Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

AK Kraków DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI OPERACYJNEJ ł. radiowa

19-01-2012, 14:09
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Aktualna cena: 30 zł     
Użytkownik Askeladden
numer aukcji: 2034180115
Miejscowość Kraków
Wyświetleń: 5   
Koniec: 12-01-2012 20:22:05

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie.

Dostawa i płatność

  Płatność z góry
  • Przelew bankowy
  • List polecony ekonomiczny                    5,10 zł

  • List polecony priorytetowy                      6,20 zł
                 WSTĘP
   Prezentowany 2-gi tom serii wydawniczej noszącej tytuł „Krakowski Okręg Ar­mii Krajowej w dokumentach11 zawiera zbiór dokumentów dotyczących łączności radiowej z lat 1[zasłonięte]945-19 Oddziału Łączności Operacyjnej Komendy Krakowskiego Okręgu Armii Krajowej. Główną część tych dokumentów to odnalezione w Archi­wum Państwowym w Krakowie dokumenty znajdujące się wśród archiwaliów boga­tego zbioru dotyczącego działalności Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość11. Aby dać pełniejszy obraz działalności łączności radiowej Krakowskiego Okręgu AK uwzględ­niono również dokumenty znajdujące się w Archiwum Akt Nowych, a dotyczące łączności radiowej Podokręgu AK Rzeszów, jak również już publikowane w „Armii Krajowej w dokumentach11 (Londyn) oraz w pracy Grzegorza Ostasza i Andrzeja Zagórskiego: „Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle doku­mentów (sierpień - wrzesień 1944 rokuj.
   Na wstępie należy zaznaczyć, że dokumenty publikowane z całą pewnością są jedynie częścią dokumentów dotyczących tego zakresu działalności Komendy Kra­kowskiego Okręgu AK i podległych mu komórek organizacyjnych, niemniej daje obraz ogromu, jak na warunki konspiracyjne i zagrożenie ze strony okupantów nie­mieckich i sowieckich, pracy jaką wykonywali żołnierze podziemia działający na tym ważnym odcinku.
   Przedstawiając Czytelnikom ten zbiór zachowanych dokumentów, jestem świa­dom jego niekompletności i konieczności wydania w przyszłości suplementów. Przy publikacji przyjęto zasadę wiernego trzymania się tekstów z zachowaniem wszyst­kich błędów i nieingerowania w teksty dokumentów. Zdaję sobie sprawę z niedo­skonałości opracowania, w szczególności widzę jego niedoskonałość w ustaleniu w bardzo wielu wypadkach nazwisk żołnierzy łączności radiowej.
   Na koniec pragnę serdecznie podziękować Dyrekcji Państwowego Archiwum w Krakowie, za udostępnienie dokumentów, bez czego nie mógłby być wydany ten tom.
   Zwracam się do Czytelników z gorącą prośbą o nadsyłanie uzupełnień i spro­stowań, które zostaną wykorzystane w ewentualnym drugim wydaniu tego tomu, jak również przy opracowaniu następnych.
   Wszelkie uwagi, sprostowania i uzupełnienia proszę przesyłać na adres:
   Andrzej Zagórski ul. Czwartaków 9 30-395 Kraków Kraków, listopad 1999

                 Tytuł: 

   KRAKOWSKI OKRĘG ARMII KRAJOWEJ W DOKUMENTACH
   TOMII

   DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI OPERACYJNEJ
   ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
   (1[zasłonięte]943-19)
   CZĘŚĆ 1                 Autor: Opracował i notami biograficznymi zaopatrzył
   Andrzej Zagórski

                 Wydawnictwo i rok wydania: 
   Kraków 1999


                 Stan: db przybrudzenia ostatniej strony, przybrudzenia z boku bloku na wierzchu

                 Oprawa:  miekka

                 Ilość stron: 360 str.

                 Format: 14,5x20 cm

                 Ilustracje: ----

                 Spis treści: 
   Spis treści
   Część 1
   Wstęp 5
   Skróty 7
   Wykaz radiostacji 12
   Skorowidz 15
   Dokumenty
   Rok 1943 Nr 1 -5 145
   Rok 1944 Nr 6- 109 i. 152
   Rok 1945 Nr 110-169 ZZZZ7m 271
   Brak daty Nr 110-191 i!!!^!!!!!!!!!!!!!^ 328
   Część 2
   Depesze
   Rok 1944 Nr 192-731
   Rok 1945 Nr 732-823 ~ 299   Strona o mnie

   Moje aukcje (książki o zbliżonej tematyce. Kliknij.)


   Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynikają z konieczności kompresji zdjęć. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy w opisie - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam.