................................................67
3.3. Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej ............................................................................................. 69
Literatura......................................................................................................... 71
R o z d z i a t 4. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OBRONY
PAŃSTWA ..................................................................................................... 73
4.1. System obronny państwa (SOP). Podstawowe definicje 73
4.2. Układ militarny ................................................................... 74
4.2.1. Wojska Lądowe................................................................... 75
4.2.2. Siły powietrzne (Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej) 77
4.2.3. Marynarka Wojenna......................................................... 78
4.3. Układ pozamilitarny.................................................................. 79
4.3.1. Ogniwa ochrony państwa ....................................... 79
4.3.2. Ogniwa ochrony ludności........................................... 83
4.3.3. Gospodarcze ogniwa obronne ......................................... 84
4.4. Kierowanie obronnością państwa w czasie pokoju................. 84
4.4.1. Parlament (Sejm i Senat)................................................... ..........85
4.4.2. Prezydent RP..................................................................... ...........85
4.4.3. Rada Ministrów............................................................... 85
4.4.4. Minister obrony narodowej...............................................86
4.4.5. Wojewódzkie Komitety Obrony......................................... ..........88
4.4.6. Wojewodowie.................................................................. 88

Literatura.................................................................................................... 89
SŁOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH POJĘĆ ................................................. 90
WYKAZ SKRÓTÓW.......................................................................................... 92

Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki
Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki
Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki
Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki
Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki
Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki
Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki
Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki
Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki